Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 8952
Druki, wnioski, formularze 7070
Ogłoszenia wydziałów 6828
Wykaz telefonów 3758
Kierownictwo urzędu 3258
Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji 2668
Oświadczenia majatkowe dyrektórów szkół i pracowników jednostek powiatowych 2195
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2015 1905
Godziny pracy 1776
Oświadczenia majątkowe 2015 1555
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1245
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 1146
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2016 1100
Oświadczenia majątkowe 2016 1091
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 1047
Referent 920
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym 908
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich 870
ZP.272.2.2017 RZP 294 Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem ekspozycji zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 816
wolne stanowisko urzędnicze 795
stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 780
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Drogowym 738
stanowisko urzędnicze 724
ZP.272.5.2017 RZP 298 przetarg nieograniczony na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł 721
Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji 678
OŚWIADCZENIA 671
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko do spraw egzekucji w administracji 670
Regulamin Ogranizacyjny i Statut Powiatu 664
specjalista ds. projektów europejskich 655
Zakup oraz wdrożenie macierzy dyskowej i dwóch przełączników sieciowych 650
Oświadczenia majątkowe - za 2015 rok 636
wolne stanowisko urzędnicze 636
ZP.272.1.2017 RZP 294 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskigo 629
ZP.272.6.2017 RZP 299 Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu wejherowskiego 624
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 612
Wnioski 592
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym 583
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 574
Godziny przyjęć 572
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 561
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przedstawia wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. 552
Ewidencja 550
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich 539
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym-Referat Księgowości 502
Nabór na stanowisko wychowawcy w Ognisku Wychowawczym im.Kazimierza Lisickiego "Dziadka" w Rumi 493
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 466
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 459
ZP.272.3.2017 RZP 296 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie 455
Oświadczenia pracowników 444
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 441
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego 5751
Zakres kompetencji 441
Uchwały Zarządu do 30 września 2016r. 414
2016 318
2015 r. 260
Uchwała nr V/306/16 169
Uchwała nr V/335/17 163
Uchwała nr V/298/16 156
Uchwała nr V/334/17 153
Uchwała nr V/54/15 145
Uchwała nr V/347/17 144
2014 r. 141
Uchwała nr V/275/16 140
Uchwała nr V/292/16 139
Uchwała nr V/332/17 139
Uchwała nr V/323/17 137
Uchwała nr V/350/17 118
Uchwała nr V/58/15 118
Uchwała nr V/394/17 117
Uchwała nr V/388/17 116
Uchwała nr V/403/17 115
Uchwała nr V/384/17 113
Uchwała nr V/419/17 113
Uchwała nr V/330/17 112
Uchwała nr V/402/17 112
Uchwała nr V/55/15 112
Uchwała nr V/325/17 111
Uchwała nr V/282/16 110
Uchwała nr V/343/17 110
Uchwała nr V/8/14 110
Uchwała nr V/27/15 108
Uchwała nr V/296/16 107
Uchwała nr V/333/17 107
Uchwała nr V/387/17 107
Uchwała nr V/53/15 107
Uchwała nr V/305/16 106
Uchwała nr V/345/17 106
Uchwała nr V/278/16 105
Uchwała nr V/29/15 105
Uchwała nr V/344/17 105
Uchwała nr V/14/15 104
Uchwała nr V/355/17 103
Uchwała nr V/356/17 103
Uchwała nr V/285/16 102
Uchwała nr V/295/16 102
Uchwała nr V/431/17 102
Uchwała nr V/284/16 101
Uchwała nr V/41/15 100
Uchwała nr V/16/15 99
Uchwała nr V/294/16 98
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu Wejherowskiego 5102
V kadencja 2014-2018 1060
Uchwały 614
III Kadencja 2006-2010 503
Biuro Rady Powiatu 497
I Kadencja 1998-2002 439
Rejestr Uchwał Prawa Miejscowego 419
Uchwały - 2010 rok 368
IV Kadencja 2010-2014 365
Uchwały - 2011 rok 276
Uchwały - 2012 rok 273
Uchwały 257
Uchwały - 1999 rok 257
Uchwały - 2002 rok 253
Uchwały - 1998 rok 248
Uchwały - 2006 rok 247
Uchwały - 2005 rok 242
Uchwały - 2014 rok 237
Uchwały - 2004 rok 233
Uchwały - 2009 rok 225
Uchwały 217
Uchwały 2013 210
Uchwały - 2001 rok 204
Komisja Edukacji 202
Uchwały - 2006 rok 199
Komisja Kultury, Sportu i Turystki 192
Uchwały - 2010 rok 186
Uchwały - 2000 rok 185
XXIX Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego - 182
uchwała nr V/XXX/294/17 180
2016 rok 179
Uchwała nr V/XXIX/288/17 176
Uchwały - 2007 rok 176
Rejestr Uchwał rady Powiatu Wejherowskiego - 2010 rok 174
Uchwaly - 2002 rok 174
Uchwała nr V/XXVI/252/16 171
Uchwały - 2008 rok 171
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2000 rok 161
Uchwały - 2003 rok 158
Uchwała nr V/XXIX/287/17 156
Uchwała nr V/XXXIII/334/17 152
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2002 rok 151
Uchwała nr V/XVIII/279/17 148
Uchwała nr V/XXVI/254/16 148
2011 147
Uchwała nr V/XXXIII/335/17 147
Uchwała nr V/XXXII/309/17 143
Uchwała nr V/XVIII/280/17 142
Protokoły 2010 141
Uchwała nr V/XXV/248/16 139
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 4236
Informacje ogólne 1114
Wewnętrzna 1015
Gminy Powiatu Wejherowskiego 563
Projekty Europejskie 521
NIP REGON 402
Majątek publiczny 295
Strategia Rozwoju 291
WYBORY 2006 291
Zdrowie 267
Sprawozdania budżetowe 252
Sprowadzenie zwłok z zagranicy 231
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, kadencja 2015-2016 192
Uchwała Nr V/300/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 184
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wejherowie 179
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 177
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 166
uchwała 162
Wyniki wyborów do Rady Powiatu 160
Wybory Samorządowe 2010 159
Informacje ogólne 157
Zewnętrzna 156
Uchwała Nr V/163/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. 151
Uchwała Nr V/XIV/144/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 151
wzor wniosku dla gminy miasta o wpis do powiatowego kalendarza imprez 151
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 149
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2016-2010 147
Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 140
Uchwała Nr V/XIV/143/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 138
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie 137
Program Ochrony Środowiska 132
Uchwała Nr V/279/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 132
Protokół kontroli kompleksowej Powiatu Wejherowskiego 131
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku 131
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 131
Uchwała Nr V/XXIV/241/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2021 129
Zewnętrzna 129
Uchwała Nr 130/p125/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 128
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 127
wyliczenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 126
Uchwała Nr V/276/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 125
Uchwała Nr V/283/16 Zarządu powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy ogólnej 124
FAS Alkoholowy Zespół Płodowy 123
Skład Powiatowe Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 122
Uchwała Nr V/299/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 122
Dotacje z Budżetu 119
BUDŻET, FINANSE 116
Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Powiat Wejherowski 116
Uchwała Nr V/297/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 113
odwołanie ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia 112
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowy Urząd Pracy 4551
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 1285
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 957
Inspekcje, Służby i Straże 948
Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 859
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 817
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi "ORP" w Wejherowie 604
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczycielskiego w Wejherowie 603
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 537
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego 468
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 450
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 417
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 368
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 331
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 316
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 276
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 271
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 266
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 235
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 202

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij