W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Budowa Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w Powiecie Wejherowskim

Budowa Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w Powiecie Wejherowskim

 BUDOWA CENTRUM AKTYWIZACJI SPORTU                                                                                      I PROMOCJI ZDROWIA W POWIECIE WEJHEROWSKIM

 

Zamierzenia:

 

Kreowanie wysokiej jakości życia poprzez rozwój i wykorzystanie   

kapitału ludzkiego opartego na wiedzy i aktywności społeczności  lokalnej

       Rozwój systemu edukacji, wzrost poziomu wykształcenia

mieszkańców powiatu w dostosowaniu do uwarunkowań rynku pracy

 Wzrost jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, 

 zwiększenie różnorodności form i treści nauczania

Poszerzenie oferty ustawicznego kształcenia dorosłych

Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do edukacji wszystkich szczebli

Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży ze specjalnymi  potrzebami do edukacji wszystkich szczebli

Zapewnienie mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa socjalnego  zdrowotnego

Profilaktyka i promocja zdrowia

Edukacja na rzecz zdrowego stylu życia

Stwarzanie warunków do rozwoju rekreacji, sportu i wypoczynku w Powiecie

Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju rekreacji, sportu i wypoczynku w powiecie

Wspieranie działań na rzecz kultury fizycznej i rekreacji

Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej

 

Jednostka odpowiedzialna za realizacje programu:

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

 

Osoba odpowiedzialna za relizację programu:

 

Mirosław Lademann - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie

 

Podmioty /jednostki zaangażowane w realizacje programu:

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie,

Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie.

 

Cel programu:

 

Rzowój bazy i poprawa stanu infrastruktury sportowej powiatu. Wyrabianie wśród młodziezy zdrowego stylu życia. wrażanie programu rozowju rekreacji, sportu i wypoczynku. Wspieranie działań na rzecz  kultury fizycznej i rekreacji. Zmniejszenie zagrożeń wywołanych patologiami, szczególnie alkoholizmem, narkomanią poprzez organizację różnych form sportowych. Zapobieganie i korygowanie wad postawy dzieci i młodzieży poprzez organizację zajeć profilaktyczno - korekcyjnych.

 

Opis programu - etapy

 

1. roboty instalacyjne zewnętrzne (kanalizacja, woda, c.o.).

2. roboty ziemne i fundamnetowe. 

3. stan surowy otwarty hali z zapleczem (ścianki działowe, posadzki, tynki i malowanie, stolarka okienna i drzwiowa)

4. roboty instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, wentylacja, c.o., woda, kanalizacja)

 

Uzasadnienie:

 

Aktualna baza sportowa w Powiecie Wejherowskim jest niewystarczająca. Część szkół prowdzonych przez Powiat Wejherowski nie posiada w ogóle sal gimnastycznych lub boisk sportowych. Natomiast sale gimnastyczne czy boiska niejednokrotnie nie są w stanie zapewnić pełnej realizacji zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego, zajęc sportowych pozalekcyjnych. Brakuje w Wejherowie takiego obiektu, na którym mogłyby sie odbywać zajecia sportowe o wyższej randze np. miedzyszkolne o zasięgu regionalnym i pnadregionalnym, róznego rodzaju turnieje, igrzyska, olimpiady sportowe, imprezy rekreacyjno - sportowe.

Budowa Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia umożliwi:

podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej itp.  

 

Beneficjenci programu:

 

Młodziez szkolna i mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego.

 

Planowany termin rozpoczecia programu:

 

Rok 2004 - miesiąc pa?dziernik

 

Planowany termin zakończenia programu:

 

Rok 2006 - miesiąc grudzień

 

Rezultat programu:

 

Budowa hali sportowej zwiekszy liczbe obiektów sportowych na terenie Powiatu Wejherowskiego i umożliwi wzrost aktywności sportowej młodzieży szkolnej i mieszkańców powiatu.Powstanie nowego obiektu umożliwi uczniom szkół ponadgimnazjalnych podniesienie atrakcyjności zajęć sportowych w ramach zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego. Zwiększenie ilości godzin zajęć pozalekcyjnych, kół sportowych. Stworzenie warunków dla rozwoju sportowego młodzieży szczególnie utalentowanej oraz popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i promocji zdrowia, poprzez sukcesywny rozwój sportu w Powiecie Wejherowskim.

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego