Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 7717
Ogłoszenia wydziałów 5695
Druki, wnioski, formularze 5327
Wykaz telefonów 3054
Kierownictwo urzędu 2741
Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji 2079
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2015 1798
Oświadczenia majatkowe dyrektórów szkół i pracowników jednostek powiatowych 1774
Godziny pracy 1400
Oświadczenia majątkowe 2015 1332
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1132
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 1048
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 977
Referent 870
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym 833
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich 800
Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok. 769
Oświadczenia majątkowe 2016 766
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2016 739
wolne stanowisko urzędnicze 733
ZP.272.2.2017 RZP 294 Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem ekspozycji zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 669
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Drogowym 662
stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 660
stanowisko urzędnicze 657
specjalista ds. projektów europejskich 608
Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji 603
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 573
wolne stanowisko urzędnicze 570
Zakup oraz wdrożenie macierzy dyskowej i dwóch przełączników sieciowych 535
Oświadczenia majątkowe - za 2015 rok 527
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 500
Regulamin Ogranizacyjny i Statut Powiatu 491
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich 490
ZP.272.5.2017 RZP 298 przetarg nieograniczony na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł 485
Wnioski 478
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 466
ZP.272.6.2017 RZP 299 Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu wejherowskiego 453
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przedstawia wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. 439
Nabór na stanowisko wychowawcy w Ognisku Wychowawczym im.Kazimierza Lisickiego "Dziadka" w Rumi 425
OŚWIADCZENIA 419
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 405
Ewidencja 404
stanowisko urzędnicze do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie 389
ZP.272.1.2017 RZP 294 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskigo 371
stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska 357
ZP.272.3.2017 RZP 296 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie 356
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym-Referat Księgowości 349
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale Architektury i Budownictwa 335
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie 304
Godziny przyjęć 299
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego 4798
Uchwały Zarządu do 30 września 2016r. 348
Zakres kompetencji 339
2016 262
2015 r. 182
2014 r. 108
Uchwała nr V/306/16 97
Uchwała nr V/335/17 94
Uchwała nr V/298/16 87
Uchwała nr V/334/17 86
Uchwała nr V/332/17 84
Uchwała nr V/347/17 82
Uchwała nr V/325/17 80
Uchwała nr V/292/16 77
Uchwała nr V/275/16 75
Uchwała nr V/343/17 74
Uchwała nr V/54/15 73
Uchwała nr V/333/17 72
Uchwała nr V/350/17 72
Uchwała nr V/53/15 70
Uchwała nr V/323/17 68
Uchwała nr V/344/17 68
Uchwała nr V/345/17 68
Uchwała nr V/284/16 66
Uchwała nr V/348/17 66
Uchwała nr V/294/16 65
Uchwała nr V/295/16 65
Uchwała nr V/356/17 65
Uchwała nr V/58/15 64
Uchwała nr V/285/16 62
Uchwała nr V/289/16 62
Uchwała nr V/326/17 62
Uchwała nr V/330/17 62
Uchwała nr V/320/17 61
Uchwała nr V/328/17 61
Uchwała nr V/282/16 60
Uchwała nr V/355/17 59
Uchwała nr V/394/17 59
Uchwała nr V/305/16 58
Uchwała nr V/312/16 57
Uchwała nr V/57/15 57
Uchwała nr V/309/16 56
Uchwała nr V/318/17 56
Uchwała nr V/51/15 56
Uchwała nr V/296/16 55
Uchwała nr V/277/16 54
Uchwała nr V/278/16 54
Uchwała nr V/20/15 53
Uchwała nr V/291/16 52
Uchwała nr V/302/16 52
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu Wejherowskiego 4267
V kadencja 2014-2018 882
Uchwały 455
III Kadencja 2006-2010 400
Biuro Rady Powiatu 346
I Kadencja 1998-2002 337
Rejestr Uchwał Prawa Miejscowego 307
IV Kadencja 2010-2014 274
Uchwały - 2010 rok 237
Uchwały - 1999 rok 184
Uchwały - 2011 rok 177
Uchwały 175
Uchwały - 2002 rok 170
Uchwały - 2006 rok 170
Uchwały - 1998 rok 159
Uchwały - 2005 rok 158
Komisja Edukacji 151
Uchwały 2013 141
Uchwały - 2014 rok 140
Uchwały 136
Uchwały - 2009 rok 133
uchwała nr V/XXX/294/17 132
Uchwały - 2004 rok 126
Uchwały - 2001 rok 119
XXIX Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego - 119
Uchwały - 2007 rok 118
Uchwała nr V/XVIII/279/17 114
Uchwała nr V/XXIX/287/17 114
Uchwała nr V/XXVI/252/16 114
Uchwaly - 2002 rok 113
Uchwały - 2006 rok 112
Uchwała nr V/XXVI/254/16 111
Uchwały - 2012 rok 111
2016 rok 110
Komisja Kultury, Sportu i Turystki 110
Uchwała nr V/XXIX/288/17 110
Protokoły 2010 106
Uchwały - 2003 rok 106
Uchwały - 2000 rok 103
Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2006 rok 100
Rejestr Uchwał rady Powiatu Wejherowskiego - 2010 rok 98
Uchwały - 2010 rok 95
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 1998 rok 94
Uchwała nr V/XXIX/289/17 94
Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2009 rok 92
Uchwała nr V/XXX/293/17 92
Uchwały - 2008 rok 90
Uchwała nr V/XXXIII/335/17 89
2011 88
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 88
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 3557
Informacje ogólne 839
Wewnętrzna 795
Gminy Powiatu Wejherowskiego 440
Projekty Europejskie 364
NIP REGON 272
Zdrowie 245
Strategia Rozwoju 240
Sprawozdania budżetowe 213
Majątek publiczny 207
WYBORY 2006 196
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, kadencja 2015-2016 161
Sprowadzenie zwłok z zagranicy 150
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wejherowie 144
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 138
Uchwała Nr V/300/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 136
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2016-2010 111
uchwała 108
Program Ochrony Środowiska 106
Informacje ogólne 105
Protokół kontroli kompleksowej Powiatu Wejherowskiego 105
Uchwała Nr V/163/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. 104
Zewnętrzna 103
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 101
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 98
Uchwała Nr V/279/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 98
Wyniki wyborów do Rady Powiatu 97
Wybory Samorządowe 2010 96
wyliczenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 96
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie 95
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 88
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 88
Uchwała Nr V/283/16 Zarządu powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy ogólnej 88
wzor wniosku dla gminy miasta o wpis do powiatowego kalendarza imprez 86
Dotacje z Budżetu 84
Sprawozdania budżetowe 84
Uchwała Nr V/XXIV/241/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2021 84
Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 84
Uchwała Nr 130/p125/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 82
Uchwała Nr V/XIV/143/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 80
Uchwała Nr V/276/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 79
Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Powiat Wejherowski 78
Skład Powiatowe Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 75
BUDŻET, FINANSE 70
Uchwała Nr V/299/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 68
Zewnętrzna 68
PFOŚiGW - informacje ogólne 67
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) 67
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku 67
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2010 rok. 66
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowy Urząd Pracy 3737
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 942
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 790
Inspekcje, Służby i Straże 770
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 665
Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 662
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP w Wejherowie 415
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 405
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie 401
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego 356
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 332
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 288
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 268
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 245
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 227
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie 213
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 212
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 165
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 157
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 144

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij