Zgłoszenie budowy numer z dnia: AB.720.P.2023 z dnia 20.09.2023 r.
Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Tadeusz Ciećwierz

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 25 Rumia

Data wniesienia sprzeciwu: 

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: