W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2009 rok

Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2009 rok
Nr uchwały Sesja Data sesji Uchwała w sprawie Data wejścia w życie
III/XXVI/229/09 XXVI 10.02.2009

zmiany budżetu na 2009 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu
III/XXVI/230/09 XXVI 10.02.2009 zagospodarowania nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni zdrowia z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.
III/XXVI/231/09 XXVI 10.02.2009 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie z dniem podjęcia
III/XXVI/232/09 XXVI 10.02.2009 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z dniem podjęcia
III/XXVII/233/09 XXVII 06.03.2009 wstąpienia pana Zygmunta Tredera na miejsce radnego Kazimierza Grubby w związku z wygaśnięciem mandatu z dniem podjęcia
III/XXVII/234/09 XXVII 06.03.2009

zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

z dniem podjęcia podlega
opublikowaniu
III/XXVII/235/09 XXVII 06.03.2009 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu "Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki, odcinek Kamień-Kielno" oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco z dniem podjęcia
III/XXVII/236/09 XXVII 06.03.2009 określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009 z dniem podjęcia
III/XXVII/237/09 XXVII 06.03.2009 zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi z dniem podjęcia
III/XXVII/238/09 XXVII 06.03.2009 utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumi po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXVII/239/09 XXVII 06.03.2009 utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno -
Wychowawczych w Rumi
po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXVII/240/09 XXVII 06.03.2009 utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rumi
po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXVII/241/09 XXVII 06.03.2009 o zmianie uchwały przyjmującej regulamin oraz zmianie regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski
po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXVII/242/09 XXVII 06.03.2009 przystąpienia do programu stypendialnego Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie pomorskim w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Działanie 2.2 Poddziałanie 2.2.1, zatwierdzenia projektu „EUROSTYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym 2008/2009”, regulaminu przyznawania i przekazywania osobom uprawnionym stypendium oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco
po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXVII/243/09 XXVII 06.03.2009 delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2009-2011 z dniem podjęcia
III/XXVII/244/09 XXVIII 27.03.2009

zmiany budżetu powiatu na 2009r

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
III/XXVII/245/09 XXVIII 27.03.2009 przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu z dniem podjęcia
III/XXVII/246/09 XXVIII 27.03.2009

przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

załącznik

z dniem podjęcia
III/XXVII/247/09 XXVIII 27.03.2009

przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie

załącznik

z dniem podjęcia
III/XXVII/248/09 XXVIII 27.03.2009

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie za rok 2008

załącznik

z dniem podjęcia
III/XXVII/249/09 XXVIII 27.03.2009 zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
III/XXVII/250/09 XXVIII 27.03.2009 przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym z mocą
obowiązującą od
1.01.2009r.
III/XXVII/251/09 XXVIII 27.03.2009 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia w Brzeźnie Lęborskim z dniem podjęcia
III/XXVII/252/09 XXVIII 27.03.2009 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - parafia w Strzepczu z dniem podjęcia
III/XXVII/253/09 XXVIII 27.03.2009 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Braci Franciszkanów w Wejherowie z dniem podjęcia
III/XXVII/254/09 XXVIII 27.03.2009 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia w Górze z dniem podjęcia
III/XXVII/255/09 XXVIII 27.03.2009 zmiany składu Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dniem podjęcia
III/XXVII/256/09 XXVIII 27.03.2009 zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dniem podjęcia
II/XXIX/257/09 XXIX 24.04.2009 przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju
Społeczno – Gospodarczej Powiatu Wejherowskiego za rok 2008
z dniem podjęcia
II/XXIX/258/09 XXIX 24.04.2009 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok z dniem podjęcia
II/XXIX/259/09 XXIX 24.04.2009 zmiany Uchwały Nr III/XXVII/242/09 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 marca 2009 r. o przystąpieniu do programu stypendialnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie pomorskim w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.2 Poddziałanie 2.2.1, zatwierdzenia projektu "EUROSTYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym 2008/2009", regulaminu przyznawania i przekazywania osobom uprawnionym stypendium oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu i zabezpieczenia prawidłowego wydawania tych środków w formie weksla in blanco z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
II/XXIX/260/09 XXIX 24.04.2009

zmiany budżetu powiatu na 2009r

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
II/XXIX/261/09 XXIX 24.04.2009 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za 2008 rok z dniem podjęcia
II/XXIX/262/09 XXIX 24.04.2009 udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie z dniem podjęcia
II/XXIX/263/09 XXIX 24.04.2009 zmiany Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności
Społecznej na lata 2007-2013
z dniem podjęcia
II/XXIX/264/09 XXIX 24.04.2009 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z dniem podjęcia
II/XXIX/265/09 XXIX 24.04.2009 określenia zasad dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu z dniem podjęcia
III/XXX/266/09 XXX 20.05.2009 współdziałania z Gminą Miasta Rumia oraz Gminą Miasta Reda w zakresie wspólnej realizacji etapów I i II projektu "Przebudowa systemu drogowego w Rumi i w Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastrukturydrogowej" z dniem podjęcia
III/XXX/267/09 XXX 20.05.2009

zmiany budżetu powiatu na 2009r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
III/XXX/268/09 XXX 20.05.2009 zbycia nieruchomości z dniem podjęcia
III/XXXI/269/09 XXXI 26.06.2009 udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Kamień Pomorski z dniem podjęcia
III/XXXI/270/09 XXXI 26.06.2009

sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
III/XXXI/271/09 XXXI 26.06.2009 sprawie zaopiniowania wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dniem podjęcia
III/XXXI/272/09 XXXI 26.06.2009 wspólnej realizacji z Fundacją „Szczęśliwa Rodzina” projektu p.t. „Razem można więcej – CIS w Bojanie dla Powiatu” z dniem podjęcia
III/XXXI/273/09 XXXI 26.06.2009 o zmianie uchwały przyjmującej regulamin oraz zmianie regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli przez Powiatu Wejherowski
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia
2009 r.
III/XXXI/274/09 XXXI 26.06.2009 uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego dotyczącej utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno –
Wychowawczych w Rumi
z dniem podjęcia
III/XXXI/275/09 XXXI 26.06.2009 rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi z dniem podjęcia
III/XXXI/276/09 XXXI 26.06.2009 utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno –
Wychowawczych w Rumi
z dniem podjęcia
III/XXXI/277/09 XXXI 26.06.2009 zmiany regulaminu przyznawania medalu „Za zasługi dla Powiatu
Wejherowskiego”
z dniem podjęcia
III/XXXII/278/09 XXXII 28.08.2009

zmiany budżetu powiatu na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
III/XXXII/279/09 XXXII 28.08.2009 o zmianie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji projektu " Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A.Majkowskiego w Wejherowie" z dniem podjęcia
III/XXXII/280/09 XXXII 28.08.2009 współdziałania ze Szpitalem Specjalistycznym im. F.Ceynowy w Wejherowie w realizacji projektu - "Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie poprzez zakup specjalistycznej innowacyjnej aparatury medycznej" z dniem podjęcia
III/XXXII/281/09 XXXII 28.08.2009 udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie z dniem podjęcia
III/XXXII/282/09 XXXII 28.08.2009 ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XXXII/283/09 XXXII 28.08.2009 określenia warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XXXII/284/09 XXXII 28.08.2009 przekazania Gminie Szemud spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową z dniem podjęcia
III/XXXII/285/09 XXXII 28.08.2009 zmiany porozumienia z Gminą Luzino dotyczącego przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową z dniem podjęcia
III/XXXII/286/09 XXXII 28.08.2009 przekazania Gminie Linia spraw związanych z zarządzaniem drogą
powiatową
z dniem podjęcia
III/XXXII/287/09 XXXII 28.08.2009 przekazania Gminie Wejherowo spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową z dniem podjęcia
III/XXXII/288/09 XXXII 28.08.2009 regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz kontroli
wydatkowania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Wejherowskiego
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 01.09.
2009r.
III/XXXII/289/09 XXXII 28.08.2009 przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Wejherowskim na lata 2009-2019
z dniem podjęcia z mocą od
01.01.2009r.
III/XXXII/290/09 XXXII 28.08.2009 zmiany siedziby powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z dniem podjęcia z mocą od
01.01.2009r.
III/XXXII/291/09 XXXII 28.08.2009 zmiany statutu Rodzinnego Domu Dziecka z dniem podjęcia z mocą od
01.09.2009r. i podlega
opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XXXII/292/09 XXXII 28.08.2009 wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dniem podjęcia
III/XXXII/293/09 XXXII 28.08.2009 zmiany uchwały o zbyciu nieruchomości z dniem podjęcia
III/XXXII/294/09 XXXII 28.08.2009 zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XXXII/295/09 XXXII 28.08.2009 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(K. Baranowska) z dniem podjęcia
III/XXXII/296/09 XXXII 28.08.2009 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(W.W.
Frankowska)
z dniem podjęcia
III/XXXII/297/09 XXXII 28.08.2009 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(R. Urbanik-Siwiec) z dniem podjęcia
III/XXXII/298/09 XXXII 28.08.2009 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (E. Łysakowska - Sobiczewska) z dniem podjęcia
III/XXXII/299/09 XXXII 28.08.2009 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (prof. J. Drwal) z dniem podjęcia
III/XXXII/300/09 XXXII 28.08.2009 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Z. Klotzke) z dniem podjęcia
III/XXXII/301/09 XXXII 28.08.2009 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (ks. D. Nowak) z dniem podjęcia
III/XXXII/302/09 XXXII 28.08.2009 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Twoja Telewizja Morska) z dniem podjęcia
III/XXXII/303/09 XXXII 28.08.2009 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (dr J.
Szelągowski)
z dniem podjęcia
III/XXXIII/304/09 XXXIII 22.09.2009

zmiany budżetu powiatu na 2009r rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
III/XXXIII/305/09 XXXIII 22.09.2009 przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
– edycja 2010
z dniem podjęcia
III/XXXIII/306/09 XXXIII 22.09.2009 zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Gniewino w zakresie przyjęcia
pomocy finansowej na realizację projektu "Przebudowa odcinków
dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino - Czymanowo - Rybno
oraz nr 1443G Kolkowo - Rybno (etap I)"
z dniem podjęcia
III/XXXIII/307/09 XXXIII 22.09.2009 współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Szemud na realizację
projektu "Odnowa nawierzchni drogi nr 1405G na odcinku Szemud -
Kamień od km 0+000 do km 3+581 w celu poprawy bezpieczeństwa
oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie"
z dniem podjęcia
III/XXXIII/308/09 XXXIII 22.09.2009 współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Luzino na realizację
projektu "Remont drogi powiatowej nr 1453G (Kębłowo - DK nr 6 -
ul. Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo -
Zelewo wraz z budowa ciągów pieszo - rowerowych"
z dniem podjęcia
III/XXXIII/309/09 XXXIII 22.09.2009 współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Linia na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Linia - Tłuczewo ETAP 3 od km 7+687 do km 8+645 (958m)" z dniem podjęcia
III/XXXIII/310/09 XXXIII 22.09.2009 pozbawienia drogi na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii drogi
powiatowej
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XXXIII/311/09 XXXIII 22.09.2009 współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Miasta Rumia na realizację projektu „Budowa ulicy Częstochowskiej (132039G) wraz z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi tj. ulicami Pomorską (1471G) i Gdańską (1470G) oraz wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do
ul. Łokietka”
z dniem podjęcia
III/XXXIII/312/09 XXXIII 22.09.2009 współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji projektu - "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa" z dniem podjęcia
III/XXXIII/313/09 XXXIII 22.09.2009 wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczeń w budynku będącym
własnością Powiatu Wejherowskiego Edukacji Regionalnej Spółce z
o.o.
z dniem podjęcia
III/XXXIII/314/09 XXXIII 22.09.2009 wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z dniem podjęcia
III/XXXIII/315/09 XXXIII 22.09.2009 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko –
Pomorskiego o likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej –
Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
z dniem podjęcia
III/XXXIII/316/09 XXXIII 22.09.2009 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wejherowskiego
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XXXV/317/09 XXXV 30.10.2009

zmiany budżetu powiatu na 2009r rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
III/XXXV/318/09 XXXV 30.10.2009 zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z dniem podjęcia
III/XXXV/319/09 XXXV 30.10.2009 uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok z dniem podjęcia
III/XXXV/320/09 XXXV 30.10.2009 zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
z dniem podjęcia
III/XXXV/321/09 XXXV 30.10.2009 zmiany statutu Rodzinnego Domu Dziecka po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XXXV/322/09 XXXV 30.10.2009 upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do
reprezentowania Rady przed sądami administracyjnymi
z dniem podjęcia
III/XXXV/323/09 XXXV 30.10.2009 zawarcia porozumienia z Powiatem Lęborskim z dniem podjęcia
III/XXXVI/324/09 XXXVI 27.11.2009

zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

z dniem podjęcia
III/XXXVI/325/09 XXXVI 27.11.2009 wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości ograniczonym prawem
rzeczowym - służebnością
z dniem podjęcia
III/XXXVI/326/09 XXXVI 27.11.2009 zmiany regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz
kontroli wydatkowania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
działających na terenie Powiatu Wejherowskiego
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XXXVI/327/09 XXXVI 27.11.2009 zapewnienia środków finansowych na przebudowę szybu windowego
oraz montażu windy osobowo - towarowej w Domu Pomocy
Społecznej w Wejherowie
z dniem podjęcia
III/XXXVI/328/09 XXXVI 27.11.2009 zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2009
z dniem podjęcia
III/XXXVI/329/09 XXXVI 27.11.2009 zmiany uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego o udzieleniu dotacji
dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie
z dniem podjęcia
III/XXXVII/330/09 XXXVII 18.12.2009 zmiany budżetu powiatu na 2009 rok z dniem podjęcia i
podlega opublikowaniu
III/XXXVII/331/09 XXXVII 18.12.2009 wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
z dniem podjęcia
III/XXXVII/332/09 XXXVII 18.12.2009 zmiany Uchwały Nr II/XXVII/292/05 Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 marca 2005 r. o gromadzeniu dochodów na rachunkach
dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2009 roku
III/XXXVII/333/09 XXXVII 18.12.2009 uchwalenia budżetu na 2010 rok Uchwała podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w
Wejherowie oraz
opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w
Wejherowie
III/XXXVII/334/09 XXXVII 18.12.2009 zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Drogowemu dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
14 dni od daty ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie od dnia 1
stycznia 2010 roku
III/XXXVII/335/09 XXXVII 18.12.2009 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z dniem podjęcia
III/XXXVII/336/09 XXXVII 18.12.2009 w sprawie zawarcia z Miastem Gdynia porozumienia dotyczącego
organizacji i zasad finansowania w 2010 r. teoretycznej nauki zawodu
w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski.
z dniem podjęcia
III/XXXVII/337/09 XXXVII 18.12.2009 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania
ofert o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych.
z dniem podjęcia
III/XXXVII/338/09 XXXVII 18.12.2009 w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowaczej
w Wejherowie.
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego
2010 r. i po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
III/XXXVII/339/09 XXXVII 18.12.2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2010 r. z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2010 roku
III/XXXVII/340/09 XXXVII 18.12.2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia

Powiadom znajomego