Zgłoszenie budowy numer z dnia: AB.886.P.2023 z dnia 20.11.2023 r.
Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Anita Paszke i Alfons Klahs

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego 1 i 3 w budynku wielorodzinnym, dz. 72/11 Strzebielino, gm. Łęczyce

Data wniesienia sprzeciwu: 

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: