W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

ROZWÓJ SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

ROZWÓJ SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

ROZWÓJ SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Wspieranie integracji zawodowej i społecznej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytucją odpowiadającą za realizację działania jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MGPiPS.

Opis:

Współfinansowanie tworzenia i działalności ośrodków przeznaczonych dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym tzw. klubów integracji społecznej.

Szkolenia dla kadry instytucji pracujących z osobami z grup szczególnego ryzyka, z uwzględnieniem wolontariuszy.

Projektodawcy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Polski Czerwony Krzyż - Rejon Wejherowo, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Redzie, Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej w Rumi

Beneficjenci:

1. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej:

- osoby niepełnosprawne,

- młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

- osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy,

- alkoholicy i narkomanii poddający się procesowi leczenia,

- osoby opuszczające zakłady karne,

- uchod?cy z problemami z integracją ze społeczeństwem.

2. Pracownicy instytucji pomocy społecznej.

3. Pracodawcy i organizacje pracodawców.

4. Organizacje pozarządowe.

5. Wolontariusze.

Spodziewane efekty:

1. Uaktywnienie społeczności lokalnych w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów marginalizacji osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

- objęcie szkoleniami reprezentantów pracodawców w zakresie specyfiki zatrudniania osób wywodzących się z grup szczególnego ryzyka,

- objęcia szkoleniami pracowników samorządów lokalnych.

2. Wypracowanie schematu oddziaływania na środowiska lokalne mającego na celu wzmocnienie i koordynację ich działań prewencyjno-interwencyjnych w obszarze marginalizacji.

3. Ukształtowanie nowoczesnego instytucjonalnego systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oferującego profesjonalne usługi profilaktyczno-interwencyjne, w tym:

- zwiększenie potencjału istniejących i tworzenie nowych placówek terapeutycznych z miejscami pobytu dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagających terapii, z możliwością podjęcia pracy na rzecz tych placówek,

- przeszkolenie kadry instytucji pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją,

- tworzenie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej w ramach realizacji zatrudnienia socjalnego.

4. Bezpośrednie wsparcie udzielone osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym - głównie poprzez zapobieganie patologiom, wspieranie w dążeniu do samodzielności oraz rozwój towarzyszących temu działań wspierających:

- objęcie szkoleniami młodych osób, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, w zakresie przygotowania do samodzielnego życia, w tym zawodowego,

- objęcie wsparciem psychologicznym młodzieży sprawującej kłopoty wychowawcze, która uczy się i zdobywa zawód w Ochotniczych Hufcach Pracy w zakresie wypracowania zachowań pożądanych społecznie,

- rozszerzenie oferty usług dla młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- objęcie działaniami mającymi na celu zmianę sytuacji społecznej i zawodowej osób zaliczonych do grup zagrożonych marginalizacją, korzystających z różnego rodzaju świadczeń z pomocy społecznej,

- objęcie szkleniem w zakresie nauki języka polskiego, osób posiadających status uchod?cy w celu ułatwienia integracji społecznej i zawodowej.

Powiadom znajomego