W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały

Sesja XXIV  28.10. 2016r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXIV/240/16 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2016r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXIV/241/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2019

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXIV/242/16 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wejherowskiego za 2016 rok

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXIV/243/16 w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXIV/244/16 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXIV/245/16 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/180/16 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków na terenie powiatu wejherowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wejherowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXIV/246/16 w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, a także terminów zgłaszania kandydatów na członków tej Rady.

 
Sesja XXIII 29.09.2016

Uchwała Rady powiatu Wejherowskiego Nr V/XXIII/239/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu Wejherowskiego na lata 2016-2019.


Sesja XXII 
13.09. 2016r.

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/222/16 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2016r.;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/223/16 w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/224/16 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Luzino oraz Gminą Linia dotyczącej realizacji projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/225/16 w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/226/16 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Miejską Rumia dotyczącej realizacji projektu "Budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorska 1471G i Gdańska 1470";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/227/16 w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Rumia na realizację projektu pod nazwą "Kontynuacja budowy ulicy Bądkowskiego 132009G w Rumi";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/228/16 w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wejherowo na realizację projektu pod nazwą „Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego miasto Wejherowo – odcinek III Gowino - Gościcino”;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/229/16 w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szemud na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi na trasie Warzno – Karczemki w celu poprawy bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Szemud (Powiat Wejherowski) i Gminy Żukowo (Powiat Kartuski) - I etap”;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/230/16 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/231/16 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/232/16 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/233/16 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/234/16 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/235/16 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/236/16 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/237/16 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego";

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXII/238/16 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego".

Sesja XXI  26.08.2016

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXI/213/16 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2016r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXI/214/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2019;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXI/215/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Luzino

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXI/216/16 w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXI/217/16 w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXI/218/16 w sprawie przekazania Gminie Linia zarządzania drogami powiatowymi,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXI/219/16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXI/220/16 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXI/221/16 w sprawie zmiany składu Komisji Edukacji

Sesja XX 
17.06.2016

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/202/16 w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011-2020 za rok 2015;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/203/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/204/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/205/16 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2016r.,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/206/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2019;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/207/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Luzino

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/208/16 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłoszonego przez Powiat Wejherowski pn. "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. I " Działanie 6.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/209/16 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłoszonego przez Powiat Wejherowski pn. "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. II " Działanie 6.2 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/210/16 w sprawie powołania Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/211/16 w sprawie wprowadzenia zasad wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych powiatu wejherowskiego, zmieniona uchwałą Rady Powiatu Wejherowskiego Nr VI/IX/167/19 z dnia 27 września 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XX/212/16 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

 Sesja XIX  29.04.2016

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/186/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za 2015 rok;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/187/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie za 2015 rok;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/188/16 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2016r.,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/189/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego  na lata 2016-2019,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/190/16 w sprawie przekazania Gminie Szemud zarządzania drogą powiatową;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/191/16 w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/192/16 w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/193/16 w sprawie  przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/194/16 w sprawie nawiązania współpracy z rejonem Achalcyche w Gruzji;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/195/16 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/196/16 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/197/16 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/198/16 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/199/16 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/200/16 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIX/201/16 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Sesja XVIII  11.04.2016r.

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVIII/185/16w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Linia oraz Gminą Łęczyce dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek” na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Sesja XVII  18.03.2016r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/168/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/169/16 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/170/16 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/171/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/172/16 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2016r.,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/173/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2019,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/174/16 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/175/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Gniewino,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/176/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Miasta Wejherowo,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/177/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Miasta Reda,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/178/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Wejherowo,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/179/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Choczewo,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/180/16 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/100/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków na terenie powiatu wejherowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wejherowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/181/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szemud,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/182/16 w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/183/16 w sprawie zapewnienia środków finansowych na likwidację barier transportowych w postaci zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej  w Wejherowie,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVII/184/16 w sprawie nawiązania współpracy z podmiotami zrzeszonymi we francuskiej organizacji Comite Intercommunal de Jumelages et de Relations Internationales Europe Echanges.


Sesja XVI  7.03.2016r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XVI/167/16 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej do projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski do konkursu nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16  Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.


Sesja XV  29 .01. 2016r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV154/16 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2016 rok

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV155/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2019

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV156/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV157/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Reda

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV158/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Rumia

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV159/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV160/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV161/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęczyce

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV162/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Luzino

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV163/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV164/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewino

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV165/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szemud

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XV166/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo


Powiadom znajomego