Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

ul. Sobieskiego 279A

84-200 Wejherowo 

telefony (058) 672-40-63, (058) 672-27-02

fax (058) 672-27-02 w.40

www.pcprwejherowo.pl

e-mail kancelaria@pcprwejherowo.pl