Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Oświadczenia majatkowe dyrektórów szkół i pracowników jednostek powiatowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Stan na rok 2016


Dyrektorzy szkół

 

Andrzej Byczkowski - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 

Anna Wilk - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

Bożena Conradi - Dyrektor Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie

Lucyna Penkowska - Nowy Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Krystyna Grubba - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

Krystyna Redlicka - Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

Małgorzata Woźniak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 

Halina Filińska - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
Wyjaśnienie - Halina Filińska
Wyjaśnienie - Halina Filińska

Dorota Nowicka-Klimowicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Waldemar Skrzynecki - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie

Wojciech Rogocki - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie


Dyrektorzy jednostek powiatowych


Alicja Joanna Hilla - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Przebendowskiego 1 w Wejherowie

Grażyna Sobieraj - Dyrektor powiatowego Urzedu Pracy w Wejherowie    

Barbara Gusman - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie  

Ewa Myć-Szopińska - Dyrektor Ogniska Wychowawczego im. kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Rumi  

Iwona Romanowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

Robert Lorbiecki - Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Justyna Mikiciuk - kierownik Zespołu ds. świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  

Małgorzata Bernacka - Z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Marcin Ledke - Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Strzebielinku   

Tomasz Fopke - Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie


Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

Anna Kulik - Z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Marzena Plackowska - Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy

Dorota Dopke - Kierownik Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

Patryk Kwidziński - Kierownik Działu Programów Rynku Pracy

Renata Czerska - Kierownik Działu Szkoleń, Poradnictwa Zawodowego

Jolanta Katarzyna Lewna - Specjalista d/s rejestracji

Stan na 30.04.2016


Dyrektorzy szkół


Andrzej Byczkowski - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 

Anna Wilk - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

Bożena Conradi - Dyrektor Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie

Lucyna Penkowska - Nowy Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Krystyna Grubba - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

Krystyna Grubba - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - korekta

Krystyna Redlicka - Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

Małgorzata Woźniak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 

Elżbieta Kałuska - Pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi

Halina Filińska - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi

Dorota Nowicka-Klimowicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Waldemar Skrzynecki - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie

Wojciech Westa - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

Wojciech Westa - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie - przejście na emeryturę

Wojciech Rogocki - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie


Dyrektorzy jednostek powiatowych
Alicja Joanna Hilla - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Przebendowskiego 1 w Wejherowie


Grażyna Sobieraj - Dyrektor powiatowego Urzedu Pracy w Wejherowie


Anna Kulik - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie


Barbara Gusman - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w WejherowieEwa Myć-Szopińska - Dyrektor Ogniska Wychowawczego im. kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Rumi


Iwona Romanowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Robert Lorbiecki - Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Janusz Nowak - Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego-za rok 2015

Janusz Nowak - Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - na koniec kwietnia 2016 - przejście na emeryturę


Justyna Mikiciuk - kierownik Zespołu ds. świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie


Małgorzata Bernacka - Z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy RodzinieMarcin Ledke - Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Strzebielinku 


Tomasz Fopke - Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

Marzena Plackowska - Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy - upoważnienie do podpisywania decyzji w imieniu Starosty


Dorota Dopke - Kierownik Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń


Janusz Czerepuk - Kierownik Działu Programów Rynku Pracy

Janusz Czerepuk - Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - przejście na emeryturę

Patryk Kwidziński - Kierownik Działu Programów Rynku Pracy


Renata Czerska - Kierownik Działu Szkoleń, Poradnictwa ZawodowegoStan na 30.04.2015


Dyrektorzy szkół

Andrzej Byczkowski - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie (230.3 KB)

Anna Wilk - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie (127.1 KB)

Bożena Conradi - Dyrektor Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie (321.5 KB)

Janusz Wolański - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi (286.3 KB)

  Janusz Wolański - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi  - przejście na emeryturę

  Lucyna Penkowska - Nowy Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Krystyna Grubba - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (180.8 KB)

Krystyna Redlicka - Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie (295.5 KB)

Małgorzata Woźniak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (232.3 KB)

Piotr Wołowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi (261.5 KB)

  Piotr Wołowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi - przejście na emeryturę

  Elżbieta Kałuska - Pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi

Rafał Maliszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie (204.1 KB)

  Rafał Maliszewski - zmiana na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

  Dorota Nowicka-Klimowicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Waldemar Skrzynecki - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie (159 KB)

Wojciech Westa - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie (208.1 KB)


Dyrektorzy jednostek powiatowych


Alicja Joanna Hilla - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Przebendowskiego 1 w Wejherowie
 (295.3 KB)

Grażyna Sobieraj - Dyrektor powiatowego Urzedu Pracy w Wejherowie (265.8 KB)

Anna Kulik - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie (295.8 KB)

Barbara Gusman - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie (361.4 KB)

Bogumiła Richert - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Młyn" (294 KB)

Bogumiła Richert - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Młyn" - z dn. 01.07.2015 przestała pełnić obowiązki Dyrektora Placówki

Ewa Myć-Szopińska - Dyrektor Ogniska Wychowawczego im. kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Rumi (229.6 KB)

Iwona Romanowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (209 KB)

Janusz Nowak - Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego (265.2 KB)

Justyna Mikiciuk - kierownik Zespołu ds. świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie (330.5 KB)

Małgorzata Bernacka - Z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (331.7 KB)

Małgorzata Bernacka - Z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - korekta oświadczenia majątkowego

Marcin Ledke - Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Strzebielinku  (295.4 KB)

Tomasz Fopke - Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (276.4 KB)


Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie


Alicja Rompca - Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy - odejście na emeryturę

Alicja Rompca - Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy (307.4 KB)

Marzena Plackowska - Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy - upoważnienie do podpisywania decyzji w imieniu Starosty

Dorota Dopke - Kierownik Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń (292.3 KB)

Janusz Czerepuk - Kierownik Działu Programów Rynku Pracy (243.5 KB)

Kazimierz Teclaf - Kierownik Referatu Ewidencji i Świadczeń (257.9 KB)

Renata Czerska - Kierownik Działu Szkoleń, Poradnictwa Zawodowego (261.6 KB)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij