Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży w powiecie wejherowskim:


- mł. insp. Ireneusz Szmurło - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie
- bryg. mgr inż.  Jacek Niewęgłowski  - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
- Ewa Banasik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
- lek. wet. Wioletta Drygas - Bogucka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie
- Paweł Łukowski - p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
 
Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży:
- Komenda Powiatowa Policji w  Wejherowie
  tel. 672-97-22 faks: 672-97-46; 672-97-47

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
  tel. 677-61-11/12 faks: 677-61-13
  e-mail: biuro@straz.wejherowo.pl

- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wejherowie,
  tel. 672-74-24 faks: 672-74-27
  e-mail: psse@wejherowo.pl

- Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Wejherowie,
  tel. 672-18-60 faks: 677-09-71
  e-mail: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
  tel./faks 672-21-70