W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Następujący skład Komisji powołano uchwałą nr III/III/25/06:

 • Ewa Daleka
 • Piotr Pelcer - Przewodniczący komisji
 • Łucja Słowikowska - Wiceprzewodnicząca komisji
 • Wiesław Szczygieł
 • Leszek Winczewski

Do zadań Komisji należą sprawy dotyczące w szczególności:

 • polityki w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
 • przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 • opiniowania spraw zakresu prowadzenia, tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych zobowiązanych do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1i 2.
 • polityki prorodzinnej,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • przemocy i patologii w rodzinie,
 • opiniowania spraw z zakresu prowadzenia, tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych zobowiązanych do realizacji zadań, o których mowa w pkt 5,6 i 7.
 
 
PLANY PRACY Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej
Na  2009 rok:

I kwartał          

 1. Omówienie sytuacji zdrowotnej na terenie powiatu wejherowskiego w świetle zawartych umów przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z NFZ
  w roku 2009,
 2. wysłuchanie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa w powiecie połączone z omówieniem sytuacji w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych młodzieży szkolnej z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli PPSS-E w Wejherowie.

 II kwartał

 1. Ocena sytuacji w rodzinach ze środowisk patologicznych lub zagrożonych patologią
  i żyjących w ubóstwie. Problem bezrobocia i zatrudniania osób wracających do kraju.
 2. Zainicjowanie cyklicznych wizyt w jednostkach podległych starostwu (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, PCPR) celem zapoznania
  się z problemami nurtującymi te jednostki.

 III kwartał

 1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku,
 2. zaznajomienie się z sytuacją zdrowotna na terenie powiatu wejherowskiego w związku z planowaną od 1 lipca br. zmianą zasad sprawowania opieki nocnej nad pacjentami.

 IV kwartał

 1. Ocena projektu budżetu w dziale ochrona zdrowia, opieka społeczna i polityka prorodzinna na rok 2010.
 2. ocena zjawiska agresji w szkole i w rodzinie oraz metod przeciwdziałania w oparciu o dane z PCPR oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, kuratoriów oświaty i policji.

 Oprócz w/w zadań Komisja na bieżąco zaznajamia się z problemami, które dotyczą mieszkańców Powiatu Wejherowskiego z zakresu jej kompetencji oraz stara
się rozwiązywać je na bieżąco.

 

 Na  2008 rok:

 
Stosownie do zakresu działalności Komisji w 2008 roku będziemy nadal działać
w obszarze promocji i ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniu patologii w rodzinie, alkoholizmowi i narkomanii.
Posiedzenia będą odbywać się cyklicznie przed sesjami oraz dora?nie - w zależności od potrzeb.

I kwartał
1. Omówienie sytuacji zdrowotnej na terenie powiatu wejherowskiego w świetle zawartych umów przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z NFZ
w roku 2008,
2. Omówienie sytuacji w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych młodzieży szkolnej z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

II kwartał
1. Ocena sytuacji w rodzinach ze środowisk patologicznych lub zagrożonych patologią
i żyjących w ubóstwie. Problem bezrobocia i emigracji.
2. Zainicjowanie cyklicznych wizyt w jednostkach podległych starostwu (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, PCPR) celem zapoznania
się z problemami nurtującymi te jednostki.

III kwartał
1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku,
2. Ocena zjawiska agresji w szkole i w rodzinie oraz metod przeciwdziałania
w oparciu o dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, kuratorium oświaty i policji.

IV kwartał
1. Ocena projektu budżetu w dziale ochrona zdrowia, opieka społeczna i polityka prorodzinna na rok 2009.
2. Zaznajomienie się z sytuacja zdrowotna na terenie powiatu wejherowskiego perspektywy obowiązywania nowych umów świadczeniodawcy – NFZ.

Oprócz w/w zadań Komisja na bieżąco zaznajamia się z problemami, które dotyczą mieszkańców Powiatu Wejherowskiego z zakresu jej kompetencji oraz stara
się rozwiązywać je na bieżąco.


Na  2007 rok:
 

I kwartał       

 1. opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2007 rok,
 2. zapoznanie się z sytuacją epidemiologiczną w zakresie chorób nowotworowych, a zwłaszcza raka płuc, na obszarze Powiatu Wejherowskiego, w kontekście możliwości zainicjowania długoterminowej akcji profilaktycznej dla wybranej populacji,
 3. zaznajomienie się z efektami pracy Pracowni Profilaktyki Raka Piersi szpitala specjalistycznego,
 4. omówienie sytuacji w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych w szkołach z udziałem zaproszonych gości,

 II kwartał

 1. dyskusja nad sytuacją w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem działalności szpitala specjalistycznego, poradni specjalistycznych oraz firmy FALCK na terenie powiatu ,
 2. ocena sytuacji w rodzinach ze środowisk patologicznych lub zagrożonych patologią i żyjących w ubóstwie. Problem bezrobocia i emigracji,
 3. zainicjowanie cyklicznych wizyt w jednostkach podległych starostwu (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo- wychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) celem zapoznania się z problemami nurtującymi te jednostki.

 III kwartał

 1. ocena realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku,
 2. ocena zjawiska agresji w szkole i w rodzinie  oraz metod przeciwdziałania
  w oparciu o dane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, kuratorium oświaty i policji.

 IV kwartał

 1. ocena projektu budżetu w dziale ochrona zdrowia, opieka społeczna i polityka prorodzinna na rok 2008,
 2. zapoznanie się z efektami wprowadzonych w 2007 roku akcji profilaktycznych na terenie powiatu, z uwzględnieniem tych które są finansowane przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, a także
  z budżetu powiatu lub innych samorządów.

 Oprócz w/w zadań Komisja na bieżąco zaznajamia się z problemami, które dotyczą mieszkańców Powiatu Wejherowskiego z zakresu jej kompetencji oraz stara się i rozwiązywać je na bieżąco.

 

Powiadom znajomego