W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Sprawę załatwia się poprzez wydanie decyzji administracyjnej Starosty Wejherowskiego. Decyzja jest wydawana niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w formie postanowienia. Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie Ministra Zdrowia, pozwolenie nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
Przepisy ustawy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do pochówku i przewozu szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
Przewóz zwłok i szczątków odbywa się w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.
Wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok z zagranicy można złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie, a także skany dokumentów przesłać na adres mailowy: starostwo@powiat.wejherowo.pl
Informacji udziela Michalina Rumpca, Podinspektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych m.rumpca@powiatwejherowski.pl tel. 58 572 94 54


Załączniki do wniosku:
- akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu.
- dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie, jako przyczynę zgonu chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2023.887) w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon. 
UWAGA!  Warunek ten dotyczy również zwłok i szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok – zgodnie z par. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).
W.wym dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Jeżeli osoba uprawniona działa za pośrednictwem innego podmiotu (np. zakładu pogrzebowego) wówczas udziela pełnomocnictwa (upoważnienia) z własnoręcznym podpisem. Dołączone pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00zł. Pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie przez osobę (-y) uprawnioną (-e), o której (-ych) mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Załączniki do wniosku:
- akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu.
- dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie, jako przyczynę zgonu chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2023.887) w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon. 
UWAGA!  Warunek ten dotyczy również zwłok i szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok – zgodnie z par. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich  Dz.U. Nr 249, poz. 1866).
W.wym dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Powiadom znajomego