W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie

Wersja strony w formacie XMLInformacje ogólne

 

Dom Pomocy Społecznej jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.


Adres, telefony, fax, e-mail

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Przebendowskiego 1

Telefon     (058) 672-15-91

Fax          (058) 672-67-11

e-mail       dpswejherowo@gmail.com

www.dpswejherowo.com.pl 

Statut

Organizację domu określa:

statut (39 KB) nadany Uchwałą Nr IV/XXIV/295/13 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 marca 2013 r. 

Kierownictwo

Dyrektor - Alicja Hilla

Status prawny lub forma prawna

 Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wejherowskiego finansowaną z budżetu państwa.

 Organizacja

 DPS działa w oparciu o:

 Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).    

  Regulamin Organizacyjny (103.5 KB)  Schemat organizacyjny  (21.1 KB)

 Przedmiot działalności i kompetencje

 

Celem Domu jest zapewnienie usług socjalno bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organem Domu Pomocy Społecznej jest dyrektor.

 Do kompetencji dyrektora należy: 

1. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Domu. 

2. Kształtowanie polityki kadrowej. 

3. Zawieranie umów cywilno - prawnych oraz reprezentowanie Domu w czynnościach prawnych w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego. 

4. Organizowanie pracy stosowanie do ustaleń zawartych w regulaminie. 

5. Planowanie i dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań, w tym wnioskowanie do Starosty o ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu w danym roku kalendarzowym. 

6. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych. 

7. Organizowanie i zapewnianie usług określonych standardem mieszkańcom Domu. 

8. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr Domu. 

9. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, organami samorządowymi i rządowymi oraz innymi podmiotami. 

10. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Domu Staroście oraz PCPR. 

11. Zapewnienie mieszkańcom, w ramach obowiązujących przepisów, respektowania ich praw osobistych i bezpieczeństwa. 

12. Zapewnienie odpowiedzialnej opieki prawnej mieszkańcom Domu. 

13. Zapewnienie mieszkańcom, w miarę możliwości, warunków godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienia rozwoju osobowości oraz samodzielności. 

14. Ochrona danych osobowych.  

  Struktura własnościowa 

Skarb Państwa - Zarząd Nieruchomościami przez Dom Pomocy Społecznej. 

  Tryb działania jednostki organizacyjnej 

Całokształtem działalności Domu kieruje, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, dyrektor i ponosi za nią odpowiedzialność przed - Starostą sprawującym nadzór nad działalnością Domu przy pomocy PCPR.  

Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Domu i jest reprezentantem pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy. Dyrektor kieruje działalnością Domu przy pomocy kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje osoba przez niego upoważniona. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

  Majątek, którym dysponuje Placówka

Majątek trwały: stan na 31.12.2010 - 1.313.039,62 zł

w tym budynki i budowle - 482.347,01

w tym urządzenia techniczne - 257.046,04

samochody - 112.161.99 zł

wyposażenie - 461.484,58 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Nowoprzybyły mieszkaniec przyjmowany jest do Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w imieniu Starosty przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Dom Pomocy Społecznej prowadzi rejestr:

1. mieszkańców,

2. pracowników, ich teczki osobowe

3. oraz składnicę akt.


Nie udostępnia się informacji o stanie zdrowia mieszkańców oraz informacji wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane