Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Edukacji

Wydział Finansowy

Wydział Geodezji

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Komunikacji

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Organizacyjny

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Referat Zamówień Publicznych

Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia