Zgłoszenie budowy numer z dnia: AB.340.P.2023 z dnia 24.05.2023r.
Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Małgorzata Szymańska, Olaf Kubiak

Adres i opis projektowanego obiektu : Budowa sieci wodociągowej, dz. 58/1, 58/2 Kierzkowo, gm. Choczewo

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 04.08.2023 r.