Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2016

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 5057
Ogłoszenia wydziałów 3659
Druki, wnioski, formularze 2418
Kierownictwo urzędu 1884
Wykaz telefonów 1802
Oświadczenia majątkowe - 31.12.2015 1516
Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji 1263
Oświadczenia majatkowe dyrektórów szkół i pracowników jednostek powiatowych 1003
Oświadczenia majątkowe 2015 978
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 920
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 913
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 866
Godziny pracy 829
Referent 714
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym 678
wolne stanowisko urzędnicze 654
Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok. 582
stanowisko urzędnicze 577
specjalista ds. projektów europejskich 565
ZP.272.2.2017 RZP 294 Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem ekspozycji zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 523
wolne stanowisko urzędnicze 514
stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 462
Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji 453
Zakup oraz wdrożenie macierzy dyskowej i dwóch przełączników sieciowych 436
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 383
stanowisko urzędnicze do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie 349
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przedstawia wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. 348
Nabór na stanowisko wychowawcy w Ognisku Wychowawczym im.Kazimierza Lisickiego "Dziadka" w Rumi 330
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju i programów Europejskich 330
Regulamin Ogranizacyjny i Statut Powiatu 330
Wnioski 325
Oświadczenia majątkowe - za 2015 rok 323
Petycja dotycząca scalania gruntów 323
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 315
stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska 290
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 289
ZP.272.1.2017 RZP 294 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskigo 260
ZP.272.3.2017 RZP 296 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie 238
stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych 232
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 218
Ewidencja 200
OŚWIADCZENIA 160
stanowisko urzędnicze - Administrator w DPS w Strzebielinku 150
stanowisko urzędnicze w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 150
Oświadczenia majątkowe 2014 148
Przetarg nieograniczony na wykonanie pokrycia dachowego na części budynków położonych przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie 147
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym 142
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej 141
Oświadczenia pracowników 140
Przetarg na sprzedaż pojazdu Ursus 129
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego 2980
Uchwały Zarządu do 30 września 2016r. 250
Zakres kompetencji 233
2016 172
2015 r. 113
2014 r. 68
Uchwała nr V/306/16 48
Uchwała nr V/335/17 47
Uchwała nr V/325/17 45
Uchwała nr V/53/15 45
Uchwała nr V/343/17 39
Uchwała nr V/284/16 37
Uchwała nr V/294/16 37
Uchwała nr V/295/16 37
Uchwała nr V/282/16 36
Uchwała nr V/350/17 36
Uchwała nr V/298/16 35
Uchwała nr V/330/17 35
Uchwała nr V/332/17 35
Uchwała nr V/334/17 35
Uchwała nr V/344/17 35
Uchwała nr V/345/17 35
Uchwała nr V/289/16 34
Uchwała nr V/312/16 34
Uchwała nr V/328/17 34
Uchwała nr V/333/17 34
Uchwała nr V/356/17 34
Uchwała nr V/58/15 34
Uchwała nr V/285/16 33
Uchwała nr V/355/17 33
Uchwała nr V/275/16 32
Uchwała nr V/292/16 32
Uchwała nr V/296/16 32
Uchwała nr V/320/17 32
Uchwała nr V/326/17 32
Uchwała nr V/309/16 31
Uchwała nr V/323/17 31
Uchwała nr V/347/17 31
Uchwała nr V/57/15 31
Uchwała nr V/291/16 30
Uchwała nr V/318/17 30
Uchwała nr V/278/16 29
Uchwała nr V/302/16 29
Uchwała nr V/54/15 29
Uchwała nr V/277/16 28
Uchwała nr V/348/17 28
Uchwała nr V/305/16 27
Uchwała nr V/51/15 27
Uchwała nr V/20/15 26
Uchwała nr V/304/16 25
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Powiatu Wejherowskiego 2653
V kadencja 2014-2018 567
Uchwały 328
III Kadencja 2006-2010 209
Biuro Rady Powiatu 201
I Kadencja 1998-2002 178
Rejestr Uchwał Prawa Miejscowego 152
Uchwały - 2010 rok 139
Uchwały - 1999 rok 123
IV Kadencja 2010-2014 117
Uchwały - 2006 rok 109
Uchwały - 2002 rok 102
Komisja Edukacji 95
Uchwały 94
Uchwały - 1998 rok 92
Uchwały - 2005 rok 90
Uchwały - 2011 rok 90
Uchwały 2013 89
Protokoły 2010 85
Uchwała nr V/XXVI/254/16 81
Uchwały 80
Uchwały - 2014 rok 80
Uchwała nr V/XXIX/287/17 79
uchwała nr V/XXX/294/17 75
Uchwały - 2007 rok 75
Uchwały - 2001 rok 74
Uchwaly - 2002 rok 72
Uchwały - 2012 rok 71
2016 rok 70
Komisja Kultury, Sportu i Turystki 70
Uchwała nr V/XVIII/279/17 69
Uchwała nr V/XXVI/252/16 69
Uchwały - 2004 rok 66
Uchwały - 2000 rok 65
Uchwała nr V/XXIX/288/17 64
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 1998 rok 63
Uchwała nr V/XXVI/253/16 63
Uchwały - 2009 rok 62
Uchwała nr V/XXIX/289/17 61
Uchwały - 2003 rok 61
Uchwały - 2010 rok 57
Uchwała nr V/XXX/293/17 56
Uchwała nr V/XXV/250/16 55
Uchwały - 2006 rok 54
2011 52
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 52
Uchwała nr V/XXIX/286/17 52
Uchwały - 2008 rok 52
Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2006 rok 51
Uchwała nr V/XXV/249/16 50
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Powiatu 2486
Wewnętrzna 590
Informacje ogólne 372
Gminy Powiatu Wejherowskiego 267
Projekty Europejskie 194
Zdrowie 186
Sprawozdania budżetowe 162
Strategia Rozwoju 148
Majątek publiczny 143
WYBORY 2006 125
Informacja o umorzeniach należności niepodatkowych 116
NIP REGON 113
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wejherowie 110
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, kadencja 2015-2016 110
Uchwała Nr V/163/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. 84
Sprowadzenie zwłok z zagranicy 83
Uchwała Nr V/300/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 82
Uchwała Nr V/279/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 78
uchwała 73
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2016-2010 72
Protokół kontroli kompleksowej Powiatu Wejherowskiego 68
Sprawozdania budżetowe 63
Zewnętrzna 62
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 61
Uchwała Nr V/283/16 Zarządu powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy ogólnej 59
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 56
Informacje ogólne 55
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie 55
Dotacje z Budżetu 54
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie powoływania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 54
Uchwała Nr 130/p125/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 51
Program Ochrony Środowiska 50
Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 50
Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Powiat Wejherowski 47
BUDŻET, FINANSE 46
Wybory Samorządowe 2010 46
Wyniki wyborów do Rady Powiatu 46
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2010 rok. 43
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 43
Uchwała Nr V/276/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 43
Uchwała Nr V/XXIV/241/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2021 43
Uchwała Nr V/XIV/143/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. 41
Powołanie w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 40
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 39
Kobieta w ciąży a alkohol 39
Uchwała Nr V/286/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej 39
wyliczenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 39
Zewnętrzna 39
Powiatowa Rada Zatrudnienia 38
Protokół z I posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 37
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowy Urząd Pracy 2525
Inspekcje, Służby i Straże 507
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 449
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 375
Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 365
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 329
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 212
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP w Wejherowie 209
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego 207
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 202
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 154
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie 150
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 146
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie 133
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 127
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 119
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 119
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 108
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 99
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 88

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij