Zgłoszenie budowy numer z dnia: AB.272.P.2024 z dnia 16.04.2024 r.
Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Paweł Budnik           

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 415/26 Bolszewo, gm. Wejherowo

Data wniesienia sprzeciwu: 

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: