Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Oświadczenia pracowników

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie
 

 

stan na 17.11.2014r

Janina Szalska -  oświadczenie majątkowe na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Wejherowskiego (216.9 KB)

Joanna Wojciechowska - oświadczenie majątkowe na dzień powołania na stanowisko Skarbnik PowiatuWejherowskiego (194.5 KB)


stan na 31.12.2013r 

Janina Szalska - Skarbnik Powiatu  (344.9 KB)

Marek Panek - Sekretarz Powiatu  (506.9 KB)

Mariusz Nurek - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa   (481.9 KB)

Alina Pęcak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami   (225.9 KB)

Mirosław Lademann - Naczelnik Wydziału Edukacji   (513.1 KB)

Michał Machnikowski - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  (358.2 KB)

Janusz Wenta - Naczelnik Wydziału Geodezji   (292 KB)

Maciej Dawidowski - Naczelnik Wydziału Komunikacji   (547 KB)

Wacław Abramowicz - Kierownik Referatu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  (462.8 KB)

Danuta Buczyńska - Inspektor W Wydziale Komunikacji  (471.9 KB)

Hanna Haza - Specjalista w Wydziele Komunikacji   (555.6 KB)

Justyna Browarczyk - Samodzielny Referent w Wydziale Komunikacji   (443.1 KB)

Klaudia Bober - Referent w Wydziale Komunikacji   (567.3 KB)

Weronika Dublinowska - Referent w Wydziale Komunikacji   (504.9 KB)

Beata Gelińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji   (508.9 KB)

Helena Gniech  - Specjalista w Wydziale Komunikacji   (467.9 KB)

Joanna Jaskulska - Inspektor w Wydziale Komunikacji   (461.8 KB)

Katarzyna Kielińska - Samodzielny Referent w Wydziale Komunikacji   (457.5 KB)

Aneta Kamień - Referent W Wydziale Komunikacji   (172 KB)

Janina Kuczera - Specjalista w Wydziale Komunikacji   (458.9 KB)

Beata Krupa - Inspektor w Wydziale Komunikacji   (379.8 KB)

Marzena Mathea - Specjalista w Wydziale Komunikacji   (533.2 KB)

Jolanta Miernicka - Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa   (514.3 KB)

Izabela Meyer - Specjalista w Wydziale Komunikacji   (543.7 KB)

Piotr Powałka - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji   (527.9 KB)

Beata Pałubicka - Inspektor w Wydziale Komunikacji   (465.6 KB)

Joanna Sawoniuk-Jaedtke - Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji  (502.3 KB)

Justyna Skumin - Inspektor w Wydziale Komunikacji   (477.3 KB)

Anna Stefanowska - Referent w Wydziale Komunikacji   (480.7 KB)

Urszula Szczepińska - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów w Wydziale Geodezji (250.5 KB) 

Anna Wiercińska - Specjalista w Wydziale Komunikacji  (507.9 KB)

Katarzyna Ambroziak - Referent w Wydziale Komunikacji  (467 KB)

Natalia Sikora - Referent w wydziale Komunikacji  (414.1 KB)

Wioletta Pieroszczuk - Młodszy referent w Wydziale komunikacji  (447.9 KB)

Zuzanna Westphal - Młodszy referent w Wydziale Komunikacji  (465.3 KB)

 

 

 

 

stan na 31.12.2012r  

Janina Szalska - Skarbnik Powiatu (191.5 KB)

Marek Panek - Sekretarz Powiatu (253.9 KB)

Mariusz Nurek - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa (210.4 KB)

Alina Pęcak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (214.2 KB)

Mirosław Lademann - Naczelnik Wydziału Edukacji (245.1 KB)

Michał Machnikowski - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (215.6 KB)

Janusz Wenta - Naczelnik Wydziału Geodezji (200.3 KB)

Maciej Dawidowski - Naczelnik Wydziału Komunikacji (234.6 KB)

Wacław Abramowicz - Kierownik Referatu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (207.7 KB)

Danuta Buczyńska - Inspektor W Wydziale Komunikacji (241.9 KB)

Hanna Haza - Specjalista w Wydziele Komunikacji (226.2 KB)

Justyna Browarczyk - Samodzielny Referent w Wydziale Komunikacji (216.8 KB)

Klaudia Bober - Referent w Wydziale Komunikacji (206.4 KB)

Weronika Dublinowska - Referent w Wydziale Komunikacji (235.5 KB)

Beata Gelińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji (233.1 KB)

Helena Gniech  - Specjalista w Wydziale Komunikacji (220.5 KB)

Joanna Jaskulska - Inspektor w Wydziale Komunikacji (243.7 KB)

Katarzyna Kielińska - Samodzielny Referent w Wydziale Komunikacji (221.6 KB)

Aneta Kamień - Referent W Wydziale Komunikacji (233.4 KB)

Janina Kuczera - Specjalista w Wydziale Komunikacji (230.2 KB)

Beata Krupa - Inspektor w Wydziale Komunikacji (217 KB)

Marzena Mathea - Specjalista w Wydziale Komunikacji (241 KB)

Jolanta Miernicka - Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa (260.4 KB)

Izabela Meyer - Specjalista w Wydziale Komunikacji (240.4 KB)

Piotr Powałka - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji (245 KB)

Beata Pałubicka - Inspektor w Wydziale Komunikacji (222.4 KB)

Joanna Sawoniuk-Jaedtke - Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji (232 KB)

Justyna Skumin - Inspektor w Wydziale Komunikacji (224 KB)

Anna Stefanowska - Referent w Wydziale Komunikacji (229.5 KB)

Urszula Szczepińska - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów w Wydziale Geodezji (245.5 KB)

Anna Wiercińska - Specjalista w Wydziale Komunikacji (241.3 KB)

Katarzyna Ambroziak - Referent w Wydziale Komunikacji (2.4 MB) stan na 02.10.2013

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie
 stan na 31.12.2011r

 

Marek Panek – Sekretarz Powiatu (242.8 KB)
Janina Szalska – Skarbnik Powiatu (201.4 KB)
Katarzyna Ambroziak – Wydział Komunikacji – referent (244.8 KB)
Anna Wiercińska – Wydział Komunikacji – specjalista  (242.6 KB)
Justyna Skumin – Wydział Komunikacji – insektor (239.3 KB)
Anna Stefanowska – Wydział Komunikacji – referent  (233.9 KB)
Urszula Szczepińska – Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów  (193.3 KB)
Joanna Sawiniuk-Jaedtke – Wydział Komunikacji – młodszy referent (218.3 KB)
Izabela Meyer – Wydział Komunikacji – samodzielny referent (235.1 KB)
Beata Pałubicka – Wydział Komunikacji – inspektor  (223.2 KB)
Piotr Powałka – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  (235.9 KB)
Marzena Mathea – Wydział Komunikacji – specjalista  (226.3 KB)
Janina Kuczera – Wydział Komunikacji – specjalista (224.1 KB)
Katarzyna Kielińska – Wydział Komunikacji – referent (246.2 KB)
Beata Krupa – Wydział Komunikacji – inspektor (240.5 KB)
Joanna Jaskulska – Wydział Komunikacji – inspektor  (254.7 KB)
Hanna Baczek – Wydział Komunikacji – samodzielny referent  (236.6 KB)
Helena Gniech – Wydział Komunikacji – specjalista  (218.9 KB)
Beata Gelińska – Wydział Komunikacji – podinspektor  (231.3 KB)
Aneta Kamień – Wydział Komunikacji – referent (227.6 KB)
Klaudia Bober – Wydział Komunikacji – młodszy referent  (214.4 KB)
Justyna Browarczyk – Wydział Komunikacji – samodzielny referent  (218.3 KB)
Danuta Buczyńska – Wydział Komunikacji – inspektor  (223.8 KB)
Wacław Abramowicz – Kierownik Referatu Zespołu Uzgadniania Domumentacji  (211.5 KB)
Weronika Dublinowska – Wydział Komunikacji – młodszy referent (231.6 KB)
Maciej Dawidowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji  (309.4 KB)
Janusz Wenta – Naczelnik Wydziału Geodezji – Geodeta Powiatowy  (177.6 KB)
Michał Machnikowski – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  (206.2 KB)
Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji  (253.2 KB)
Alina Pęcak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  (220.8 KB)
Jolanta Miernicka – Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa (263.9 KB)
Mariusz Nurek – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa (222.8 KB)
Natalia Sikora - Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji  (133.5 KB)

 

 

 

stan na dzień 31.12.2010r

 

 Marek Panek – Sekretarz Powiatu  (282 KB)
 Janina Szalska – Skarbnik Powiatu (204.8 KB)
 Katarzyna Ambroziak – Wydział Komunikacji – referent (236.1 KB)
 Anna Wiercińska – Wydział Komunikacji – specjalista (307.6 KB)
 Justyna Skumin – Wydział Komunikacji – insektor (240.2 KB)
 Anna Stefanowska – Wydział Komunikacji – referent (272.8 KB)
 Urszula Szczepińska – Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów (177.5 KB)
 Joanna Sawiniuk-Jaedtke – Wydział Komunikacji – młodszy referent (224.1 KB)
 Ryszarda Selewska – Wydział Komunikacji – podinspektor (247.1 KB)
 Izabela Rohde – Wydział Komunikacji – samodzielny referent (222.9 KB)
 Beata Pałubicka – Wydział Komunikacji – inspektor (245.1 KB)
 Piotr Powałka – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji (235.4 KB)
 Marzena Mathea – Wydział Komunikacji – specjalista (250.8 KB)
 Ewa Lezner – Wydział Komunikacji – młodszy referent (213.8 KB)
 Janina Kuczera – Wydział Komunikacji – specjalista (222.7 KB)
 Katarzyna Kielińska – Wydział Komunikacji – referent (221.4 KB)
 Beata Krupa – Wydział Komunikacji – inspektor (273.4 KB)
 Joanna Jaskulska – Wydział Komunikacji – inspektor (232.1 KB)
 Hanna Baczek – Wydział Komunikacji – samodzielny referent (216.2 KB)
 Helena Gniech – Wydział Komunikacji – specjalista (226.6 KB)
 Beata Gelińska – Wydział Komunikacji – podinspektor (226.8 KB)
 Aneta Kamień – Wydział Komunikacji – referent (234.4 KB)
 Klaudia Bober – Wydział Komunikacji – młodszy referent (211.4 KB)
 Justyna Browarczyk – Wydział Komunikacji – samodzielny referent (206.4 KB)
 Danuta Buczyńska – Wydział Komunikacji – inspektor (227.4 KB)
 Wacław Abramowicz – Kierownik Referatu Zespołu Uzgadniania Domumentacji (209 KB)
 Weronika Dublinowska – Wydział Komunikacji – młodszy referent (254.7 KB)
 Maciej Dawidowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji (238.5 KB)
 Janusz Wenta – Naczelnik Wydziału Geodezji – Geodeta Powiatowy (175.6 KB)
 Michał Machnikowski – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (196 KB)
 Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji (269.6 KB)
 Alina Pęcak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  (221.4 KB)
 Jolanta Miernicka – Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa (254.8 KB)
 Mariusz Nurek – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa (216.5 KB)

Załączniki

pdf, 211 kB metryczka
pdf, 219 kB metryczka
pdf, 255 kB metryczka
pdf, 231 kB metryczka
pdf, 178 kB metryczka
pdf, 243 kB metryczka
pdf, 218 kB metryczka
pdf, 239 kB metryczka
pdf, 193 kB metryczka
pdf, 221 kB metryczka
pdf, 236 kB metryczka
pdf, 218 kB metryczka
pdf, 241 kB metryczka
pdf, 206 kB metryczka
pdf, 224 kB metryczka
pdf, 234 kB metryczka
pdf, 235 kB metryczka
pdf, 232 kB metryczka
pdf, 179 kB metryczka
pdf, 245 kB metryczka
pdf, 228 kB metryczka
pdf, 223 kB metryczka
pdf, 217 kB metryczka
pdf, 243 kB metryczka
pdf, 253 kB metryczka
pdf, 264 kB metryczka
pdf, 226 kB metryczka
pdf, 223 kB metryczka
pdf, 258 kB metryczka
pdf, 214 kB metryczka
pdf, 201 kB metryczka
pdf, 309 kB metryczka
pdf, 237 kB metryczka
pdf, 235 kB metryczka
pdf, 243 kB metryczka
pdf, 201 kB metryczka
pdf, 245 kB metryczka
pdf, 243 kB metryczka
pdf, 239 kB metryczka
pdf, 234 kB metryczka
pdf, 193 kB metryczka
pdf, 218 kB metryczka
pdf, 218 kB metryczka
pdf, 223 kB metryczka
pdf, 236 kB metryczka
pdf, 226 kB metryczka
pdf, 224 kB metryczka
pdf, 241 kB metryczka
pdf, 255 kB metryczka
pdf, 237 kB metryczka
pdf, 219 kB metryczka
pdf, 231 kB metryczka
pdf, 228 kB metryczka
pdf, 214 kB metryczka
pdf, 218 kB metryczka
pdf, 218 kB metryczka
pdf, 211 kB metryczka
pdf, 232 kB metryczka
pdf, 309 kB metryczka
pdf, 178 kB metryczka
pdf, 206 kB metryczka
pdf, 253 kB metryczka
pdf, 221 kB metryczka
pdf, 264 kB metryczka
pdf, 223 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij