W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

XX sesja Rady Powiatu Wejherowskiego - 17 czerwca 2016r. g. 11.00

Uprzejmie informuję, że na dzień 17 czerwca 2016r. (piątek) na godzinę 11.00 zwołuję obrady XX Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego V kadencji, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul 3 Maja 4 – sala obrad.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowo - organizacyjne:

-          otwarcie sesji,

-          stwierdzenie prawomocności obrad,

-          przedstawienie porządku obrad,

-          przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.

4. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011-2020 za rok 2015 - druk nr 207/16 – projekt przedkłada Przewodniczący Komisji.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok:

a. przedstawienie przez Zarząd Powiatu:

- sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok;

- sprawozdania finansowego;

- opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;

- informacji o stanie mienia Powiatu;

- uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.;

b. dyskusja;

c. przyjęcie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok - druk nr 205/16.

6. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – druk nr 206/16 - projekt przedkłada Przewodniczący Rady.

a. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną:

-          wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu;

-          uchwały RIO opiniującej wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2015r.;

b. dyskusja;

c. przyjęcie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego.

7. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2016 - druk nr 212/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

8. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2019 - druk nr 213/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

9. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Luzino - druk nr 214/16 -projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

10. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłoszonego przez Powiat Wejherowski pn. "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. I” Działanie 6.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 - druk nr 208/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

11. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłoszonego przez Powiat Wejherowski pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. II” Działanie 6.2 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 - druk nr 209/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

12. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie powołania Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie - druk nr 210/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

13. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wprowadzenia zasad wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych powiatu wejherowskiego - druk nr 211/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

14. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego - druk nr 201/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

15. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki - druk nr 204/16 - projekt przedkłada Przewodniczący Rady.

16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z prac między sesjami.

17.Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie sesji.         Przewodniczący

Rady Powiatu Wejherowskiego

         Ryszard Czarnecki

Uprzejmie informuję, że na dzień 17 czerwca 2016r. (piątek) na godzinę 11.00 zwołuję obrady XX Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego V kadencji, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul 3 Maja 4 – sala obrad.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowo - organizacyjne:

-          otwarcie sesji,

-          stwierdzenie prawomocności obrad,

-          przedstawienie porządku obrad,

-          przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.

4. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011-2020 za rok 2015 - druk nr 207/16 – projekt przedkłada Przewodniczący Komisji.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok:

a. przedstawienie przez Zarząd Powiatu:

- sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok;

- sprawozdania finansowego;

- opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;

- informacji o stanie mienia Powiatu;

- uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.;

b. dyskusja;

c. przyjęcie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok - druk nr 205/16.

6. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – druk nr 206/16 - projekt przedkłada Przewodniczący Rady.

a. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną:

-          wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu;

-          uchwały RIO opiniującej wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2015r.;

b. dyskusja;

c. przyjęcie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego.

7. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2016 - druk nr 212/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

8. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2019 - druk nr 213/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

9. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Luzino - druk nr 214/16 -projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

10. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłoszonego przez Powiat Wejherowski pn. "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. I” Działanie 6.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 - druk nr 208/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

11. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłoszonego przez Powiat Wejherowski pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. II” Działanie 6.2 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 - druk nr 209/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

12. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie powołania Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie - druk nr 210/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

13. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wprowadzenia zasad wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych powiatu wejherowskiego - druk nr 211/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

14. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego - druk nr 201/16 - projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

15. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki - druk nr 204/16 - projekt przedkłada Przewodniczący Rady.

16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z prac między sesjami.

17.Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie sesji.

            Przewodniczący

Rady Powiatu Wejherowskiego

         Ryszard Czarnecki

Powiadom znajomego