W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Rejestr Uchwał Rady powiatu Wejherowskiego - 2006 rok

Rejestr Uchwał Rady powiatu Wejherowskiego - 2006 rok
Nr uchwałySesjaData sesjiUchwała w sprawieData wejścia w życie
II/XXXVII/384/06XXXVII24.02.2006wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.z dniem podjęcia
II/XXXVII/385/06XXXVII24.02.2006przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych w obiektach przychodni zdrowia stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego.z dniem podjęcia
II/XXXVII/386/06XXXVII24.02.2006wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.z dniem podjęcia
II/XXXVII/387/06XXXVII24.02.2006zniesienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół oczyszczalni ścieków „Nadole” położonej na działkach nr nr 33/2, 35/1, 37/3 obr. Nadole, gm. Gniewino.z dniem podjęcia
II/XXXVII/388/06XXXVII24.02.2006zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.z dniem podjęcia
II/XXXVII/389/06XXXVII24.02.2006utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej –Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Redzie.z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2006 roku
II/XXXVII/390/06XXXVII24.02.2006zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim.po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XXXVII/391/06XXXVII24.02.2006zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Powiecie Wejherowskim.po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XXXVII/392/06XXXVII24.02.2006uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Młodzieży w Wejherowie.
z dniem podjęcia
II/XXXVII/393/06XXXVII24.02.2006uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Wejherowie.z dniem podjęcia
II/XXXVII/394/06XXXVII24.02.2006uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Wejherowie.z dniem podjęcia
II/XXXVII/395/06XXXVII24.02.2006uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Wejherowie.
z dniem podjęcia
II/XXXVII/396/06XXXVII24.02.2006uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rumi.
z dniem podjęcia
II/XXXVII/397/06XXXVII24.02.2006zmieniająca Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim, Projektów stypendialnych oraz określenia regulaminów przyznawania EURO -STYPENDIUM.z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XXXVII/398/06XXXVII24.02.2006odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.z dniem podjęcia
II/XXXVIII/399/06XXXVIII31.03.2006przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatuz dniem podjęcia
II/XXXVIII/400/06XXXVIII31.03.2006przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatuz dniem podjęcia
II/XXXVIII/401/06XXXVIII31.03.2006przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powieciez dniem podjęcia
II/XXXVIII/402/06XXXVIII31.03.2006zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2005 roku.z dniem podjęcia
II/XXXVIII/403/06XXXVIII31.03.2006ustalenia podziału Powiatu na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.z dniem podjęcia
II/XXXVIII/404/06XXXVIII31.03.2006zmiany budżetu powiatu na 2006 rok.z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
II/XXXVIII/405/06XXXVIII31.03.2006powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentówz dniem podjęcia
II/XXXVIII/406/06XXXVIII31.03.2006o przystąpieniu Powiatu Wejherowskiego do programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”z dniem podjęcia
II/XXXVIII/407/06XXXVIII31.03.2006określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006z dniem podjęcia
II/XXXVIII/408/06XXXVIII31.03.2006przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2005z dniem podjęcia
II/XXXIX/409/06XXXIX28.04.2006przyjęcia sprawozdania Komisji ds.. Monitorowania Strategii Społeczno-Gospodarczej Powiatu Wejherowskiego za rok 2005z dniem podjęcia
II/XXXIX/410/06XXXIX28.04.2006przyjęcia raportu z realizacji powiatowej strategii polityki społecznej za rok 2005z dniem podjęcia
II/XXXIX/411/06XXXIX28.04.2006rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XXXIX/412/06XXXIX28.04.2006zawarcia umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowejz dniem podjęcia
II/XXXIX/413/06XXXIX28.04.2006zbycia nieruchomościz dniem podjęcia
II/XXXIX/414/06XXXIX28.04.2006wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.z dniem podjęcia
II/XXXIX/415/06XXXIX28.04.2006oddania w użyczenie na rzecz Gminy Miasta Rumi nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XXXIX/416/06XXXIX28.04.2006uchwalenia Regulaminu Przyznawania Stypendium Starosty Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XXXIX/417/06XXXIX28.04.2006w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2005/2006” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco i notarialnego oświadczeniaz dniem podjęcia
II/XXXIX/418/06XXXIX28.04.2006w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym 2005/2006” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco i notarialnego oświadczenia.z dniem podjęcia
II/XXXIX/419/06XXXIX28.04.2006zmiany Uchwały określającej jednolite teksty regulaminów przyznawania „EURO-STYPENDIUM”.
z dniem podjęcia
II/XXXIX/420/06XXXIX28.04.2006wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
z dniem podjęcia
II/XL/421/06XL02.06.2006zmiany budżetu powiatu na 2006 rokz dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
II/XL/422/06XL02.06.2006zmieniająca uchwałę określającą jednolite teksty regulaminów przyznawania „EURO-STYPENDIUM”podlega opublikowaniu
II/XL/423/06XL02.06.2006określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półroczez dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
II/XL/424/06XL02.06.2006określenia trybu uchwalenia budżetu powiatuz dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
II/XL/425/06XL02.06.2006zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowapo upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XL/426/06XL02.06.2006zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie
za 2005 rok
z dniem podjęcia
II/XL/427/06XL02.06.2006zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowejz dniem podjęcia
II/XL/428/06XL02.06.2006zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowejz dniem podjęcia
II/XL/429/06XL02.06.2006wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościz dniem podjęcia
II/XL/430/06XL02.06.2006udzielenia pomocy finansowej Miastu Gdańskz dniem podjęcia
II/XL/431/06XL02.06.2006udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowoz dniem podjęcia
II/XL/432/06XL02.06.2006uchwalenia Statutu Powiatu Wejherowskiegopo upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLI/433/06XLI30.06.2006zmiany budżetu powiatu na 2006 rokz dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
II/XLI/434/06XLI30.06.2006o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu uchwalenia budżetu powiatuz dniem podjęcia
II/XLI/435/06XLI30.06.2006udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznegoz dniem podjęcia
II/XLI/436/06XLI30.06.2006udzielenia pomocy finansowej Gminie Liniaz dniem podjęcia
II/XLI/437/06XLI30.06.2006nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wejherowiez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLI/438/06XLI30.06.2006nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodziniez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLI/439/06XLI30.06.2006nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Strzebielinkuz dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLI/440/06XLI30.06.2006w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wejherowiez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLI/441/06XLI30.06.2006nadania statutu Ognisku Wychowawczemu im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumiz dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLI/442/06XLI30.06.2006nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Górzez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLI/443/06XLI30.06.2006nadania statutu Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiegoz dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLI/444/06XLI30.06.2006wyrażenia woli likwidacji szkolnych schronisk młodzieżowychz dniem podjęcia
II/XLI/445/06XLI30.06.2006zawarcia z Miastem Zielona Góra porozumienia dotyczącego organizacji szkoleń w formie konsultacji i egzaminów klasyfikacyjnychz dniem podjęcia
II/XLI/446/06XLI30.06.2006zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczniów oddziałów wielozawodowychz dniem podjęcia
II/XLI/447/06XLI30.06.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”z dniem podjęcia
II/XLI/448/06XLI30.06.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”z dniem podjęcia
II/XLI/449/06XLI30.06.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”z dniem podjęcia
II/XLI/450/06XLI30.06.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”z dniem podjęcia
II/XLI/451/06XLI30.06.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”z dniem podjęcia
II/XLI/452/06XLI30.06.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”z dniem podjęcia
II/XLI/453/06XLI30.06.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”z dniem podjęcia
II/XLI/454/06XLI30.06.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”z dniem podjęcia
II/XLI/455/06XLI30.06.2006w sprawie rozpatrzenia skargiz dniem podjęcia
II/XLI/456/06XLI30.06.2006rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Puckuz dniem podjęcia
II/XLII/457/06XLII30.08.2006zmiany budżetu powiatu na 2006 rokz dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
II/XLII/458/06XLII30.08.2006udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Redaz dniem podjęcia
II/XLII/459/06XLII30.08.2006w sprawie nabycia nieruchomościz dniem podjęcia
II/XLII/460/06XLII30.08.2006wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia” usytuowanej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.z dniem podjęcia
II/XLII/461/06XLII30.08.2006wniesienia udziału własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnymz dniem podjęcia
II/XLII/462/06XLII30.08.2006wniesienia udziału własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2006/2007”.z dniem podjęcia
II/XLII/463/06XLII30.08.2006przyjęcia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim, zatwierdzenia Projektów stypendialnych oraz określenia regulaminów przyznawania i przekazywania osobom uprawnionym EURO-STYPENDIUM na rok szkolny/akademicki 2006/2007z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLII/464/06XLII30.08.2006w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym 2006/2007” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco”.z dniem podjęcia
II/XLII/465/06XLII30.08.2006wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2006/2007” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco”.z dniem podjęcia
II/XLII/466/06XLII30.08.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XLII/467/06XLII30.08.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XLII/468/06XLII30.08.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XLII/469/06XLII30.08.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XLII/470/06XLII30.08.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XLII/471/06XLII30.08.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XLII/472/06XLII30.08.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia
II/XLIII/473/06XLIII26.09.2006zmiany budżetu powiatu na 2006 rokz dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
II/XLIII/474/06XLIII26.09.2006udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rumia.
z dniem podjęcia
II/XLIII/475/06XLIII26.09.2006pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowychpo upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/476/06XLIII26.09.2006uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rokz dniem podjęcia
II/XLIII/477/06XLIII26.09.2006zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim, zatwierdzenia Projektów stypendialnych oraz określenia regulaminów przyznawania i przekazywania osobom uprawnionym EURO-STYPENDIUM na rok szkolny/akademicki 2006/2007z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/478/06XLIII26.09.2006uchwalenia Statutu I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowiez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/479/06XLIII26.09.2006uchwalenia Statutu II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowiez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/480/06XLIII26.09.2006uchwalenia Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redziez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/481/06XLIII26.09.2006uchwalenia Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redziez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/482/06XLIII26.09.2006uchwalenia Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rumi
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/483/06XLIII26.09.2006uchwalenia Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzepczuz dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/484/06XLIII26.09.2006uchwalenia Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowiez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/485/06XLIII26.09.2006uchwalenia Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redziez dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLIII/486/06XLIII26.09.2006uchwalenia Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzepczuz dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
II/XLV/487/06XLV27.10.2006zmiany budżetu na 2006 rokz dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
II/XLV/488/06XLV27.10.2006wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomościz dniem podjęcia
II/XLV/489/06XLV27.10.2006wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościz dniem podjęcia
II/XLV/490/06XLV27.10.2006rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań Gminie Gniewinoz dniem podjęcia
II/XLV/491/06XLV27.10.2006zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 rokuz dniem podjęcia
II/XLV/492/06XLV27.10.2006nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiegoz dniem podjęcia

Powiadom znajomego