Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 6764
Ogłoszenia wydziałów 4941
Druki, wnioski, formularze 4108
Wykaz telefonów 2621
Kierownictwo urzędu 2429
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2015 1738
Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji 1665
Oświadczenia majatkowe dyrektórów szkół i pracowników jednostek powiatowych 1532
Oświadczenia majątkowe 2015 1209
Godziny pracy 1170
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1080
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 1013
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 952
Referent 826
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym 793
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich 730
Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok. 721
wolne stanowisko urzędnicze 705
stanowisko urzędnicze 622
ZP.272.2.2017 RZP 294 Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem ekspozycji zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 608
stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 592
specjalista ds. projektów europejskich 588
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Drogowym 584
Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji 558
wolne stanowisko urzędnicze 543
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 514
Zakup oraz wdrożenie macierzy dyskowej i dwóch przełączników sieciowych 480
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich 466
Oświadczenia majątkowe 2016 462
Oświadczenia majątkowe - za 2015 rok 461
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 449
Regulamin Ogranizacyjny i Statut Powiatu 432
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2016 412
ZP.272.6.2017 RZP 299 Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu wejherowskiego 409
ZP.272.5.2017 RZP 298 przetarg nieograniczony na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł 393
Nabór na stanowisko wychowawcy w Ognisku Wychowawczym im.Kazimierza Lisickiego "Dziadka" w Rumi 388
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przedstawia wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. 386
Wnioski 381
stanowisko urzędnicze do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie 373
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 356
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 347
stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska 327
Ewidencja 323
OŚWIADCZENIA 318
ZP.272.3.2017 RZP 296 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie 313
ZP.272.1.2017 RZP 294 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskigo 300
ZP.272.4.2017 RZP 297 Dostawa komputerów 273
stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych 257
stanowisko urzędnicze - Administrator w DPS w Strzebielinku 224
Oświadczenia pracowników 222
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego 4063
Uchwały Zarządu do 30 września 2016r. 298
Zakres kompetencji 292
2016 216
2015 r. 135
2014 r. 92
Uchwała nr V/306/16 72
Uchwała nr V/325/17 68
Uchwała nr V/335/17 68
Uchwała nr V/343/17 63
Uchwała nr V/298/16 61
Uchwała nr V/53/15 58
Uchwała nr V/294/16 56
Uchwała nr V/332/17 56
Uchwała nr V/333/17 56
Uchwała nr V/334/17 56
Uchwała nr V/344/17 56
Uchwała nr V/345/17 55
Uchwała nr V/284/16 54
Uchwała nr V/347/17 54
Uchwała nr V/350/17 54
Uchwała nr V/348/17 53
Uchwała nr V/295/16 52
Uchwała nr V/275/16 51
Uchwała nr V/326/17 51
Uchwała nr V/328/17 51
Uchwała nr V/356/17 51
Uchwała nr V/282/16 50
Uchwała nr V/285/16 50
Uchwała nr V/289/16 50
Uchwała nr V/330/17 50
Uchwała nr V/355/17 49
Uchwała nr V/292/16 48
Uchwała nr V/312/16 48
Uchwała nr V/320/17 48
Uchwała nr V/58/15 48
Uchwała nr V/309/16 46
Uchwała nr V/277/16 45
Uchwała nr V/296/16 45
Uchwała nr V/323/17 45
Uchwała nr V/57/15 45
Uchwała nr V/278/16 44
Uchwała nr V/318/17 44
Uchwała nr V/51/15 44
Uchwała nr V/54/15 44
Uchwała nr V/305/16 43
Uchwała nr V/291/16 42
Uchwała nr V/20/15 41
Uchwała nr V/302/16 41
Uchwała nr V/304/16 39
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu Wejherowskiego 3682
V kadencja 2014-2018 765
Uchwały 404
III Kadencja 2006-2010 351
Biuro Rady Powiatu 275
I Kadencja 1998-2002 274
Rejestr Uchwał Prawa Miejscowego 242
IV Kadencja 2010-2014 231
Uchwały - 2010 rok 190
Uchwały - 1999 rok 153
Uchwały 139
Uchwały - 2006 rok 138
Uchwały - 2002 rok 135
Komisja Edukacji 134
Uchwały - 2011 rok 134
Uchwały 2013 126
Uchwały - 1998 rok 123
Uchwały - 2005 rok 119
uchwała nr V/XXX/294/17 112
Uchwały 109
Uchwała nr V/XXIX/287/17 102
Uchwała nr V/XXVI/254/16 101
Uchwały - 2014 rok 100
Uchwały - 2007 rok 98
Protokoły 2010 97
Uchwała nr V/XVIII/279/17 97
Uchwały - 2001 rok 93
Uchwaly - 2002 rok 92
Uchwały - 2012 rok 92
Uchwały - 2009 rok 91
Komisja Kultury, Sportu i Turystki 90
Uchwały - 2004 rok 90
Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2006 rok 89
Uchwała nr V/XXIX/288/17 84
Uchwała nr V/XXVI/252/16 84
Uchwały - 2000 rok 84
2016 rok 81
Uchwały - 2003 rok 80
Uchwały - 2006 rok 80
Uchwała nr V/XXIX/289/17 79
XXIX Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego - 79
Uchwała nr V/XXX/293/17 78
Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2009 rok 77
Uchwała nr V/XXVI/253/16 76
Uchwały - 2010 rok 75
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 1998 rok 74
2011 73
Uchwała nr V/XXV/250/16 73
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 72
Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2008 rok 71
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 3166
Wewnętrzna 711
Informacje ogólne 590
Gminy Powiatu Wejherowskiego 357
Projekty Europejskie 255
Zdrowie 234
Sprawozdania budżetowe 203
NIP REGON 202
Strategia Rozwoju 197
Majątek publiczny 177
WYBORY 2006 153
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, kadencja 2015-2016 148
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wejherowie 131
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 127
Sprowadzenie zwłok z zagranicy 119
Uchwała Nr V/300/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 103
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2016-2010 95
Uchwała Nr V/163/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. 93
uchwała 89
Protokół kontroli kompleksowej Powiatu Wejherowskiego 88
Uchwała Nr V/279/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 88
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie 82
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 81
Informacje ogólne 79
Zewnętrzna 79
Program Ochrony Środowiska 78
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 76
Uchwała Nr V/283/16 Zarządu powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy ogólnej 76
Sprawozdania budżetowe 74
Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 73
wyliczenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 72
Wyniki wyborów do Rady Powiatu 72
Dotacje z Budżetu 70
Wybory Samorządowe 2010 69
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 67
Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Powiat Wejherowski 66
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 62
Uchwała Nr V/XXIV/241/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2021 59
BUDŻET, FINANSE 58
Uchwała Nr 130/p125/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 58
Uchwała Nr V/276/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 56
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2010 rok. 55
Uchwała Nr V/XIV/143/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 55
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 54
Skład Powiatowe Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 53
Uchwała Nr V/286/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 53
Powołanie w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 52
Kobieta w ciąży a alkohol 51
wzor wniosku dla gminy miasta o wpis do powiatowego kalendarza imprez 51
Powiatowa Rada Zatrudnienia 50
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowy Urząd Pracy 3296
Inspekcje, Służby i Straże 656
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 655
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 621
Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 537
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 525
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 335
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie 327
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP w Wejherowie 307
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego 296
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 275
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 220
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 210
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 193
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie 192
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 183
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 176
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 140
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 130
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij