W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I. Podstawa prawna.

Szczegółowo gospodarowanie funduszem reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz.U.02.207.1759) oraz ustawa z dnia 17 maja 1989r. ze zmianami Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U.00.100.1086.)

 

 

II. Roczny plan finansowy.

 

Projekt rocznego planu finansowego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnmy i kartograficznym sporządza starosta przy pomocy geodety powiatowego, a następnie przekazuje go wraz z projektami planów finansowych funduszy gminnych marszałkowi województwa.

 

W rocznym planie finansowym wykazuje się:

1. stan na początek roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania,

2. przychody, w tym przychody własne oraz wpłaty z innych części funduszu,

3. wydatki, w tym dotacje dla innych części funduszu, wpłaty do innych części funduszu, wydatki bieżące (własne) i wydatki inwestycyjne,

4. stan na koniec roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania.

 

Starosta sporządza zestawienie zbiorcze projektów planów finansowych funduszy gminnych oraz funduszu powiatowego i przekazuje marszałkowi województwa, po stwierdzeniu poprawności pod względem merytorycznym i finansowym.

 

 

III. Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 

Przychodami powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym są wpływy ze:

1. sprzedaży map,

2. sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków,

3. sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,

4. opłat za czynności związane z prowadzaniem tych zasobów,

5. opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

 

IV. Gospodarowanie Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 

Środki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym są przeznaczane na uzupełnianie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

 

Starosta przedstawia do zatwierdzenia radzie powiatu coroczne projekty oraz sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania funduszami.

 

Środki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki tego funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

 

V. Wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2002r.

 

Wydatki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w roku 2002r. zostały przeznaczone między innymi na:

 

1. zakup materiałów biurowych i mebli dla obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 52 000 zł,

2. naprawę i konserwację kopiarek - 2 000 zł,

3. szkolenia pracowników wydziału geodezji - 10 000 zł,

4. obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 541 000 zł,

5. dostosowanie baz danych ewidencji gruntów do przepisów nowego rozporządzenia w zakresie grup rejestrowych - 15 000 zł,

6. wykonanie, dostawa i montaż regałów jezdnych dla potrzeb ewidencji gruntów - 32 000 zł,

7. modernizację i remont pomieszczeń przeznaczonych do obsługi zasobu - 47 000 zł,

8. remont pomieszczeń wynajmowanych przez  Starostwo w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie - 3 000 zł,

9. zakup trzech stanowisk komputerowych - 17 000 zł,

10. wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie - 12 000 zł,

11. sporządzenie komputerowego skorowidzu szkiców i zarysów katastralnych - 31 000 zł,

12. analizę poziomej osnowy III klasy w gminie Szemud - 10 000 zł,

13. pomiar kontrolny metodą GPS szczegółowej osnowy III klasy na terenie gminy Szemud - 3 000 zł,

14. prace związane z rozwojem Systemu Informacyjnego o Nieruchomościach - 21 000 zł,

15. prace aktualizacyjne związane z prowadzeniem ewidencji budynków -   38 000 zł,

16. wykonanie interfejsu umożliwiającego wydawanie danych ewidencyjnych w formacie SWDE - 30 000 zł,

17. odpisy na centralny i wojewódzki fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym - 187 000 zł.

 

VI. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - plan przychodów i  wydatków na rok 2003.

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

 Plan na 2003r.

1.

 Bilans otwarcia

 117 958 zł

2.

 Przychody

1 090 000 zł

 

 w tym:

 

 

 1) wpływy z usług

1 000 000 zł

 

 2) pozostałe odsetki

 50 000 zł

 

 3) przelewy redystrybucyjne

 

VII. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Powiatowego Funduszu Geodezyjnego i  Kartograficznego w 2003 roku

 

1.    § 4210, materiały i wyposażenie - ogółem 24865.85,- zł, w tym:

-         materiały biurowe - 5 240,31- zł        

-    5 komputerów - 16770.40-zł

-         poradniki i prasa fachowa - 355,14 zł

-         kserokopiarka - 2500,00 zł

2.    § 4270, serwis maszyn, remonty - ogółem 1839.38,- zł,

-         konserwacja i naprawa sprzętu - 1839,38 zł

3.    § 4300, zakup usług pozostałych - ogółem 751951.04,- zł, w tym:

-         obsługa techniczna powiatowego zasobu g-k - 544 584,59 zł

-         szkolenia pracowników z zakresu prowadzenia zasobu g-k - 9 620,00 zł

-        założenie rejestru cen i wartości nieruchomości dla obrębów 7, 9, 15 w Wejherowie

     (w ramach projektu Phare 2000) - 7 800,00 zł

-         nadzór nad funkcjonowaniem obiegu informacji w zakresie ewidencji gruntów - 51 000,00 zł

-         tłumaczenie na j. niemiecki materiałów seminaryjnych (dla prof. H. Knoop'a, eksperta unijnego przy projekcie Phare 2000) - 698,40 zł

-         prace introligatorskie dot. operatów katastralnych - 5 856,00 zł

-         modernizacja osnowy poziomej w Szemudzie - 12 840,00 zł

-         zakup modułu oprogramowania EwMapa - 1 207,80 zł

-         prace naprawcze związane z dostosowaniem danych ewidencyjnych do potrzeb Integrującej Platformy Elektronicznej (w ramach projektu Phare 2000) - 40 704,00 zł

-         doprowadzenie oznaczeń użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków do zgodności ze stanem faktycznym (na terenach zabudowanych, oznaczonych w ewidencji jako rolne)- 26 000,00zł

-         wykonanie prac elektrycznych, dotyczących niezależnego zasilania stanowisk komputerowych - 3 599,00 zł

-         zakup pieczątek oraz aktualizacja standardów geodezyjnych (na CD) - 141,25 zł

-         sporządzenie kalkulacji dla cennika usług reprodukcyjnych, wykonywanych przy pomocy sprzętu zakupionego z funduszu g-k - 1 000,00 zł

-         opracowanie zasad wymiany informacji pomiędzy starostą a marszałkiem województwa, dot. budowy Systemu Informacji o terenie - 16 900,00 zł

4.    § 6120,- zakupy inwestycyjne - ogółem 124779.77,- zł, w tym:

-         zakup wielkoformatowej drukarko-kopiarki- 96 380,00 zł

-         zakup 2 stanowisk komputerowych - 11 097,00 zł

-         zakup serwera dla sieci obsługującej prowadzenie zasobu g-k - 12 932,00 zł

-         zakup oprogramowania EwMapa, umożliwiającego wszczęcie prac w zakresie ewidencji uzbrojenia podziemnego - 4 370,65 zł

5. § 2960, przelewy dystrybucyjne - 218 934,00 zł

Powiadom znajomego