W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2000 rok

Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego - 2000 rok

Lp Nr uchwały Data sesji Uchwała w sprawie Data wejścia w życie Uwagi 
ROK 2000 
122XI/122/200017.01.00 wstąpienia Zygmunta Tredera na miejsce radnego Zenona Bieleninika w związku z wygaśnięciem mandatu (135.5 KB)z dniem podjecia  
123XI/123/200017.01.00 zmiany Uchwały Nr III/24/99 z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zmienionej Uchwałą Nr IX/99/99 (138.2 KB)z dniem podjecia III/24/99 IX/99/99
124XI/124/200017.01.00 zmiany Uchwały Nr II/11/98 z dnia 12 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Organizacyjno - Prawnej  (134.7 KB)z dniem podjecia III/26/99
125XI/125/200017.01.00 zmiany Uchwały Nr III 26/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie powiołania Komisji Budzetu i Finansów (138.6 KB)z dniem podjecia  
126XI/126/200017.01.00 zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa praw do mienia nieruchomego położonego w Bożympolu Małym  (136.8 KB)z dniem podjecia  
127XI/127/200017.01.00 zmiany Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr X/120/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia buzetu Powiatu na 2000 rok  (190.8 KB)z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1.01.2000 r. X/120/99
128XII/128/200024.03.00 zaliczenia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego do kategorii dróg powiatowych (231.1 KB)z dniem podjecia  
129XII/129/200024.03.00 przyjęcia rocznego planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego (145 KB)z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1.01.2000 r.   
130XII/130/200024.03.00 ustanowienia tytułu \" Honorowy Obywatel Powiatu Wejherowskiego \" oraz przyjęcia Regulaminu jego nadania (143 KB)z dniem podjecia  
131XII/131/200024.03.00 ustanowienia medalu \"Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego\" oraz przyjęcia Regulaminu jego przyznania (146.3 KB)z dniem podjecia  
132XII/132/200024.03.00 o zmianie Uchwały Nr IV/37/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 02 marca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu  (164.3 KB)po upływie 14 dni od jej ogłoszenia , którym jest dzień wydania Dziennika Urzędowego IV/37/99
133XII/133/200024.03.00 o zmianie Uchwały Nr IV/38/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 02 marca 1999r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie  (164.4 KB)z dniem podjecia IV/38/99 XIV/159/00 XVI/181/00
134XII/134/200024.03.00 zmiany budżetu Powiatu na rok 2000 (142.7 KB)z dniem podjecia i podlega opublikowaniuX/120/99
135XII/135/200024.03.00 zmiany budżetu Powiatu na rok 2000 (161.8 KB)z dniem podjecia X/120/99
136XII/136/200024.03.00 zmiany uchwały Nr X/114/99 z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych (135.9 KB)z dniem podjecia i podlega opublikowaniuX/114/99
137XII/137/200024.03.00 utworzenia 3-letniego Technikum Ogrodniczego dla Niesłyszących i Niedosłyszących na podbudowie Szkoły Zasadniczej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących i Niedosłyszących w Wejherowie (138 KB)z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1.09.2000 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego   
138XII/138/200024.03.00 utworzenia Szkoły Policealnej zawód technik ekonomista na podbudowie programowej Liceum Ogólnokształcącego (138.5 KB)z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1.09.2000 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego   
139XII/139/200024.03.00 utowrzenia Liceum Handlowego dla dorosłych w zawodzie technik handlowiec na podbudowie programowej Szkoły Zasadniczej kierunek sprzedawca (138.3 KB)z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1.09.2000 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  
140XII/140/200024.03.00 udzielenia upoważnienia Dyrektorów Szkół oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych do powołania przewodniczących komisji ds. przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i przygotowania zawodowego (135.3 KB)z dniem podjecia  
141XII/141/200024.03.00 odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Powiatu (185.7 KB)z dniem podjecia  
142XIII/142/200018.04.00 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 1999 r. (133.5 KB)z dniem podjęcia 
143XIII/143/200018.04.00 udzieenia absolutorium Zarządowi Powiatu (130.3 KB)z dniem podjecia  
144XIII/144/200018.04.00 wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego wstępnych czynności związanych z przekształceniami prywatyzacyjnymi samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Weherowie (135.6 KB)z dniem podjęcia 
145XIII/145/200018.04.00 wyrażenia zgody na podjęcie przygotowań programu z zakresu Promocji Zdrowia Wejkard (231 KB)z dniem podjecia  
146XIII/146/200018.04.00 ustalenia odpłatności i ich wysokości za pobyt wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski (150.5 KB)z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.05.2000 r.Uchylona Uchwałą Nr XVI/187/2000 
147XIII/147/200018.04.00 okreslenia zasad udzielania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Wejherowskiego (231 KB)z dniem podjecia  
148XIII/148/200018.04.00 utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w systemie wieczorowym w Rumi (136.6 KB)z dniem podjecia z mocą od 01.09.2000 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  
149XIII/149/200018.04.00 utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rumi (137.1 KB)z dniem podjecia z mocą od 01.09.2000 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
150XIII/150/200018.04.00 utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w systemie wieczorowym w Redzie (136.1 KB)z dniem podjecia z mocą od 01.09.2000 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  
151XIII/151/200018.04.00 utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Redzie (136.2 KB)z dniem podjecia z mocą od 01.09.2000 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
152XIII/152/200018.04.00 zagospodarowania nieruchomości po zlikwidowanych Warsztatach Szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych im. J. Wejhera w Wejherowie (142.3 KB)z dniem podjecia  
153XIII/153/200018.04.00 zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie (156.9 KB)z dniem podjecia  
154XIII/154/200018.04.00 zmiany budżetu powiatu na rok 2000 (312.9 KB)z dniem podjęciazm. XXV/234/01
155XIII/155/200018.04.00 powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Prorodzinnej i społecznej (173 KB)z dniem podjecia  
156XIV/156/200026.05.00 powołania Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wejherowie (134.5 KB)z dniem podjęcia z mocą od 01.09.2000 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
157XIV/157/200026.05.00 zmiany uchwały Nr VII/68/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28,06,99 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych (150.5 KB)z dniem podjęcia 
158XIV/158/200026.05.00 zmiana uchwały w sprawie utworzenia wspólnego Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  (134.7 KB)z dniem podjęcia 
159XIV/159/200026.05.00 zmiany Regionalnej Organizacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie (146.2 KB)z dniem podjęciaIV/38/99 XII/133/00 XVI/181/00
160XIV/160/200026.05.00 zawarcia z Gminą Miasta Wejherowa porozumienia dotyczącego wspólnego wykonywania zadań w zakresie prowadzenia przedszkola dla dzieci niesłyszących funkcjonującego w ramach OSW-2 w Wejherowie (209 KB)po upływie 14 dni od jej ogłoszenia , którym jest dzień wydania Dziennika Urzędowego 
161XIV/161/200026.05.00 zmiany budżetu Powiatu na rok 2000 (198.2 KB)z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu  
162XIV/162/200026.05.00 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Redzie (137.5 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
163XIV/163/200026.05.00 powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rumi (138.2 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
164XIV/164/200026.05.00 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora OSW-2 dla Niesłyszących w Wejherowie (137.4 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
165XIV/165/200026.05.00 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Technicznego w Strzepczu (138.8 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
166XIV/166/200026.05.00 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wejherowie (138.3 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
167XV/167/200030.06.00 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Powiatu Wejherowskiego\" (142.1 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
168XV/168/200030.06.00 zagospodarowania nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni zdrowia (139 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
169XV/169/200030.06.00 określenia zasad wydzierżawiania ruchomego majątku trwałego ZOZ w Wejherowie (137.5 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
170XV/170/200030.06.00 ustalenia zasad i wysokości odpłatności za świadczone usługi przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe prowadzone przez Powiat Wejherowski (144.3 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowegouchylona uchwałą XXVI/243/01 
171XV/171/200030.06.00 zmiany uchwały Nr X/114/99 z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych (135.8 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
172XV/172/200030.06.00 zaliczania dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego do kategorii dróg powiatowych  (138.7 KB)z dniem podjęcia 
173XV/173/200030.06.00 zmiany budżetu Powiatu na rok 2000 (160.2 KB)z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego 
174XV/174/200030.06.00 zmiany trybu uchwalania budżetu Powiatu (180.2 KB)z dniem podjęcia 
175XV/175/200030.06.00 nagrody dla Starosty Wejherowskiego (131.2 KB)z dniem podjęcia 
176XVI/176/200025.08.00 ustanowienia herbu i flagi powiatu wejherowskiego (666.1 KB)z dniem podjęcia 
177XVI/177/200025.08.00 przyjęcia programu rozwoju powiatu wejherowskiego zawartego w dokumencie \"Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego\" (180.3 KB)z dniem podjęcia 
178XVI/178/200025.08.00 powołania Komisji ds. monitorowania strategii (224 KB)z dniem podjęcia 
179XVI/179/200025.08.00 zmany budżetu na rok 2000 (190.6 KB)z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa PowiatowegoX/120/99
180XVI/180/200025.08.00 ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu wejherowskiego (140.7 KB)z dniem podjęciaUchyla Uchwałę Nr VII/72/99
181XVI/181/200025.08.00 ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie (135.4 KB)z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa PowiatowegoIV/38/99 XII/133/00 XIV/159/00
182XVI/182/200025.08.00 przeprowadzenia poszerzonego postępowania sprawującego w celu dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzurą tajne (132 KB)z dniem podjęcia 
183XVI/183/200025.08.00 uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi (133.5 KB)z dniem podjęcia 
184XVI/184/200025.08.00 zbycia w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na rzecz Gminy Miasta Wejherowa (137.8 KB)z dniem podjęcia 
185XVI/185/200025.08.00 nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rumia (136.5 KB)z dniem podjęcia 
186XVI/186/200025.08.00 zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych położonyc (213.9 KB)z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2000 r. 
187XVI/187/200025.08.00 ustalenia odpłatności i ich wysokości za pobyt wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski (152.1 KB)z dniem podjęcia z mocą od 01.09.2000 r. Uchyla Uchwałę Nr XIII/146/2000 
188XVI/188/200025.08.00 likwidacji samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie (164.5 KB)z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowegozm. XXIII/224/01
189XVI/189/200025.08.00 ustalenia zasad udzielania, kontrolowania wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zlecone zadania z zakresu zadań publicznych zależących do powiatu (255.6 KB)z dniem podjęcia 
190XVI/190/200025.08.00 powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji dla podmiotów niepublicznych (137.6 KB)z dniem podjęcia 
191XVII/191/200029.09.00 zmiany budżetu powiatu na rok 2000 (149.5 KB)z dniem podjęcia 
192XVII/192/200029.09.00 zmiany uchwały Nr X/114/99 z dnia 16 grudnia 1999r. W sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych (135.7 KB)z dniem podjęciazm. X/114/99, XV/171/2000,
193XVII/193/200029.09.00 ustaleniaa wynagrodzenia Starosty (143.9 KB)z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2000r.uchyla Uchwałę III/34/99 
194XVII/194/200029.09.00 nabycia nieruchomości (133.8 KB)z dniem podjęcia 
195XVII/195/200029.09.00 wyrażenia woli utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Wejherowie (131.6 KB)z dniem podjęcia 
196XVII/196/200029.09.00 uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Wejherowskiego (152.8 KB)z dniem podjęcia 
197XVII/197/200029.09.00 zmiany uchwały Nr XII/132/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 marca 2000 r. zmieniającą uchwałę Nr IV/37/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu (162 KB)po upływie 14 dni od jej ogłoszenia , którym jest dzień wydania Dziennika Urzędowegozm XII/132/2000, IV/37/99
198XVIII/198/200027.10.00 zmiany budżetu powiatu na rok 2000 (152.5 KB)z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowegozm. X/120/99
199XVIII/199/200027.10.00 ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wejherowskiego (142.4 KB)z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.11.2000 r.uchyla Uchwałę III/36/99 
200XVIII/200/200027.10.00 wyrażenia zgody na przekazanie majątku Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Wejherowie (149.8 KB)z dniem podjęcia 
201XVIII/201/200027.10.00 wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych (149.9 KB)z dniem podjęcia z moca obowiązującą od 1.8.2000 r.Uchylona uchwałą Nr XXIII/225/01 
202XVIII/202/200027.10.00 zmiany ujednolicającej nazwę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie (139.3 KB)z dniem podjęciazm. IV/44/99, IV/47/99, V/50/99, VI

Powiadom znajomego