Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Druki, wnioski, formularze 10967
Dane podstawowe 9231
Ogłoszenia wydziałów 8835
Wykaz telefonów 5168
Kierownictwo urzędu 4216
Oświadczenia majatkowe dyrektórów szkół i pracowników jednostek powiatowych 3260
Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji 3185
Godziny pracy 2514
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2015 2084
Dane Osobowe 1943
OŚWIADCZENIA 1917
Oświadczenia majątkowe 2015 1879
Oświadczenia majątkowe 2016 1769
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2016 1476
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1455
Godziny przyjęć 1280
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 1269
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1143
ZP.272.2.2017 RZP 294 Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem ekspozycji zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 1032
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym 1023
Referent 1022
ZP.272.5.2017 RZP 298 przetarg nieograniczony na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł 972
stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 967
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich 964
Regulamin Ogranizacyjny i Statut Powiatu 928
ZP.272.1.2017 RZP 294 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskigo 900
wolne stanowisko urzędnicze 887
ZP.272.6.2017 RZP 299 Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu wejherowskiego 843
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym 838
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Drogowym 830
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji 829
Oświadczenia majątkowe - za 2015 rok 821
stanowisko urzędnicze 819
Zakup oraz wdrożenie macierzy dyskowej i dwóch przełączników sieciowych 813
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 804
Oświadczenia pracowników 802
Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji 795
specjalista ds. projektów europejskich 773
Oświadczenia majątkowe 2017 766
Ewidencja 759
Wnioski 753
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 745
wolne stanowisko urzędnicze 723
Samodzielne stanowisko ds. egzekucji w administracji 720
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 700
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska 690
ZP.272.3.2017 RZP 296 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie 655
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przedstawia wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. 639
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich 624
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym-Referat Księgowości 605
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego 7534
Zakres kompetencji 652
Uchwały Zarządu do 30 września 2016r. 544
2016 439
2015 r. 410
Uchwała nr V/306/16 256
Uchwała nr V/298/16 246
Uchwała nr V/334/17 242
Uchwała nr V/335/17 242
Uchwała nr V/275/16 230
Uchwała nr V/54/15 230
Uchwała nr V/332/17 226
2014 r. 222
Uchwała nr V/347/17 222
Uchwała nr V/292/16 221
Uchwała nr V/403/17 220
Uchwała nr V/323/17 218
Uchwała nr V/394/17 214
Uchwała nr V/388/17 200
Uchwała nr V/384/17 199
Uchwała nr V/402/17 199
Uchwała nr V/8/14 198
Uchwała nr V/282/16 196
Uchwała nr V/325/17 194
Uchwała nr V/350/17 194
Uchwała nr V/419/17 194
Uchwała nr V/58/15 194
Uchwała nr V/333/17 192
Uchwała nr V/343/17 191
Uchwała nr V/55/15 191
Uchwała nr V/27/15 189
Uchwała nr V/29/15 189
Uchwała nr V/355/17 187
Uchwała nr V/431/17 186
Uchwała nr V/53/15 186
Uchwała nr V/344/17 185
Uchwała nr V/387/17 185
Uchwała nr V/285/16 184
Uchwała nr V/330/17 184
Uchwała nr V/278/16 183
Uchwała nr V/356/17 182
Uchwała nr V/16/15 181
Uchwała nr V/296/16 180
Uchwała nr V/345/17 180
Uchwała nr V/14/15 179
Uchwała nr V/284/16 178
Uchwała nr V/295/16 178
Uchwała nr V/41/15 177
Uchwała nr V/305/16 175
Uchwała nr V/294/16 171
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu Wejherowskiego 6601
V kadencja 2014-2018 1306
Uchwały 887
Biuro Rady Powiatu 723
III Kadencja 2006-2010 723
I Kadencja 1998-2002 598
Uchwały - 2012 rok 556
Rejestr Uchwał Prawa Miejscowego 552
Uchwały - 2010 rok 514
IV Kadencja 2010-2014 494
Uchwały - 2011 rok 419
Uchwały - 2002 rok 381
Uchwały 369
Uchwały - 1999 rok 369
Uchwały - 2006 rok 368
Uchwały - 1998 rok 367
Uchwały - 2005 rok 356
Uchwały - 2004 rok 346
Uchwały 341
Uchwały - 2014 rok 339
Uchwały - 2009 rok 325
Uchwały 2013 321
Uchwały - 2001 rok 316
Uchwały - 2006 rok 301
Komisja Edukacji 299
XXIX Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego - 289
Uchwały - 2000 rok 286
Uchwały - 2007 rok 286
Uchwały - 2010 rok 286
Uchwały - 2008 rok 278
Komisja Kultury, Sportu i Turystki 274
uchwała nr V/XXX/294/17 274
Uchwaly - 2002 rok 272
Uchwała nr V/XXIX/288/17 268
2016 rok 266
Rejestr Uchwał rady Powiatu Wejherowskiego - 2010 rok 264
Uchwała nr V/XXVI/252/16 255
Uchwały - 2003 rok 253
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2000 rok 248
Uchwała nr V/XXIX/287/17 234
Uchwała nr V/XXXIII/334/17 233
Uchwała nr V/XXVI/254/16 232
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2002 rok 229
Uchwała nr V/XXXIII/335/17 229
Uchwała nr V/XVIII/279/17 227
Uchwała nr V/XXXII/309/17 226
2011 224
Uchwała nr V/XVIII/280/17 224
Uchwała nr V/XXV/248/16 223
Protokoły 2010 215
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 5450
Informacje ogólne 1547
Wewnętrzna 1531
Gminy Powiatu Wejherowskiego 838
Projekty Europejskie 803
NIP REGON 642
WYBORY 2006 465
Majątek publiczny 426
Strategia Rozwoju 426
Sprowadzenie zwłok z zagranicy 378
Zdrowie 345
Sprawozdania budżetowe 342
Wyniki wyborów do Rady Powiatu 303
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, kadencja 2015-2016 281
Uchwała Nr V/300/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 262
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wejherowie 256
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 253
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 248
Uchwała Nr V/XIV/144/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 246
Wybory Samorządowe 2010 246
Budżet 2009 r. 245
Informacje ogólne 245
wzor wniosku dla gminy miasta o wpis do powiatowego kalendarza imprez 244
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2016-2010 239
uchwała 237
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 232
Zewnętrzna 232
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku 227
Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 227
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 224
FAS Alkoholowy Zespół Płodowy 221
Uchwała Nr V/XIV/143/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 221
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie 220
Uchwała Nr V/163/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. 219
Program Ochrony Środowiska 216
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 216
Skład Powiatowe Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 213
Uchwała Nr 130/p125/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 209
Protokół kontroli kompleksowej Powiatu Wejherowskiego 208
Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Powiat Wejherowski 208
Zewnętrzna 208
Uchwała Nr V/279/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 207
Uchwała Nr V/299/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 207
Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2018 r. dla jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych na terenie Powiatu Wejherowskiego 206
Uchwała Nr V/XXIV/241/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2021 206
Dotacje z Budżetu 205
Uchwała Nr V/283/16 Zarządu powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy ogólnej 205
Uchwała Nr V/276/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 197
Uchwała Nr V/297/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 193
Uchwała Nr V/286/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 189
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowy Urząd Pracy 5810
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 1973
Inspekcje, Służby i Straże 1317
Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 1257
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 1248
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 1238
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi "ORP" w Wejherowie 1233
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczycielskiego w Wejherowie 1095
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 945
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 737
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 711
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 662
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego 640
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 568
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 552
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 507
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 497
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 461
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 381
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 301

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij