W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 1999 rok

 

Sesja III - 29.01.1999           

III/17/99 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

III/18/99 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji 

III/19/99 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji

III/20/99 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

III/21/99 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

III/22/99 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej

III/23/99 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej 

III/24/99 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

III/25/99 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

III/26/99 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

III/27/99 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

III/28/99 - Uchwała w sprawie p  owołania Komisji Rewizyjnej

III/29/99 - Uchwała w sprawie p  owołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

III/30/99 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej

III/31/99 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej

III/32/99 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

III/33/99 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

III/34/99 - Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty

III/35/99 - Uchwała w sprawie przystąpienia do Komitetu Założycielskiego Związku Powiatów Polskich 

III/36/99 - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Powiatu Wejherowskiego


 

Sesja IV - 02.03.1999

IV/37/99 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

IV/38/99 - Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

IV/39/99 - Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie \"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie\" 

IV/40/99 - Uchwała w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów 

IV/41/99 - Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Wejherowie

IV/42/99 - Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Niedosłyszących Nr 2 w Wejherowie

IV/43/99 - Uchwała w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Wejherowie

IV/44/99 - Uchwała w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 dla Niesłyszących i Niedosłyszących w Wejherowie

IV/45/99 - Uchwała w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 3 w Rumi

IV/46/99 - Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi

IV/47/99 - Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7 i funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 10 dla Niesłyszących i Niedosłyszących funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Ośrodka


 

Sesja V - 30.03.1999

V/48/99 - Uchwała w sprawie utworzenia wspólnego Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

V/49/99 - Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich i przyjęcia jego statutu

V/50/99 - Uchwała w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych

V/51/99 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 roku.


 

Sesja VI - 04.05.1999

VI/52/99 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu (Janina Szalska) 

VI/53/99 - Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Powiatu (Jacek Lass)

VI/54/99 - Uchwała w sprawie regulaminu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły/palcówki na terenie Powiatu Wejherowskiego

VI/55/99 - Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi 

VI/56/99 - Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektorów: Szkoły Zasadniczej w Rumi, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Niedosłyszących Nr 2 w Wejherowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 i Szkoły Przyszpital

VI/57/99 - Uchwała w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Rumi 

VI/58/99 - Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian organizacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

VI/59/99 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej


 

Sesja VII - 29.06.1999

VII/60/99 - Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu o utworzeniu Zespołu szkół dla Niesłyszących i Niedosłyszących Nr 2 w Wejherowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Wejherowie

VII/61/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/99 Rady Powiatu z dnia 4 maja 1999 r. powołującej Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektorów

VII/62/99 - Uchwała w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej - Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Wejherowie

VII/63/99 - Uchwała w sprawie przejęcia prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Redzie

VII/64/99 - Uchwała w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej - Rodzinny Dom Dziecka w Kielnie

VII/65/99 - Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 12 Przyszpitalnej w Wejherowie

VII/66/99 - Uchwała w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego (obwodu) Gimnazjum Nr 2 dla Niesłyszących i Niedosłyszących w Wejherowie oraz Gimnazjum specjalnego Nr 1 w Wejherowie

VII/67/99 - Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia jednostek organizacyjnych Powiatu

VII/68/99 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie jednego punktu w złotych 

VII/69/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/51/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 1999

VII/70/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/51/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 1999

VII/71/99 - Uchwała w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu powiatu wykonywanego przez Starostwo Powiatowe

VII/72/99 - Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego ponoszonych w związku z wykonywaniem czynności związanych z pracą w Radzie Powiatu 

VII/73/99 - Uchwała w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wejherowskiego

VII/74/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/99 z dnia 21 grudnia 1998 roku powołującej komisję Organizacyjno-Prawną i ustalającej jej skład osobowy 

VII/75/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/99 z dnia 29 stycznia 1999 roku powołującej Komisję Polityki Prorodzinnej i społecznej i ustalającej jej skład osobowy

VII/76/99 - Uchwała w sprawie przeprowadzenia konkursu na projekt herbu powiatu Wejherowskiego oraz powołania Komisji Konkursowej

VII/77/9 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego

VII/78/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie utworzenia wspólnego Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego Wejherowskiego

VII/79/99 - Uchwała w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia kredytu


 

Sesja VIII - 10.09.1999

VIII/80/99 - Uchwała w sprawie określenia trybu uchwalania budżetu Powiatu

VIII/81/99 - Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze

VIII/82/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/51/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 1999

VIII/83/99 - Uchwała w sprawie przejęcia i zarządzania drogami wojewódzkimi na terenie Powiatu Wejherowskiego

VIII/84/99 - Uchwała w sprawie utworzenia Liceum Technicznego Nr 2 w Zespole Szkół Samochodowych im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

VIII/85/99 - Uchwała w sprawie utworzenia Liceum Technicznego Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Ks. E. Rozczynialskiego w Wejherowie

VIII/86/99 - Uchwała w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 w Zespole Szkół Elektrycznych im. Bohaterskiej Załogi ORP \"Orzeł\" w Wejherowie

VIII/87/99 - Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Redzie

VIII/88/99 - Uchwała w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Wejherowie

VIII/89/99 - Uchwała w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Rumi

VIII/90/99 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Sejmiku Województwa Pomorskiego i prowadzenia przez Powiat w drodze powierzenia zadań Medycznego Studium Zawodowego w Wejherowie

VIII/91/99 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuowania reformy samorządowej w zakresie przejęcia Powiatowego Urzędu Pracy

VIII/92/99 - Uchwała w sprawie nadania imienia Patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi


 

Sesja IX - 26.10.1999

IX/93/99 - Uchwała w sprawie likwidacji powiatowej jednostki oraganizacyjnej - Miejskiego Zespołu Ekonimiczno - Administracyjnego Szkół w Wejherowie

IX/94/99 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartosci jednego punktu w złotych

IX/95/99 - Uchwała w sprawie nawiązania współpracy z Wilńskim Rejonem Święciany

IX/96/99 - Uchwała w sprawie dofinansowania z dochodów własnych Powiatu ulgowych biletów miesięcznch na przejazdy środkami komunikacji dla młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Wejherowskiego uczęszczejącej do szkół ponadpodssatawowych, ogólnokształcących, zawodowych i wyższych

IX/97/99 - Uchwała w sprawie udzielenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręgu w Gadńsku zgody na utworzenie społecznej Starazy Rybackiej

IX/98/99 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

IX/99/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/99 z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

IX/100/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/99 z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej 

IX/101/99 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 1999 rok 

IX/102/99 - Uchwała w sprawie przejęcia i zarzadzania drogami wojewódzkimi na terenie Powiatu Wejherowskiego

IX/103/99 - Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia poszczególnych dróg w mieście Rumi dio kategorii dróg gminnych

IX/104/99 - Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu drogi krajowej nr 6 na terenie Mista Wejherowa


 

Sesja X - 16.12.1999

X/105/99 - Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zenona Bieleninika

X/106/99 - Uchwała w sprawie utworzenia greanic zasiegu obszaru ograniczonego użytkowania terenu wokół oczyszczali ścieków \"Nadole\" położonej na działkach 33/2; 35/1; 37/3 w m. Nadole gmina Gniewino

X/107/99 - Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych Powiatu Puckiego

X/108/99 - Uchwała w sprawie zagospodarowania nieruchomosci położonej w Wejherowie ul. Zamkowa 14

X/109/99 - Uchwała w sprawie utworzenia Liceum Technicznego w Strzepczu

X/110/99 - Uchwała w sprawie likwidacji Warsztaów Zespołu Szkół Elektrycznych w Wejherowie

X/111/99 - Uchwała w sprawie likwidacji Warsztaów Szkolnych Zespołu Szkół Samochopdowych w Wejherowie

X/112/99 - Uchwała w sprawie powołania Rady społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

X/113/99 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup lub przyjecie darowizny aparatury i sprzętu madycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

X/114/99 - Uchwała w sprawie utworzenia srodków specjanych w jednostach organizacyjnych

X/115/99 - Uchwała w sprawie zmiany budzetu Powiatu na 1999 rok

X/116/99 - Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian granic Powiatu Wejherowskiego

X/117/99 - Uchwała w sprawie zawarcia z Gminą Miasto wejherowo porozumienia dotyczacego wspólnego wykonywania niektórych zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

X/118/99 - Uchwała w sprawie zawarcia z gminami Powiatu wejherowskiego dotyczacych wspólnego wykonywania zadań z ustawy o wychowaniu w trze?wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Trerapii Uazleżnień

X/119/99 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwała nr V/51/99 Rady Powiatu Wejherowskiego uchwalajacej budżet Powiatu na 1999 rok

X/120/99 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2000 rok

X/121/99 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia palanu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

Powiadom znajomego