Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 5802
Ogłoszenia wydziałów 4197
Druki, wnioski, formularze 3126
Wykaz telefonów 2161
Kierownictwo urzędu 2119
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2015 1686
Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji 1430
Oświadczenia majatkowe dyrektórów szkół i pracowników jednostek powiatowych 1252
Oświadczenia majątkowe 2015 1081
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 971
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 961
Godziny pracy 949
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 902
Referent 767
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym 731
wolne stanowisko urzędnicze 673
Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok. 649
stanowisko urzędnicze 596
specjalista ds. projektów europejskich 572
ZP.272.2.2017 RZP 294 Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem ekspozycji zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 560
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich 547
stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 527
wolne stanowisko urzędnicze 526
Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji 494
Zakup oraz wdrożenie macierzy dyskowej i dwóch przełączników sieciowych 452
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 440
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich 417
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 410
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Drogowym 407
Oświadczenia majątkowe - za 2015 rok 406
Regulamin Ogranizacyjny i Statut Powiatu 388
Petycja dotycząca scalania gruntów 385
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przedstawia wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. 367
stanowisko urzędnicze do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie 356
Nabór na stanowisko wychowawcy w Ognisku Wychowawczym im.Kazimierza Lisickiego "Dziadka" w Rumi 355
Wnioski 355
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 313
stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska 300
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 278
ZP.272.3.2017 RZP 296 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie 275
Oświadczenia majątkowe 2016 273
ZP.272.1.2017 RZP 294 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskigo 272
Ewidencja 268
OŚWIADCZENIA 242
stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych 238
ZP.272.5.2017 RZP 298 przetarg nieograniczony na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł 226
ZP.272.4.2017 RZP 297 Dostawa komputerów 191
stanowisko urzędnicze - Administrator w DPS w Strzebielinku 187
Oświadczenia pracowników 180
Oświadczenia majątkowe 2014 168
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego 3439
Uchwały Zarządu do 30 września 2016r. 266
Zakres kompetencji 252
2016 186
2015 r. 121
2014 r. 75
Uchwała nr V/306/16 58
Uchwała nr V/335/17 57
Uchwała nr V/325/17 55
Uchwała nr V/343/17 50
Uchwała nr V/53/15 50
Uchwała nr V/298/16 47
Uchwała nr V/332/17 45
Uchwała nr V/344/17 44
Uchwała nr V/333/17 43
Uchwała nr V/334/17 43
Uchwała nr V/345/17 43
Uchwała nr V/350/17 43
Uchwała nr V/284/16 42
Uchwała nr V/282/16 41
Uchwała nr V/294/16 41
Uchwała nr V/295/16 41
Uchwała nr V/326/17 41
Uchwała nr V/330/17 41
Uchwała nr V/356/17 41
Uchwała nr V/289/16 40
Uchwała nr V/328/17 40
Uchwała nr V/285/16 39
Uchwała nr V/312/16 39
Uchwała nr V/355/17 39
Uchwała nr V/58/15 39
Uchwała nr V/296/16 38
Uchwała nr V/320/17 38
Uchwała nr V/347/17 38
Uchwała nr V/275/16 37
Uchwała nr V/292/16 37
Uchwała nr V/348/17 37
Uchwała nr V/57/15 37
Uchwała nr V/323/17 35
Uchwała nr V/54/15 35
Uchwała nr V/278/16 34
Uchwała nr V/291/16 34
Uchwała nr V/309/16 34
Uchwała nr V/318/17 34
Uchwała nr V/277/16 32
Uchwała nr V/302/16 32
Uchwała nr V/305/16 32
Uchwała nr V/51/15 32
Uchwała nr V/20/15 31
Uchwała nr V/304/16 30
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu Wejherowskiego 3083
V kadencja 2014-2018 655
Uchwały 345
III Kadencja 2006-2010 281
Biuro Rady Powiatu 228
I Kadencja 1998-2002 200
IV Kadencja 2010-2014 185
Rejestr Uchwał Prawa Miejscowego 170
Uchwały - 2010 rok 151
Uchwały - 1999 rok 131
Uchwały - 2006 rok 116
Komisja Edukacji 112
Uchwały - 2002 rok 108
Uchwały - 2011 rok 107
Uchwały 106
Uchwały 2013 101
Uchwały - 2005 rok 99
Uchwały - 1998 rok 95
uchwała nr V/XXX/294/17 92
Protokoły 2010 88
Uchwała nr V/XXVI/254/16 88
Uchwała nr V/XXIX/287/17 87
Uchwały 87
Uchwały - 2014 rok 84
Uchwały - 2007 rok 82
Komisja Kultury, Sportu i Turystki 80
Uchwaly - 2002 rok 77
Uchwała nr V/XVIII/279/17 77
Uchwały - 2001 rok 77
Uchwały - 2012 rok 75
Uchwała nr V/XXVI/252/16 73
2016 rok 72
Uchwała nr V/XXIX/288/17 72
Uchwały - 2009 rok 70
Uchwała nr V/XXIX/289/17 69
Uchwały - 2004 rok 69
Uchwały - 2000 rok 68
Uchwała nr V/XXVI/253/16 66
Uchwała nr V/XXX/293/17 65
2011 64
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 1998 rok 64
Uchwały - 2003 rok 63
Uchwały - 2010 rok 62
Uchwała nr V/XXV/250/16 61
Uchwała nr V/XXIX/286/17 60
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 59
Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2006 rok 59
Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2008 rok 58
Uchwały - 2006 rok 57
Uchwała nr V/XXV/249/16 55
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 2788
Wewnętrzna 655
Informacje ogólne 457
Gminy Powiatu Wejherowskiego 308
Projekty Europejskie 220
Zdrowie 198
Sprawozdania budżetowe 182
Strategia Rozwoju 170
Majątek publiczny 158
NIP REGON 151
WYBORY 2006 131
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, kadencja 2015-2016 127
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 118
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wejherowie 117
Sprowadzenie zwłok z zagranicy 93
Uchwała Nr V/300/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 88
Uchwała Nr V/163/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. 86
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2016-2010 81
Uchwała Nr V/279/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 81
uchwała 78
Protokół kontroli kompleksowej Powiatu Wejherowskiego 76
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie 65
Sprawozdania budżetowe 65
Zewnętrzna 65
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 64
Informacje ogólne 63
Program Ochrony Środowiska 63
Uchwała Nr V/283/16 Zarządu powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy ogólnej 63
Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 62
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 60
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 58
Dotacje z Budżetu 57
Wyniki wyborów do Rady Powiatu 56
Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Powiat Wejherowski 53
Uchwała Nr 130/p125/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 52
Wybory Samorządowe 2010 51
Uchwała Nr V/XXIV/241/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2021 49
BUDŻET, FINANSE 48
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 45
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2010 rok. 45
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 45
Uchwała Nr V/276/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 45
Uchwała Nr V/286/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 45
wyliczenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 45
Powołanie w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 42
Uchwała Nr V/XIV/143/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 42
Kobieta w ciąży a alkohol 41
Protokół z I posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 41
Skład Powiatowe Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 41
Zewnętrzna 41
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowy Urząd Pracy 2869
Inspekcje, Służby i Straże 565
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 515
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 480
Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 451
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 377
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 249
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego 244
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP w Wejherowie 244
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 236
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 179
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie 175
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 172
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie 164
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 153
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 142
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 140
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 117
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 110
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 95

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij