Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 9134
Druki, wnioski, formularze 9061
Ogłoszenia wydziałów 8075
Wykaz telefonów 4631
Kierownictwo urzędu 3846
Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji 3026
Oświadczenia majatkowe dyrektórów szkół i pracowników jednostek powiatowych 2756
Godziny pracy 2174
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2015 2026
Oświadczenia majątkowe 2015 1763
Oświadczenia majątkowe 2016 1603
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1390
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2016 1332
OŚWIADCZENIA 1321
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 1233
Dane Osobowe 1153
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1114
Godziny przyjęć 1005
Referent 990
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym 982
ZP.272.2.2017 RZP 294 Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem ekspozycji zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 965
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich 944
stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 909
ZP.272.5.2017 RZP 298 przetarg nieograniczony na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł 904
wolne stanowisko urzędnicze 861
Regulamin Ogranizacyjny i Statut Powiatu 841
ZP.272.1.2017 RZP 294 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskigo 819
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji 804
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Drogowym 802
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym 799
stanowisko urzędnicze 791
ZP.272.6.2017 RZP 299 Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu wejherowskiego 773
Zakup oraz wdrożenie macierzy dyskowej i dwóch przełączników sieciowych 768
Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji 766
Oświadczenia majątkowe - za 2015 rok 748
specjalista ds. projektów europejskich 738
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 718
Wnioski 705
Ewidencja 701
wolne stanowisko urzędnicze 700
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 695
Oświadczenia pracowników 674
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 672
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przedstawia wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. 621
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich 600
ZP.272.3.2017 RZP 296 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie 594
Samodzielne stanowisko ds. egzekucji w administracji 592
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska 591
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym-Referat Księgowości 579
Nabór na stanowisko wychowawcy w Ognisku Wychowawczym im.Kazimierza Lisickiego "Dziadka" w Rumi 568
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego 6703
Zakres kompetencji 599
Uchwały Zarządu do 30 września 2016r. 507
2016 400
2015 r. 362
Uchwała nr V/306/16 233
Uchwała nr V/298/16 222
Uchwała nr V/335/17 220
Uchwała nr V/334/17 218
Uchwała nr V/54/15 207
Uchwała nr V/275/16 204
2014 r. 202
Uchwała nr V/332/17 201
Uchwała nr V/347/17 199
Uchwała nr V/292/16 198
Uchwała nr V/323/17 197
Uchwała nr V/388/17 185
Uchwała nr V/403/17 185
Uchwała nr V/394/17 184
Uchwała nr V/384/17 181
Uchwała nr V/8/14 181
Uchwała nr V/350/17 179
Uchwała nr V/402/17 178
Uchwała nr V/58/15 177
Uchwała nr V/282/16 176
Uchwała nr V/419/17 175
Uchwała nr V/55/15 172
Uchwała nr V/325/17 171
Uchwała nr V/29/15 169
Uchwała nr V/333/17 169
Uchwała nr V/330/17 168
Uchwała nr V/343/17 168
Uchwała nr V/431/17 168
Uchwała nr V/27/15 167
Uchwała nr V/53/15 167
Uchwała nr V/296/16 164
Uchwała nr V/355/17 164
Uchwała nr V/387/17 164
Uchwała nr V/345/17 163
Uchwała nr V/356/17 162
Uchwała nr V/14/15 161
Uchwała nr V/278/16 161
Uchwała nr V/285/16 161
Uchwała nr V/344/17 161
Uchwała nr V/295/16 160
Uchwała nr V/41/15 160
Uchwała nr V/16/15 159
Uchwała nr V/284/16 159
Uchwała nr V/305/16 159
Uchwała nr V/294/16 153
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu Wejherowskiego 5875
V kadencja 2014-2018 1199
Uchwały 786
III Kadencja 2006-2010 667
Biuro Rady Powiatu 649
I Kadencja 1998-2002 561
Rejestr Uchwał Prawa Miejscowego 516
Uchwały - 2010 rok 479
Uchwały - 2012 rok 463
IV Kadencja 2010-2014 454
Uchwały - 2011 rok 375
Uchwały - 2002 rok 349
Uchwały - 1999 rok 340
Uchwały - 1998 rok 339
Uchwały - 2006 rok 338
Uchwały 335
Uchwały - 2005 rok 331
Uchwały - 2004 rok 320
Uchwały - 2014 rok 316
Uchwały - 2009 rok 301
Uchwały 296
Uchwały 2013 291
Uchwały - 2001 rok 290
Uchwały - 2006 rok 282
Komisja Edukacji 268
Uchwały - 2010 rok 267
Uchwały - 2000 rok 266
Uchwały - 2007 rok 260
XXIX Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego - 257
Uchwały - 2008 rok 256
Komisja Kultury, Sportu i Turystki 252
2016 rok 245
Uchwała nr V/XXIX/288/17 245
uchwała nr V/XXX/294/17 245
Rejestr Uchwał rady Powiatu Wejherowskiego - 2010 rok 242
Uchwaly - 2002 rok 240
Uchwała nr V/XXVI/252/16 234
Uchwały - 2003 rok 229
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2000 rok 224
Uchwała nr V/XXIX/287/17 215
Uchwała nr V/XXXIII/334/17 212
Uchwała nr V/XXVI/254/16 210
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2002 rok 209
2011 204
Uchwała nr V/XXXII/309/17 204
Uchwała nr V/XXXIII/335/17 204
Uchwała nr V/XVIII/279/17 203
Uchwała nr V/XVIII/280/17 203
Uchwała nr V/XXV/248/16 202
Protokoły 2010 198
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 5037
Wewnętrzna 1409
Informacje ogólne 1376
Gminy Powiatu Wejherowskiego 719
Projekty Europejskie 716
NIP REGON 566
WYBORY 2006 418
Majątek publiczny 394
Strategia Rozwoju 388
Sprowadzenie zwłok z zagranicy 343
Sprawozdania budżetowe 313
Zdrowie 312
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, kadencja 2015-2016 256
Wyniki wyborów do Rady Powiatu 248
Uchwała Nr V/300/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 242
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wejherowie 238
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 235
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 228
Wybory Samorządowe 2010 224
Informacje ogólne 223
Uchwała Nr V/XIV/144/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 219
wzor wniosku dla gminy miasta o wpis do powiatowego kalendarza imprez 219
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2016-2010 216
Zewnętrzna 213
uchwała 212
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 209
Budżet 2009 r. 204
Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 203
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku 202
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 200
Uchwała Nr V/163/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. 200
Uchwała Nr V/XIV/143/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 198
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 197
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie 197
Program Ochrony Środowiska 194
FAS Alkoholowy Zespół Płodowy 193
Uchwała Nr 130/p125/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 191
Zewnętrzna 189
Uchwała Nr V/299/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 188
Uchwała Nr V/XXIV/241/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2021 188
Skład Powiatowe Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 186
Uchwała Nr V/279/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 186
Dotacje z Budżetu 185
Uchwała Nr V/276/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 183
Uchwała Nr V/283/16 Zarządu powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy ogólnej 183
Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Powiat Wejherowski 182
wyliczenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 181
Protokół kontroli kompleksowej Powiatu Wejherowskiego 180
BUDŻET, FINANSE 176
Uchwała Nr V/297/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 174
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowy Urząd Pracy 5284
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 1606
Inspekcje, Służby i Straże 1202
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 1136
Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 1112
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 1006
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi "ORP" w Wejherowie 882
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczycielskiego w Wejherowie 805
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 685
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 598
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego 582
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 566
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 500
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 485
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 434
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 393
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 380
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 373
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 325
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij