Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie złożone do dnia 30.04.2018r. - stan na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie złożone do 30.04.2019r. - stan na dzień 31.12.2018r.
Oświadczenie złoźone do 30.04.2020r. - stan na dzień 31.12.2019r.
oświadczenie zlożone do 30.04.2021r. - stan na dzień 31.12.2020r.
oświadczenie złożone do dnia 30.04.2022r - stan na dzień 31.12.2021r.