W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: VI/XLIV/614/23
uchwała nr VI/XLIV/614/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” Panu Leszkowi Glazie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/613/23
uchwała nr VI/XLIV/613/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” Panu Ireneuszowi Leśniakowi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/612/23
uchwała nr VI/XLIV/612/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” Panu Andrzejowi Zieleniewskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/611/23
uchwała nr VI/XLIV/611/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie utworzenia mieszkań treningowych na terenie powiatu wejherowskiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszaniu treningowym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/610/23
uchwała nr VI/XLIV/610/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych na lata 2024-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/609/23
uchwała nr VI/XLIV/609/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/608/23
uchwała nr VI/XLIV/608/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/607/23
uchwała nr VI/XLIV/607/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/606/23
uchwała nr VI/XLIV/606/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wejherowskiego na lata 2024- 2027 z perspektywą na lata 2028-2031”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/605/23
uchwała nr VI/XLIV/605/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Szemud
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/604/23
uchwała nr VI/XLIV/604/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Wejherowa na realizację zadania „Węzeł Śmiechowo (ZRYW)”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/603/23
uchwała nr VI/XLIV/603/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/602/23
uchwała nr VI/XLIV/602/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/601/23
uchwała nr VI/XLIV/601/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/600/23
uchwała nr VI/XLIV/600/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/599/23
uchwała nr VI/XLIV/599/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2023-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIV/598/23
uchwała nr VI/XLIV/598/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIII/597/23
uchwała nr VI/XLIII/597/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIII/596/23
uchwała nr VI/XLIII/596/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie powierzenia Powiatowi Bytowskiemu realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji teoretycznej nauki zawodu dla uczniów oddziałów wielozawodowych branżowych szkół I stopnia, w zakresie niezrealizowanym przez szkoły prowadzone przez Powiat Wejherowski
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIII/595/23
uchwała nr VI/XLIII/595/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z przeznaczeniem na Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem w Jackowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIII/594/23
uchwała nr VI/XLIII/594/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIII/593/23
uchwała nr VI/XLIII/593/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Wawrzyńca w Luzinie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIII/592/23
uchwała nr VI/XLIII/592/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIII/591/23
uchwała nr VI/XLIII/591/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wejherowskiego za 2023 rok i 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/XLIII/590/23
uchwała nr VI/XLIII/590/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2023-2034
status uchwały obowiązująca