[ukryj][start] [koniec][/ukryj]

Informacja o działaniach podejmowanych wobec podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w roku 2017

 

 

lp. 

rodzaj sprawy

nazwa podmiotu wykonującego działalność lobbingową

forma podjętej zawodowej działalnosci lobbingowej

za / przeciw

okreslenie wpływu podmiotu w danej sprawie

1 brak brak brak brak brak