W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2007 rok

Rejestr uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2007 rok
Nr uchwały Sesja Data sesji Uchwała w sprawie Data wejścia w życie
III/IV/33/07 IV 08.02.2007 o zmianie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Samorządem
Województwa Pomorskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej.
z dniem podjęcia
III/IV/34/07 IV 08.02.2007 zamiany nieruchomości. z dniem podjęcia
III/IV/35/07 IV 08.02.2007 wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego
Związku Wędkarskiego - Okręg w Gdańsku i nadania jej regulaminu
z dniem podjęcia
III/IV/36/07 IV 08.02.2007 zawarcia porozumienia partnerskiego z powiatami: bytowskim, kościerskim i
kartuskim w celu wspólnej realizacji projektu Zrównoważony rozwój
gospodarki leśnej „aszub poprzez opracowanie uproszczonych planów
urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu
z dniem podjęcia
III/IV/37/07 IV 08.02.2007 przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w
szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski
po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/IV/38/07 IV 08.02.2007 przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi i likwidacji
Szkolnego Schroniska Nłodzieżowego w Rumi
z dniem podjęcia
III/IV/39/07 IV 08.02.2007 rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie i
likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wejherowie
z dniem podjęcia
III/IV/40/07 IV 08.02.2007 zawarcia z Miastem Zielona Góra porozumienia dotyczącego organizacji w
2007 roku szkoleń w formie kursów i konsultacji dla uczniów oddziałów
wielozawodowych.
z dniem podjęcia
III/IV/41/07 IV 08.02.2007 uchwalenia regulaminu przyznawania Uagrody Starosty Wejherowskiego
"Bursztynowy Gryf"
z dniem podjęcia
III/IV/42/07 IV 08.02.2007 powołania „ omisji do spraw opiniowania ofert o przyznanie dotacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
z dniem podjęcia
III/IV/43/07 IV 08.02.2007 powołania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno -
Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego.
z dniem podjęcia
III/IV/44/07 IV 08.02.2007 przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2007 r. z dniem podjęcia
III/IV/45/07 IV 08.02.2007 zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia
III/V/46/07 V 30.03.2007 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na 2007 rok. z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu
III/V/47/07 V 30.03.2007 przyjęcia sprawozdania z działalności „ omendanta Powiatowego Policji w
Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie powiatu
z dniem podjęcia
III/V/48/07 V 30.03.2007 przyjęcia informacji „ omendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o
zagrożeniach pożarowych powiatu
z dniem podjęcia
III/V/49/07 V 30.03.2007 przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie
z dniem podjęcia
III/V/50/07 V 30.03.2007 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w 2006 roku
z dniem podjęcia
III/V/51/07 V 30.03.2007 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wejherowie za rok 2006
z dniem podjęcia
III/V/52/07 V 30.03.2007 Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Cktywizacji Aokalnego
Rynku Pracy na lata 2007 - 2010
z dniem podjęcia
III/V/53/07 V 30.03.2007 o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży
lokali użytkowych, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, wykorzystywanych
na celem prowadzenia usług medycznych, w obiektach przychodni zdrowia
położonych w Wejherowie, Rumi i Redzie
z dniem podjęcia
III/V/54/07 V 30.03.2007 określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego
Lunduszu Rehabilitacji Osób Uiepełnosprawnych w roku 2007
z dniem podjęcia
III/V/55/07 V 30.03.2007 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie
wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych
z dniem podjęcia
III/V/56/07 V 30.03.2007 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg
powiatowych
po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/V/57/07 V 30.03.2007 utworzenia czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum w Rumi z dniem podjęcia
III/V/58/07 V 30.03.2007 o przystąpieniu powiatu wejherowskiego do programu "Edukacja - program
pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"
z dniem podjęcia
III/V/59/07 V 30.03.2007 zawarcia z Gminą Gdynia porozumienia o współfinansowaniu
Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Gdyni
z dniem podjęcia
III/V/60/07 V 30.03.2007 określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/VI/61/07 VI 20.04.2007 przyjęcia sprawozdania „ omisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju
Społeczno ” Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za rok 2006.
z dniem podjęcia
III/VI/62/07 VI 20.04.2007 przyjęcia raportu z realizacji powiatowej strategii polityki społecznej za rok
2006.
z dniem podjęcia
III/VI/63/07 VI 20.04.2007 absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok z dniem podjęcia
III/VI/64/07 VI 20.04.2007 przyjęcia regulaminu określajacego zasady wynagradzania nauczycieli w
szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski w 2007 roku.
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 01.01.07r.
do 31.12.07r.
III/VII/65/07 VII 01.06.2007 zmiany budżetu powiatu na 2007 rok z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu
III/VII/66/07 VII 01.06.2007 zmiany uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży lokali użytkowych w obiektach
przychodni zdrowia stanowiących własnośE Powiatu Wejherowskiego
z dniem podjęcia
III/VII/67/07 VII 01.06.2007 o zmianie uchwały w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanych
obiektami przychodni zdrowia
z dniem podjęcia
III/VII/68/07 VII 01.06.2007 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z dniem podjęcia
III/VII/69/07 VII 01.06.2007 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za 2006 rok
z dniem podjęcia
III/VII/70/07 VII 01.06.2007 oddania w użyczenie na rzecz „ aszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w
Wejherowie nieruchomości stanowiącej własnośE Powiatu Wejherowskiego
z dniem podjęcia
III/VII/71/07 VII 01.06.2007 zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób
Niepełnosprawnych
z dniem podjęcia
III/VIII/72/07 VIII 29.06.2007 udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia z dniem podjęcia
III/VIII/73/07 VIII 29.06.2007 udzielenia pomocy finansowej Gminie Szemud z dniem podjęcia
III/VIII/74/07 VIII 29.06.2007 udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie z dniem podjęcia
III/VIII/75/07 VIII 29.06.2007

zmiany budżetu powiatu na 2007 rok 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załacznik nr 5

z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu
III/VIII/76/07 VIII 29.06.2007 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/VIII/77/07 VIII 29.06.2007 utworzenia Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w
Wejherowie
z dniem podjęcia z mocą od
1.0M.2007r. I podlega
opublokowaniu w
Kzienniku Drzędowym
Województwa Pomorskiego
III/VIII/78/07 VIII 29.06.2007 utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie
z dniem podjęcia z mocą od
1.0M.2007r. i podlega
opublokowaniu w
Kzienniku Drzędowym
Województwa Pomorskiego
III/IX/79/07 IX 27.07.2007 zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z dniem podjęcia
III/IX/80/07 IX 27.07.2007 sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z dniem podjęcia
III/IX/81/07 IX 27.07.2007 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
z dniem podjęcia
III/IX/82/07 IX 27.07.2007 udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
z dniem podjęcia
III/X/83/07 X 30.08.2007 wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Powiatu
Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
z dniem podjęcia
III/X/84/07 X 30.08.2007 zmiany budżetu powiatu na 2007 rok. z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu
III/X/85/07 X 30.08.2007 zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku. z dniem podjęcia
III/X/86/07 X 30.08.2007 nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie,
ul. Przebendowskiego 1.
z dniem podjęcia z mocą od
1.0M.2007r. i podlega
opublokowaniu w
Kzienniku Drzędowym
Województwa Pomorskiego
III/X/87/07 X 30.08.2007 nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej w Redzie imienia
Zasłużonych dla Ziemi Kaszubskiej.
z dniem podjęcia
III/X/88/07 X 30.08.2007 zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego
organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie
konsultacji dla uczniów oddziałów wielozawodowych.
z dniem podjęcia
III/X/89/07 X 30.08.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
z dniem podjęcia z mocą od
1.0M.2007r. i podlega
opublokowaniu w
Kzienniku Drzędowym
Województwa Pomorskiego
III/X/90/07 X 30.08.2007 rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu
Wejherowskiego.
z dniem podjęcia
III/XI/91/07 XI 28.09.2007 zmiany budżetu powiatu na 2007 rok. z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu
III/XI/92/07 XI 28.09.2007 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii
dróg powiatowych.
po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XI/93/07 XI 28.09.2007 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg
powiatowych.
po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XI/94/07 XI 28.09.2007 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii
dróg powiatowych.
po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XI/95/07 XI 28.09.2007 pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii
dróg powiatowych
.
po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XI/96/07 XI 28.09.2007 o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wejherowskiego.
po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XI/97/07 XI 28.09.2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Wejherowie.
z dniem podjęcia
III/XI/98/07 XI 28.09.2007 przyjęcia regulaminu określającego zasady pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski.
z dniem podjęcia
III/XI/99/07 XI 28.09.2007 zmieniająca statut Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka”
w Rumi.
z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XI/100/07 XI 28.09.2007 nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu
Stanisławowi Janke)
z dniem podjęcia
III/XI/101/07 XI 28.09.2007 nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu Cezaremu
Paciorkowi)
z dniem podjęcia
III/XI/102/07 XI 28.09.2007 nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu Edmundowi
Szymikowskiemu)
z dniem podjęcia
III/XI/103/07 XI 28.09.2007 nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu
Kazimierzowi Lewandowskiemu)
z dniem podjęcia
III/XI/104/07 XI 28.09.2007 nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu Brunonowi
Dzięcielskiemu)
z dniem podjęcia
III/XI/105/07 XI 28.09.2007 nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (pani Janinie
Borchmann)
z dniem podjęcia
III/XIII/106/07 XIII 26.10.2007 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z dniem podjęcia
III/XIII/107/07 XIII 26.10.2007 zmiany budżetu powiatu na 2007 rok. z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu
III/XIII/108/07 XIII 26.10.2007 uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2008 rok
z dniem podjęcia
III/XIII/109/07 XIII 26.10.2007 udzielenia zgody na umorzenie zadłużenia z tytułu pożyczki
ze środków Funduszu Pracy.
z dniem podjęcia
III/XIV/110/07 XIV 30.11.2007 w sprawie wstąpienia p. Andrzeja Siewerta na miejsce radnego Andrzeja Stenki w związku z wygaśnięciem mandatu. z dniem podjęcia
III/XIV/111/07 XIV 30.11.2007 wyboru członka Zarządu Powiatu - p. Wacław Seweryn z dniem podjęcia
III/XIV/112/07 XIV 30.11.2007

zmiany budżetu powiatu na 2007 rok

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

z dniem podjęcia
III/XIV/113/07 XIV 30.11.2007 powołania Komisji do spraw opiniowania ofert o przyznanie
dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
z dniem podjęcia
III/XIV/114/07 XIV 30.11.2007 zmiany regulaminu przyznawania medalu „Za Zasługi
dla Powiatu Wejherowskiego”.
z dniem podjęcia
III/XIV/115/07 XIV 30.11.2007 określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Kzienniku
Drzędowym Województwa
Pomorskiego
III/XIV/116/07 XIV 30.11.2007 rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Wejherowskiego - skarga p. B. Brezy z dniem podjęcia
III/XV/117/07 XV 21.12.2007 zmiany składu Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dniem podjęcia
III/XV/118/07 XV 21.12.2007 zmiany składu Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu. z dniem podjęcia
III/XV/119/07 XV 21.12.2007 odwołania radnego Wacława Seweryna z funkcji Przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
z dniem podjęcia
III/XV/120/07 XV 21.12.2007 powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dniem podjęcia
III/XV/121/07 XV 21.12.2007 powołania Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w
Wejherowie
z dniem podjęcia
III/XV/122/07 XV 21.12.2007 zmiany budżetu powiatu na 2007 rok z dniem podjęcia
III/XV/123/07 XV 21.12.2007 wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z dniem podjęcia
III/XV/124/07 XV 21.12.2007 przekazania Gminie Choczewo spraw związanych z zarządzaniem drogą
powiatową
z dniem podjęcia
III/XV/125/07 XV 21.12.2007 przekazania Gminie Luzino spraw związanych z zarządzaniem drogą
powiatową
z dniem podjęcia
III/XV/126/07 XV 21.12.2007 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowej strategii polityki społecznej
oraz w sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych na lata 2008-2013
z dniem podjęcia
III/XV/127/07 XV 21.12.2007 zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku
2007
z dniem podjęcia
III/XV/128/07 XV 21.12.2007

uchwalenie budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2008 rok 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

z dniem podjęcia
III/XV/129/07 XV 21.12.2007 przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2008 r. z dniem podjęcia
III/XV/130/07 XV 21.12.2007 zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia

Powiadom znajomego