Kontrola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Gdańsku w terminie od 13 lipca do 9 sierpnia 2007 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 
Protokół kontroli znajduje się w Referacie Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie.