Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Druki, wnioski, formularze 13195
Ogłoszenia wydziałów 9789
Dane podstawowe 9416
Wykaz telefonów 6047
Kierownictwo urzędu 4683
Oświadczenia majatkowe dyrektórów szkół i pracowników jednostek powiatowych 3630
Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji 3421
Godziny pracy 3140
Dane Osobowe 2779
OŚWIADCZENIA 2375
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2015 2156
Oświadczenia majątkowe 2015 2001
Oświadczenia majątkowe 2016 1928
Godziny przyjęć 1805
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2016 1624
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1543
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 1314
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1170
ZP.272.2.2017 RZP 294 Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem ekspozycji zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 1098
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym 1070
stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 1055
Referent 1053
Regulamin Ogranizacyjny i Statut Powiatu 1049
ZP.272.5.2017 RZP 298 przetarg nieograniczony na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł 1035
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich 1010
Oświadczenia majątkowe 2017 998
ZP.272.1.2017 RZP 294 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskigo 970
Oświadczenia pracowników 951
wolne stanowisko urzędnicze 920
ZP.272.6.2017 RZP 299 Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu wejherowskiego 899
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym 885
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 883
Oświadczenia majątkowe - za 2015 rok 881
Zakup oraz wdrożenie macierzy dyskowej i dwóch przełączników sieciowych 871
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Drogowym 867
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji 858
stanowisko urzędnicze 846
Ewidencja 832
Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji 832
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 810
specjalista ds. projektów europejskich 800
Wnioski 799
Samodzielne stanowisko ds. egzekucji w administracji 754
wolne stanowisko urzędnicze 753
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 735
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska 725
ZP.272.3.2017 RZP 296 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie 724
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przedstawia wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. 668
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 655
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich 649
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego 8179
Zakres kompetencji 709
Uchwały Zarządu do 30 września 2016r. 590
2015 r. 511
2016 490
Uchwała nr V/306/16 274
Uchwała nr V/298/16 270
Uchwała nr V/334/17 268
Uchwała nr V/335/17 268
Uchwała nr V/275/16 252
2014 r. 249
Uchwała nr V/54/15 249
Uchwała nr V/332/17 248
Uchwała nr V/292/16 246
Uchwała nr V/347/17 246
Uchwała nr V/403/17 244
Uchwała nr V/323/17 241
Uchwała nr V/394/17 240
Uchwała nr V/384/17 227
Uchwała nr V/402/17 227
Uchwała nr V/388/17 220
Uchwała nr V/282/16 219
Uchwała nr V/343/17 219
Uchwała nr V/419/17 219
Uchwała nr V/58/15 219
Uchwała nr V/8/14 219
Uchwała nr V/350/17 216
Uchwała nr V/325/17 215
Uchwała nr V/55/15 215
Uchwała nr V/53/15 213
Uchwała nr V/27/15 212
Uchwała nr V/333/17 211
Uchwała nr V/356/17 211
Uchwała nr V/29/15 210
Uchwała nr V/355/17 209
Uchwała nr V/16/15 208
Uchwała nr V/387/17 208
Uchwała nr V/278/16 205
Uchwała nr V/296/16 205
Uchwała nr V/330/17 205
Uchwała nr V/344/17 205
Uchwała nr V/431/17 205
Uchwała nr V/285/16 203
Uchwała nr V/14/15 201
Uchwała nr V/345/17 201
Uchwała nr V/305/16 196
Uchwała nr V/284/16 195
Uchwała nr V/295/16 195
Uchwała nr V/41/15 194
Uchwała nr V/294/16 192
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu Wejherowskiego 7167
V kadencja 2014-2018 1388
Uchwały 1005
Biuro Rady Powiatu 833
III Kadencja 2006-2010 806
Uchwały - 2012 rok 673
I Kadencja 1998-2002 647
Rejestr Uchwał Prawa Miejscowego 605
Uchwały - 2010 rok 571
IV Kadencja 2010-2014 558
Uchwały - 2011 rok 458
Uchwały - 2002 rok 448
Uchwały 428
Uchwały - 1999 rok 411
Uchwały - 2006 rok 410
Uchwały - 1998 rok 400
Uchwały - 2014 rok 395
Uchwały 392
Uchwały - 2005 rok 392
Uchwały - 2004 rok 373
Uchwały - 2009 rok 363
Uchwały 2013 356
Uchwały - 2001 rok 349
Uchwały - 2006 rok 340
Komisja Edukacji 335
XXIX Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego - 331
Uchwały - 2010 rok 328
Uchwały - 2007 rok 317
Uchwały - 2000 rok 316
Uchwały - 2008 rok 313
Uchwaly - 2002 rok 307
uchwała nr V/XXX/294/17 305
Komisja Kultury, Sportu i Turystki 301
Rejestr Uchwał rady Powiatu Wejherowskiego - 2010 rok 300
Uchwała nr V/XXIX/288/17 298
2016 rok 295
Uchwały - 2003 rok 288
Uchwała nr V/XXVI/252/16 285
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2000 rok 273
Uchwała nr V/XXVI/254/16 268
Uchwała nr V/XXXIII/334/17 261
Uchwała nr V/XXIX/287/17 260
Uchwała nr V/XXXIII/335/17 257
2011 251
Uchwała nr V/XVIII/280/17 250
Uchwała nr V/XXXII/309/17 250
Uchwała nr V/XVIII/279/17 247
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2002 rok 246
Uchwała nr V/XXV/248/16 244
Protokoły 2010 242
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 5888
Informacje ogólne 1709
Wewnętrzna 1667
Gminy Powiatu Wejherowskiego 966
Projekty Europejskie 887
NIP REGON 726
WYBORY 2006 507
Strategia Rozwoju 483
Majątek publiczny 463
Sprowadzenie zwłok z zagranicy 404
Wyniki wyborów do Rady Powiatu 373
Zdrowie 369
Sprawozdania budżetowe 361
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, kadencja 2015-2016 305
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2016-2020 295
Budżet 2009 r. 293
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 285
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wejherowie 284
Uchwała Nr V/300/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 284
wzor wniosku dla gminy miasta o wpis do powiatowego kalendarza imprez 281
Uchwała Nr V/XIV/144/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 278
Wybory Samorządowe 2010 273
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 271
Informacje ogólne 266
uchwała 260
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku 258
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 257
Program Ochrony Środowiska 256
Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 256
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 255
FAS Alkoholowy Zespół Płodowy 253
Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Powiat Wejherowski 253
Zewnętrzna 253
Skład Powiatowe Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 243
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 243
Uchwała Nr V/163/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. 243
Protokół kontroli kompleksowej Powiatu Wejherowskiego 242
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie 239
Uchwała Nr V/XIV/143/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 236
Uchwała Nr V/XXIV/241/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2021 233
Zewnętrzna 233
Uchwała Nr V/273/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu. 232
Dotacje z Budżetu 231
Uchwała Nr V/279/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 230
Uchwała Nr V/283/16 Zarządu powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy ogólnej 230
Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2018 r. dla jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych na terenie Powiatu Wejherowskiego 229
Uchwała Nr V/299/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 229
Uchwała Nr 130/p125/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 227
Uchwała Nr V/276/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 222
Uchwała Nr V/297/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 217
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowy Urząd Pracy 6465
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 2704
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi "ORP" w Wejherowie 1474
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 1468
Inspekcje, Służby i Straże 1436
Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 1408
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 1402
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczycielskiego w Wejherowie 1365
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 1112
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 865
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 860
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 782
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego 739
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 690
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 625
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 606
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 542
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 510
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 455
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 328

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij