Zgłoszenie budowy numer z dnia: AB.929.P.2023 z dnia 05.12.2023 r.
Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Piotr Sawczuk

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa instalacji gazowej dla budynku inwentarskiego, dz. 921/1, 920/1 Reda

Data wniesienia sprzeciwu: 

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: