Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Zakres kompetencji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kompetencje Zarządu Powiatu Wejherowskiego określa rozdział VI Statutu Powiatu Wejherowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/XL/432/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 czerwca 2006r.                                                        

ROZDZIAŁ 6

ZARZĄD POWIATU

§ 46

1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.

2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta

i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.

§ 47

Z członkami Zarządu, którzy pełnią funkcje radnych może być nawiązany stosunek pracy

na podstawie wyboru.

§ 48

Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zarządu,

2) przygotowywanie projektu porządku obrad Zarządu,

3) określanie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,

4) przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,

5) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.

§ 49

1. Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.

2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb,

jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenia Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch

członków Zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

§ 50

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta.

2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu - z głosem stanowiącym, a Sekretarz

i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym.

3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa

Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek

organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.

4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności

radni.

§ 51

1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały,

w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.

3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 52

Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

§ 53

Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie

międzysesyjnym.

§ 54

W razie nieobecności Starosty zastępuje go Wicestarosta.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij