Wydział Organizacyjny

Biuro Obsługi Interesanta - tel. 58 572 95 50

Archiwum Zakładowe - tel. 58 572 94 42, email: archiwum@powiatwejherowski.pl

Biuro Rady i Zarządu - tel. 58 572 94 23, email: rada@powiat.wejherowo.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych - tel. 58 572 94 94

 

Wydział Nieruchomości i Architektury

Referat Gospodarki Nieruchomości - tel. 58 572 94 76, 58 572 94 77, 58 572 94 78, e-mail: nieruchomosci@powiat.wejherowo.pl

Wydział (Skrót) Dane teleadresowe
Adres E-mail Telefon(y) Fax

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

58 572 94 76
58 572 94 77
58 572 94 78
58 572 94 79

Wydział Geodezji (GD)

58 572 94 61 58 572 94 62
Referat Ewidencji Gruntów 58 572 94 66  
Obsługa interesantów 58 572 95 46  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geod.- Kart. 58 572 94 63 58 672 28 17
Obsługa interesantów 58 572 94 73  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji 58 572 94 70 58 572 94 62

Wydział Edukacji (ED)

58 572 94 07
58 572 94 08
58 572 94 09

Wydział Kultury i Spraw Społecznych (KS)

58 572 94 85
58 572 94 86
58 572 94 87
58 572 94 88

Wydział Architektury i Budownictwa (AB)

   
Naczelnik wydziału 58 572 94 50  
Obsługa interesantów 58 572 94 47
58 572 94 38
58 572 94 46
58 572 94 48
58 572 94 49
58 572 94 58
 
Wydział Finansowy (FN) 58 572 94 31  

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)

58 572 94 40
58 572 94 41
58 572 94 44
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)

58 572 94 40
kom. 531 736 455
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK)

58 572 94 15  

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich (RE)

58 572 94 51 58 572 94 02

Wydział Komunikacji (KM)

  58 572 95 27
Rejestracja pojazdów 58 572 95 26
Prawa jazdy 58 572 95 25
Transport drogowy 57-29-522 
Zmiana organizacji ruchu 57-29-523 

Wydział Środowiska (OS)

58 572 95 43
58 572 95 41

58 572 95 45 - w sprawie zaświadczeń dotyczących lasów

 

Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PS)

58 572 94 17 58 572 94 17
Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji (SI) 58 572 94 28  
Inspektor Ochrony Danych (IOD)    
Pozostałe komórki Starostwa:
Sekretariat (Starosta ,Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu) 

 572-94-00 ; 572-94-01 
 Fax: 572-94-02  e-mail:
starostwo@powiat.wejherowo.pl

Centrala, Kancelaria Ogólna        572-94-11 do 13
Skarbnik Powiatu   572-94-11
Sekretarz Powiatu  572-94-05
Biuro Prawne  572-94-53
Referat Zamówień Publicznych  572-94-14
Referat Kontroli Zarządczej  572-95-73
Audytor wewnętrzny  572-94-21
Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych   572-94-44
Kancelaria Informacji Niejawnych
 572-94-19

572 95 73