Wydział Organizacyjny

Biuro Obsługi Interesanta - tel. 58 572 95 50, 58 572 94 11,  58 572 94 12, 58 572 94 13

Referat Kadry i Płace - tel. 58 572-94-17, 58 572-94-18

Archiwum Zakładowe - tel. 58 572 94 42, email: archiwum@powiatwejherowski.pl

Biuro Rady i Zarządu - tel. 58 572 94 23, email: rada@powiat.wejherowo.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych - tel. 58 572 94 94

 

Wydział Nieruchomości i Budownictwa

Referat Gospodarki Nieruchomości - tel. 58 572 94 76, 58 572 94 77, 58 572 94 78, e-mail: nieruchomosci@powiat.wejherowo.pl

Referat Architektury i Budownictwa - tel. 58 572 94 50, 58 572 94 47, 58 572 94 38, 58 572 94 46, 58 572 94 48, 58 572 94 49, 58 572 94 58 e-mail: architektura@powiat.wejherowo.pl

Wydział Geodezji

tel. 58 572 94 61, e-mail: geodezja@powiat.wejherowo.pl

Referat Ewidencji Gruntów - tel. 58 572 94 66, e-mail: eg@powiat.wejherowo.pl

Obsługa interesantów - tel. 58 572 94 73

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel. 58 572 94 63, e-mail: odgk@powiat.wejherowo.pl

Zespół Uzgadniania Dokumentacji - tel. 58 572 94 70, e-mail: zud@powiat.wejherowo.pl

 

Wydział Edukacji

tel. 58 572 94 07, 58 572 94 08, e-mail: edukacja@powiat.wejherowo.pl 

 

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

tel. 58 572 94 85, 58 572 94 86, 58 572 94 87, e-mail: kultura@powiat.wejherowo.pl

 

Wydział Finansowy

tel. 58 572 94 31, e-mail: finanse@powiat.wejherowo.pl

 

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tel. 58 572 94 40, 58 572 94 41, 58 572 94 44, e-mail: zk@powiat.wejherowo.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 58 572 94 40, kom. 531 736 455, e-mail: pczk@powiat.wejherowo.pl

Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych - tel. 58 572 94 44

Kancelaria Informacji Niejawnych - tel. 58 572 94 19

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 58 572 94 15, e-mail: konsument@powiat.wejherowo.pl

 

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich

tel. 58 572 94 51, e-mail: fundusze@powiat.wejherowo.pl

 

Wydział Komunikacji

e-mail: komunikacja@powiat.wejherowo.pl

Referat Rejestracji Pojazdów - tel. 58 572 95 26, e-mail: rejestracjapojazdow@powiat.wejherowo.pl

Referat Praw Jazdy - tel. 58 572 95 25, e-mail: prawojazdy@powiat.wejherowo.pl

Transport drogowy - tel. 58 572-95-22, e-mail: transport@powiat.wejherowo.pl

Zmiana organizacji ruchu - tel. 58 572-95-23, e-mail:  drogi@powiat.wejherowo.pl

 

Wydział Środowiska

tel. 58 572 95 43, 58 572 95 41

sprawie zaświadczeń dotyczących lasów - tel. 58 572 95 45

e-mail: srodowisko@powiat.wejherowo.pl

 

Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@powiatwejherowski.pl

 

Referat Zamówień Publicznych - tel.  58 572-94-14, e-mail: zamowienia@powiatwejherowski.pl

 

Referat Kontroli Zarządczej - tel. 58 572-95-73

 

Audytor wewnętrzny - tel. 58 572-94-21

 

Biuro Prawne - tel. 58 572 94 53

 

Sekretariat - tel. 58 572 94 00, fax: 58 572 94 02, e-mail: sekretariat@powiatwejherowski.pl

Skarbnik Powiatu - tel. 58 572 94 30

Sekretarz Powiatu - tel. 58 572 94 05