W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku

Wersja strony w formacie XMLInformacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku jest przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób przewlekle chorych psychicznie. Terytorialnie Dom usytuowany jest w Gminie Gniewino w województwie pomorskim. Najbliższe miejscowości to Rybno oddalone o 2 km oraz Gniewino oddalone o 5 km. Komunikacja z powyższym oraz innymi miejscowościami możliwa jest dzięki komunikacji autobusowej PKS.

Adres, telefony, fax, e-mail

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, 84-250 Gniewino

Tel:  (058) 676-75-90, (058) 676-75-70, (058) 676-76-90

Fax: (058) 676-75-70

e-mail:      strzebielinek@post.pl

              www.strzebielinek-dps.cba.pl

 Regulamin Organizacyjny

Organizację domu określa:

Statut (80.4 KB) nadany Uchwałą Nr II/XLI/439/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30.06.2006 r.

Regulamin Organizacyjny nadany Uchwałą Nr III/30/07 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 01.03.2007 r.

 Kierownictwo

Dyrektor - Marcin Ledke

 Status prawny lub forma prawna

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku jest jednostką organizacyjną Powiatu Wejherowskiego, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

 

 Organizacja

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku działa na podstawie:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm).   Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnych ubezpieczeniach w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45 poz. 391). Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).   Uchwał Rady i Zarządu Powiatu.   Ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych z dnia 1 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm).   Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).   Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm).   Przepisów wykonawczych.   Regulaminu organizacyjnego.   Innych przepisów dotyczących domów pomocy społecznej.  

Przedmiot działalności i kompetencje 

1. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu. 

2. Zakres i poziom świadczeń Domu powinien być dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców. 

3. Dom umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organem zarządzającym Domem Pomocy Społecznej jest dyrektor.

Do kompetencji dyrektora należy:

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu.   Kształtowanie polityki kadrowej.   Zawieranie umów cywilno - prawnych oraz reprezentowanie Domu w czynnościach prawnych w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Starostę.   Organizowanie pracy stosownie do ustaleń zawartych w regulaminie.   Planowanie i dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań, w tym wnioskowanie do Starosty o ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu w danym roku kalendarzowym.   Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych.   Organizowanie i zapewnianie usług określonych standardem mieszkańcom Domu.   Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr Domu.   Współdziałanie z organizacjami społecznymi, organami samorządowymi i rządowymi oraz innymi podmiotami.   Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Domu Staroście oraz odpowiedniej Komisji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zajmującej się problematyką pomocy społecznej.   Zapewnienie mieszkańcom, w ramach obowiązujących przepisów, respektowania ich praw osobistych i bezpieczeństwa.   Zapewnienie odpowiedniej opieki prawnej mieszkańcom Domu.   Zapewnienie mieszkańcom, w miarę możliwości, warunków godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienia rozwoju osobowości oraz samodzielności.  

 Do kompetencji głównego księgowego należy:

1. Prowadzenie rachunkowości Domu.

2. Wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych pozwalających na prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

3. Opracowanie projektu planu finansowego jednostki organizacyjnej oraz dokonywanie analiz wykonywania budżetu.

4. Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań finansowych.

5. Prowadzenie wstępnej i bieżącej kontroli wewnętrznej związanej z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych, przyjmowaniem, wydawaniem, zakupem i sprzedażą środków trwałych. 

6. Sprawowanie nadzoru nad całą gospodarką finansową Domu. 


Struktura własnościowa

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku jest jednostką organizacyjną podległa Powiatowi Wejherowskiemu.


Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku jest jednostką organizacyjną Powiatu Wejherowskiego, finansowaną w formie jednostki budżetowej, zapewniającą całodobową opiekę osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie i przewlekle psychicznie chorym.

 Majątek, którym dysponuje Placówka

nieruchomości:

1. budynek mieszkalny oddział I - 701.175,59 zł

2. budynek mieszkalny oddział II - 564.345,97 zł

3. budynek mieszkalny oddział III - 564.345,97 zł

4. budynek mieszkalny oddział IV - 701.175,59 zł

5. budynek administracji, biura, hotel - 410.234,35 zł

6. budynek mieszkalno - usługowy - 24.984,90 zł

7. budynek - kuchnia, stołówka, fizykoterapia, warsztat, magazyn, terapia zajęciowa – 927.222,60 zł

8. budynek - magazyn rzeczy używanych - 1.975,71 zł

9. kotłownia - 37.546,20 zł

10. garaż, magazyn rzeczy używanych - 24.995,70 zł

11. hydrofornia - 6.507,90 zł

12. inne nieruchomości – 158.868,18 zł

środki trwałe:

- piec wodny WGV - 23.311,29 zł

- kocioł C.O. parowy - 36.109,44 zł

- kocioł C.O. wodny - 22.194,43 zł

- kocioł parowy - 40.241,66 zł

kocioł wodny - 20.721,62 zł

- zbiornik paliwa - 12.096,00 zł

- zbiornik paliwa - 12.096,00 zł

- zespół prądotwórczy AGREGAT - 23.173,12 zł

- łącznica telefoniczna ABONENCKA - 10.132,86 zł

- antena satelitarna SYSTEM ODBIORU - 19.836,24zł

- ciągnik URSUS V-912 - 48.053,20 zł

- naczepa - beczkowóz - 22.624,20 zł

- przyczepa – 7.048,33 zł

- samochód FORD-TRANSIT - 68.547,84 zł

- samochód FIAT-DOBLO - 57.850,00 zł

- samochód FIAT-DUCATO – 112.161,99 zł

- samochód FIAT-CINQUECENTO – 14.698,00 zł

- inne środki trwałe niskiej wartości:

  • konto 013 – 745.533,27 zł
  • konto 011 – 240.774,68 zł

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw jest zgodny z kodeksem postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

1. Sprawy związane z mieszkańcami Domu, należy kierować do pracownika socjalnego:

- Pani Anna Warmińska

- Pani Wiesławy Pieniążk

2. Sprawy związane z bieżącą działalnością domu należy kierować do starszego administratora:

- Pana Wiesława Kowalskiego


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku prowadzi ewidencje mieszkańców Domu oraz pracowników. Dane w nich zawarte udostępniane są na zasadach określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883), oraz w ustawie o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane