W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2008 rok

Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2008 rok
Nr uchwały Sesja Data sesji Uchwała w sprawie Data wejścia w życie
III/XVI/131/08 XVI 01.02.2008 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w
sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych
z dniem podjęcia
III/XVI/132/08 XVI 01.02.2008 przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności
Społecznej na lata 2007 - 2013
z dniem podjęcia
III/XVI/133/08 XVI 01.02.2008 zmiany uchwały o powołaniu Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
z dniem podjęcia
III/XVI/134/08 XVI 01.02.2008 zawarcia z Miastem Zielona Góra porozumienia dotyczącego organizacji i zasad funkcjonowania w 2008 roku teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych szkół powiatu wejherowskiego z dniem podjęcia
III/XVI/135/08 XVI 01.02.2008 podtrzymania stanowiska w rozstrzygnięciu skargi na działanie Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dniem podjęcia
III/XVII/136/08 XVII 10.03.2008 zawarcia umowy z Gminą Miasta Gdynia dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z dniem podjęcia
III/XVII/137/08 XVII 10.03.2008 udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie z dniem podjęcia
III/XVII/138/08 XVII 10.03.2008 zmiany budżetu powiatu na 2008 rok z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu
III/XVII/139/08 XVII 10.03.2008 o zwiększeniu zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej z dniem podjęcia
III/XVII/140/08 XVII 10.03.2008 określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 z dniem podjęcia
III/XVII/141/08 XVII 10.03.2008 przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski w 2008 roku po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XVII/142/08 XVII 10.03.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, z jakich mogą korzystać dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz nauczyciele pełniący inne funkcje kierownicze z dniem podjęcia
III/XVIII/143/08 XVIII 21.04.2008

przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

załącznik nr 1

z dniem podjęcia
III/XVIII/144/08 XVIII 21.04.2008

przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony
przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

załącznik

z dniem podjęcia
III/XVIII/145/08 XVIII 21.04.2008

przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie

załącznik

z dniem podjęcia
III/XVIII/146/08 XVIII 21.04.2008

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2007

załącznik

z dniem podjęcia
III/XVIII/147/08 XVIII 21.04.2008 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w 2007 roku
z dniem podjęcia
III/XVIII/148/08 XVIII 21.04.2008 przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Powiatu Wejherowskiego za rok 2007 z dniem podjęcia
III/XVIII/149/08 XVIII 21.04.2008 przyjęcia raportu z realizacji powiatowej strategii polityki społecznej za rok 2007 z dniem podjęcia
III/XVIII/150/08 XVIII 21.04.2008 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok z dniem podjęcia
III/XVIII/151/08 XVIII 21.04.2008 współdziałania z Gminą Miastem Rumia oraz Gminą Miastem Reda w zakresie wspólnej realizacji projektu „Przebudowa ciągu ulic Drogowców i Leśnej w Redzie oraz ulic Cegielnianej i Towarowej w Rumi wraz z połączeniami z drogą krajową nr 6”

z dniem podjęcia


III/XVIII/152/08 XVIII 21.04.2008 współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Przodkowo oraz Gminą Szemud w zakresie wspólnej realizacji projektu „Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatów: Kartuskiego i Wejherowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1415G oraz 1416G o przebiegu Czeczewo – Kłosówko – Kielno” z dniem podjęcia
III/XVIII/153/08 XVIII 21.04.2008

zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

z dniem podjęcia
III/XVIII/154/08 XVIII 21.04.2008 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność
Powiatu Wejherowskiego
z dniem podjęcia
III/XVIII/155/08 XVIII 21.04.2008

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za rok 2007

załącznik

z dniem podjęcia
III/XVIII/156/08 XVIII 21.04.2008 współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji projektu –
„Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego
im. A. Majkowskiego w Wejherowie”
z dniem podjęcia
III/XVIII/157/08 XVIII 21.04.2008 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
z dniem podjęcia
III/XVIII/158/08 XVIII 21.04.2008 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
z dniem podjęcia
III/XVIII/159/08 XVIII 21.04.2008 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
z dniem podjęcia
III/XVIII/160/08 XVIII 21.04.2008 zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości odpłatności za posiłki w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wejherowski po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XVIII/161/08 XVIII 21.04.2008 udzielenia pełnomocnictwa z dniem podjęcia
III/XVIII/162/08 XVIII 21.04.2008 sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych Radnych Powiatu Wejherowskiego
z dniem podjęcia
III/XIX/163/08 XIX 30.05.2008 zmiany budżetu powiatu na 2008 rok z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu
III/XIX/164/08 XIX 30.05.2008 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie
gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu
z dniem podjęcia
III/XIX/165/08 XIX 30.05.2008 udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rumi z dniem podjęcia
III/XIX/166/08 XIX 30.05.2008 współdziałania z Gminą Gniewino w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Gniewino poprzez przebudowę drogi powiatowej nr1439G na odcinku Gniewino - Czymanowo wraz z budową rond w miejscowości Gniewino i Czymanowo" z dniem podjęcia
III/XIX/167/08 XIX 30.05.2008 współdziałania z Gminą Luzino w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Modernizacja drogi powiatowej Kniewo - Łebno jako lokalnego układu drogowego zwiększającego atrakcyjność gospodarczą Gminy Luzino poprzez przebu dowę ul. Wilczka w Luzinie" z dniem podjęcia
III/XIX/168/08 XIX 30.05.2008 współdziałania z Gminą Wejherowo w zakresie wspólnej realizacji
projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 6 dla północnej części Powiatu Wejherowskiego w miejscowości Bolszewo"
z dniem podjęcia
III/XIX/169/08 XIX 30.05.2008 współdziałania z Gminą Choczewo w zakresie wspólnej realizacji
projektu pod nazwą "Zwiększenie atrakcyjności turystyczno -
gospodarczej Pobrzeża Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi
powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino - do granicy z powiatem lęborskim"
z dniem podjęcia
III/XIX/170/08 XIX 30.05.2008 zbycia nieruchomości z dniem podjęcia
III/XIX/171/08 XIX 30.05.2008 wspólnego prowadzenia przez samorządy Powiatu Wejherowskiego i Województwa Pomorskiego instytucji kultury pod nazwą "Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie"
z dniem podjęcia
III/XIX/172/08 XIX 30.05.2008 zmieniająca uchwałę przyjmującą regulamin określający zasady
wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat
Wejherowski
po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XIX/173/08 XIX 30.05.2008 włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Zasłużonych dla Ziemi Kaszubskiej w Redzie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XIX/174/08 XIX 30.05.2008 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Wejherowie
z dniem podjęcia
III/XIX/175/08 XIX 30.05.2008 ustalenia wynagrodzenia Starosty Wejherowskiego z dniem podjęcia
III/XX/176/08 XX 27.06.2008 o zmianie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Gniewino w
zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wzmocnienie
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Gniewino poprzez
przebudowę drogi powiatowej nr 1439G na odcinku Gniewino -
Czymanowo wraz z budową rond w miejscowości Gniewino i
Czymanowo"
z dniem podjęcia
III/XX/177/08 XX 27.06.2008 współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji projektu –
„Przywrócenie walorów historyczno – przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”
z dniem podjęcia
III/XX/178/08 XX 27.06.2008

zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

z dniem podjęcia
III/XX/179/08 XX 27.06.2008 zbycia nieruchomości z dniem podjęcia
III/XX/180/08 XX 27.06.2008 o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu uchwalenia budżetu
powiatu
z dniem podjęcia podlega
opublikowaniu
III/XX/181/08 XX 27.06.2008 regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli po upływie 14 dni od daty
ogłosenia z mocą od
1.01.2008r.podlega
opublikowaniu
III/XX/182/08 XX 27.06.2008 upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do reprezentowania
Rady przed sądami administracyjnymi
z dniem podjęcia
III/XXI/183/08 XXI 29.08.2008 zmiany budżetu powiatu na 2008 rok z dniem podjęcia podlega
opublikowaniu
III/XXI/184/08 XXI 29.08.2008 nabycia nieruchomości z dniem podjęcia
III/XXI/185/08 XXI 29.08.2008 zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczniów oddziałów wielozawodowych z dniem podjęcia
III/XXI/186/08 XXI 29.08.2008 zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Wejherowskiego
z dniem podjęcia
III/XXI/187/08 XXI 29.08.2008 rozpatrzenia skargi na działanie Starosty i powiatowego Urzędu Pracy z dniem podjęcia
III/XXI/188/08 XXI 29.08.2008 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"
(Miecznikowski)
z dniem podjęcia
III/XXI/189/08 XXI 29.08.2008 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (ZKP w
Rumi)
z dniem podjęcia
III/XXI/190/08 XXI 29.08.2008 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Hinz) z dniem podjęcia
III/XXI/191/08 XXI 29.08.2008 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Langa) z dniem podjęcia
III/XXI/192/08 XXI 29.08.2008 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Natzke) z dniem podjęcia
III/XXI/193/08 XXI 29.08.2008 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (KUL) z dniem podjęcia
III/XXI/194/08 XXI 29.08.2008 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Szandrach) z dniem podjęcia
III/XXI/195/08 XXI 29.08.2008 nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Rudnik) z dniem podjęcia
III/XXII/196/08 XXII 26.09.2008 zbycia nieruchomości z dniem podjęcia
III/XXII/197/08 XXII 26.09.2008

zmiany budżetu powiatu na 2008r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

z dniem podjęcia podlega
opublikowaniu
III/XXII/198/08 XXII 26.09.2008 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (Gmina Gniewino) po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXII/199/08 XXII 26.09.2008 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (Gmina Miasta Rumia) po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXII/200/08 XXII 26.09.2008 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (Gmian Choczewo) po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXII/201/08 XXII 26.09.2008 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (GminaLuzino) po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXII/202/08 XXII 26.09.2008 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (Gmina Wejherowo) po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
III/XXII/203/08 XXII 26.09.2008 wskazania kandydatów Rady Powiatu Wejherowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie (pan S. Wicki i pan S. Mazur) z dniem podjęcia
III/XXII/204/08 XXII 26.09.2008 rozpatrzenia skargi na działanie Starosty (konkurs na naczelnika ZK) z dniem podjęcia
III/XXII/205/08 XXIII 24.10.2008 wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem podjęcia
III/XXII/206/08 XXIII 24.10.2008 zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. z dniem podjęcia podlega
opublikowaniu
III/XXII/207/08 XXIII 24.10.2008 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu
„Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w Powiecie
Wejherowskim – I Etap – Budowa Hali Sportowej” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco
z dniem podjęcia
III/XXII/208/08 XXIII 24.10.2008 zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 z dniem podjęcia
III/XXII/209/08 XXIII 24.10.2008 przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do realizacji projektu pn.
„Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa
Pomorskiego”
z dniem podjęcia
III/XXII/210/08 XXIII 24.10.2008 wydania opinii dotyczącej zmiany granicy Gminy Miasta Reda z dniem podjęcia
III/XXIV/211/08 XXIV 18.11.2008

zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

z dniem podjęcia podlega
opublikowaniu
III/XXIV/212/08 XXIV 18.11.2008 przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" z dniem podjęcia podlega
ogłoszeniu
III/XXIV/213/08 XXIV 18.11.2008 zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Wejherowo w zakresie przyjęcia
pomocy finansowej na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Długą w miejscowości Bolszewo"
z dniem podjęcia
III/XXIV/214/08 XXIV 18.11.2008 zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Miasta Rumia w zakresie
dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Remont i połączenie drogi powiatowej nr 1471G (ul. Pomorska) z drogą powiatową nr 1469G (ul. Dębogórska) wraz z przebudową skrzyżowań tych ulic”
z dniem podjęcia
III/XXIV/215/08 XXIV 18.11.2008 zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Gniewino w zakresie
dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Gniewino poprzez remont odcinków dróg powiatowych nr 1439G oraz 1446G”
z dniem podjęcia
III/XXIV/216/08 XXIV 18.11.2008 zmieniająca § 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu "Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w Powiecie Wejherowskim - I Etap - Budowa Hali Sportowej" oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco z dniem podjęcia
III/XXIV/217/08 XXIV 18.11.2008 uchylająca uchwałę w sprawie korzystania ze stołówek szkolnych oraz
wysokości odpłatności za posiłki w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wejherowski
z dniem podjęcia z mocą od 1
wrzesnia 2009r.
III/XXIV/218/08 XXIV 18.11.2008

zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

z dniem podjęcia podlega
opublikowaniu
III/XXV/219/08 XXV 19.12.2008

wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

z dniem podjęcia
III/XXV/220/08 XXV 19.12.2008

uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2009 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załacznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

z dniem podjęcia podlega
opublikowaniu
III/XXV/221/08 XXV 19.12.2008 opiniująca zawarcie ugody pomiędzy Tebodin-Sap Projekt sp. z o.o w
Warszawie a Powiatem Wejherowskim w sprawie prowadzonej przed
Sądem Okręgowym w Poznaniu sygn. akt IX GC 493/08
z dniem podjęcia
III/XXV/222/08 XXV 19.12.2008 przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski w 2009 roku

po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym

III/XXV/223/08 XXV 19.12.2008 zawarcia z Miastem Gdynia porozumienia dotyczącego organizacji i zasad finansowania w 2009r. teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski z dniem podjęcia
III/XXV/224/08 XXV 19.12.2008 zawarcia z Miastem Zielona Góra porozumienia dotyczącego organizacji i zasad finansowania w 2009r. teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski z dniem podjęcia
III/XXV/225/08 XXV 19.12.2008 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu
Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009 rok.
z dniem podjęcia
III/XXV/226/08 XXV 19.12.2008 w sprawie wystawienia weksla in blanco. z dniem podjęcia
III/XXV/227/08 XXV 19.12.2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2009 r. z dniem podjęcia
III/XXV/228/08 XXV 19.12.2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia

Powiadom znajomego