W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Rejestr Uchwał rady Powiatu Wejherowskiego - 2010 rok

Rejestr Uchwał rady Powiatu Wejherowskiego - 2010 rok udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków - Parafia Rzymskokatolickiej p.w.św. Ap. Piotra i Pawła w
Brzeźnie Lęborskim
Nr Uchwały Sesja Data sesji Uchwala w sprawie Data wejscia w życie
III/XXXVIII/341/10 XXXVIII 29.01.2010 rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań Gminie Łęczyce z dniem podjęcia
III/XXXVIII/342/10 XXXVIII 29.01.2010 o zwiększeniu zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce
rodzinnej
z dniem podjęcia z moca od 01.01.2010
III/XXXVIII/343/10 XXXVIII 29.01.2010 oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Wejherowskiego
z dniem podjęcia
III/XXXVIII/344/10 XXXVIII 29.01.2010 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej w Wejherowie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego
2010 r. i po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
III/XXXVIII/345/10 XXXVIII 29.01.2010 nadania statutu całodobowej wielofunkcyjnej całodobowej placówce
opiekuńczo-wychowawczej w Wejherowie
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego
2010 r. i po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
III/XXXVIII/346/10 XXXVIII 29.01.2010 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XXXVIII/347/10 XXXVIII 29.01.2010 utworzenia czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum w
Strzepczu
po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od 1 września 2010 r.
III/XXXVIII/348/10 XXXVIII 29.01.2010 przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku
z dniem podjęcia
III/XXXVIII/349/10 XXXVIII 29.01.2010 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Wejherowie
z dniem podjęcia
III/XXXVIII/350/10 XXXVIII 29.01.2010 rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego dot. p.
Rówińskiego
z dniem podjęcia
III/XL/351/10 XL 05.03.2010 udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie z dniem podjęcia
III/XL/352/10 XL 05.03.2010 udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Choszczno z dniem podjęcia
III/XL/353/10 XL 05.03.2010 zmiany budżetu na 2010 rok z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
III/XL/354/10 XL 05.03.2010

określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

załącznik

z dniem podjęcia
III/XL/355/10 XL 05.03.2010 o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania
nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XL/356/10 XL 05.03.2010 utworzenia dwuletniej szkoły ponadgimnazjalnej - III Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Wejherowie
po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od 1 września 2010 r.
III/XLI/357/10 XLI 26.03.2010

zmiany budżetu powiatu na 2010r

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
III/XLI/358/10 XLI 26.03.2010 zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Wejherowskiego
z dniem podjęcia z mocą od 1 kwietnia 2010 r.
III/XLI/359/10 XLI 26.03.2010 przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w
Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
z dniem podjęcia
III/XLI/360/10 XLI 26.03.2010

przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej oraz o
zagrożeniach pożarowych powiatu

załącznik

z dniem podjęcia
III/XLI/361/10 XLI 26.03.2010 przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie
z dniem podjęcia
III/XLI/362/10 XLI 26.03.2010 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie za rok 2009
z dniem podjęcia
III/XLII/363/10 XLII 16.04.2010 uczczenia pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku z dniem podjęcia
III/XLII/364/10 XLII 16.04.2010 przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju
Społeczno - Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za 2009 rok
z dniem podjęcia
III/XLII/365/10 XLII 16.04.2010 absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2009 z dniem podjęcia
III/XLII/366/10 XLII 16.04.2010 zmiany budżetu powiatu na 2010r z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
III/XLII/367/10 XLII 16.04.2010 nabycia nieruchomości - na zatokę autobusową Wejherowo ul. Przemysłowa z dniem podjęcia
III/XLII/368/10 XLII 16.04.2010 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Wejherowie
z dniem podjęcia
III/XLII/369/10 XLII 16.04.2010 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Mateusza Ap. w Górze
z dniem podjęcia
III/XLII/370/10 XLII 16.04.2010 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie
z dniem podjęcia
III/XLII/371/10 XLII 16.04.2010 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymskokatolickiej p.w.św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim
z dniem podjęcia
III/XLIII/372/10 XLIII 28.05.2010

zmiany budżetu powiatu na 2010r.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
III/XLIII/373/10 XLIII 28.05.2010 udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo z dniem podjęcia
III/XLIII/374/10 XLIII 28.05.2010 udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia z dniem podjęcia
III/XLIII/375/10 XLIII 28.05.2010 pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii drogi powiatowej z dniem 1 stycznia 2011 r. po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLIII/376/10 XLIII 28.05.2010 nabycia nieruchomości z dniem podjęcia
III/XLIII/377/10 XLIII 28.05.2010 zbycia nieruchomości z dniem podjęcia
III/XLIII/378/10 XLIII 28.05.2010 o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z
innymi powiatami w realizacji programu pod nazwą "Sprawna
Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"
z dniem podjęcia
III/XLIII/379/10 XLIII 28.05.2010 określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom z Powiatu
Wejherowskiego
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLIII/380/10 XLIII 28.05.2010 przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z Powiatu Wejherowskiego
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLIII/381/10 XLIII 28.05.2010 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za 2009 rok
z dniem podjęcia
III/XLIV/382/10 XLIV 25.06.2010 udzielenia pomocy finansowej Gminie Luzino z dniem podjęcia
III/XLIV/383/10 XLIV 25.06.2010 udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia z dniem podjęcia
III/XLIV/384/10 XLIV 25.06.2010 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego z dniem podjęcia
III/XLIV/385/10 XLIV 25.06.2010 zmiany budżetu powiatu na 2010 rok z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
III/XLIV/386/10 XLIV 25.06.2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia
p.n. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem usytuowanej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda
Roszczynialskiego w Wejherowie oraz zabezpieczenia prawidłowego
wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco wraz z deklaracją
wekslową
z dniem podjęcia
III/XLIV/387/10 XLIV 25.06.2010 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności
nieruchomości, której współwłaścicielem jest Powiat Wejherowski
z dniem podjęcia
III/XLIV/388/10 XLIV 25.06.2010 nadania tytułu "Honorowy Obywatela Powiatu Wejherowskiego" z dniem podjęcia
III/XLIV/389/10 XLIV 25.06.2010 wygaśnięcia mandatu radnego z dniem podjęcia
III/XLV/390/10 XLV 27.08.2010 zmiany budżetu powiatu na 2010r. z dniem podjęcia z zastrzeżeniem że § 2 wchodzi w życie z mocą od 23.04.2010r. i  podlega opublikowaniu.
III/XLV/391/10 XLV 27.08.2010 określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
III/XLV/392/10 XLV 27.08.2010 nabycia nieruchomości z dniem podjęcia
III/XLV/393/10 XLV 27.08.2010 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLV/394/10 XLV 27.08.2010 przekazania Gminie Linia spraw związanych z zarządzaniem drogą
powiatową
z dniem podjęcia
III/XLV/395/10 XLV 27.08.2010 w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii
drogi powiatowej
z dniem 1 stycznia 2011 r. po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLV/396/10 XLV 27.08.2010 przekazania Gminie Choczewo spraw związanych z zarządzaniem drogą
powiatową
z dniem podjęcia
III/XLV/397/10 XLV 27.08.2010 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Wejherowie
z dniem podjęcia
III/XLV/398/10 XLV 27.08.2010 likwidacji Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Wejherowie oraz wyraŜenia zgody na utworzenie filii
Ogniska Wychowawczego w Rumi
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLV/399/10 XLV 27.08.2010 zmiany statutu Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w
Rumi
z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLV/400/10 XLV 27.08.2010 zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji
teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczniów oddziałów wielozawodowych
z dniem podjęcia
III/XLV/401/10 XLV 27.08.2010 zmiany Regulaminu nadania Tytułu "Honorowy Obywatel Powiatu
Wejherowskiego"
z dniem podjęcia
III/XLV/402/10 XLV 27.08.2010 nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (Jan Kozłowski) z dniem podjęcia
III/XLV/403/10 XLV 27.08.2010 nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (s.Domisława
Chmielewska)
z dniem podjęcia
III/XLV/404/10 XLV 27.08.2010 nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (Eugeniusz
Lademann)
z dniem podjęcia
III/XLV/405/10 XLV 27.08.2010 nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (Henryk
Kornacki)
z dniem podjęcia
III/XLV/406/10 XLV 27.08.2010 nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (Ewa
Rocławska)
z dniem podjęcia
III/XLVI/407/10 XLVI 27.09.2010 zmiany budżetu powiatu na 2010 rok a
III/XLVI/408/10 XLVI 27.09.2010 przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do Programu Wieloletniego pn.
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – edycja
2011
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
III/XLVI/409/10 XLVI 27.09.2010 współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Redy na
realizację projektu pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1465G w Redzie na
odcinku od ul. Karłowicza (do granicy z lasem) – Etap II”
z dniem podjęcia
III/XLVI/410/10 XLVI 27.09.2010 współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Szemud na realizację projektu pn. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Kamień na odcinku od km 0+000 do 0+100 i nawierzchni na drodze powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień od km 2+100 do km 3+581, w tym dwóch skrzyŜowań: z drogą gminna i powiatową - w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie” z dniem podjęcia
III/XLVI/411/10 XLVI 27.09.2010 zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Choczewo oraz Gminą Gniewino w
zakresie przyjęcia pomocy finansowej na realizację projektu „Przebudowa
odcinków dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino – Czymanowo –
Rybno oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno (etap II) łącznie z przebudowa i
remontem wybranych odcinków na drodze nr 1438G śelazno – Mierzyno –
Kostkowo – Bolszewo”
z dniem podjęcia
III/XLVI/412/10 XLVI 27.09.2010 współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Luzino na realizację projektu
pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Luzino –
Wyszecino wraz z remontem i budową ciągów pieszych oraz remont
nawierzchni drogi gminnej (ulicy Ks. Jana Twardowskiego) w miejscowości
Barłomino wraz z budową chodnika”
z dniem podjęcia
III/XLVI/413/10 XLVI 27.09.2010 współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Choczewo na realizację
projektu pod nazwą „Inwestycja infrastrukturalna polegająca na remoncie
drogi gminnej w miejscowości Borkowo oraz na odcinku Borkowo –
Zwartowo wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 213, w celu
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Choczewo
z dniem podjęcia
III/XLVI/414/10 XLVI 27.09.2010 pozbawienia drogi na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii drogi
powiatowej i wyłączenia drogi z użytkowania
z dniem 1 stycznia 2011 r. po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLVI/415/10 XLVI 27.09.2010 zmiany uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego o udzieleniu dotacji dla
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie
z dniem podjęcia
III/XLVI/416/10 XLVI 27.09.2010 określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
pożytku publicznego
po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLVI/417/10 XLVI 27.09.2010 rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie - skarga zasadna p. M. Miszewskiej z dniem podjęcia
III/XLVII/418/10 XLVII 29.10.2010 wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego jednostki samorządu terytorialnego– Powiatu Wejherowskiego za 2010 rok
z dniem podjęcia
III/XLVII/419/10 XLVII 29.10.2010 przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020 w dniu 1 stycznia 2011 r
III/XLVII/420/10 XLVII 29.10.2010 współdziałania z gminami w opracowaniu Powiatowego Programu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Powiatu Wejherowskiego”
z dniem podjęcia
III/XLVII/421/10 XLVII 29.10.2010 nabycia nieruchomości z dniem podjęcia
III/XLVII/422/10 XLVII 29.10.2010 zmiany uchwały o zagospodarowaniu nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Wejherowskiego
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2010 r
III/XLVII/423/10 XLVII 29.10.2010 podwyższenia wysokości kwot pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom
zastępczym o charakterze pogotowia rodzinnego oraz wysokości pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i
całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych
z dniem podjęcia
III/XLVII/424/10 XLVII 29.10.2010 określenia warunków i zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z
opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej i w
całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej
po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego
III/XLVII/425/10 XLVII 29.10.2010 przyjęcia ,,Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2010- 2020'' z dniem podjęcia
III/XLVII/426/10 XLVII 29.10.2010 uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2011 rok
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011 roku
III/XLVII/427/10 XLVII 29.10.2010 zawarcia z Miastem Gdynia porozumienia dotyczącego organizacji i zasad
finansowania w 2011 r. teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla
uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych
prowadzonych przez Powiat Wejherowski
z dniem podjęcia
III/XLVII/428/10 XLVII 29.10.2010 rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z dniem podjęcia
III/XLVIII/429/10 XLVIII 12.11.2010

zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
III/XLVIII/430/10 XLVIII 12.11.2010 udzielenia dotacji spółce wodnej

z dniem podjęcia

Powiadom znajomego