W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwaly - 2002 rok

 

 Sesja XXXIV - 25.01.2002

XXXIV/298/02 - Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego 

XXXIV/299/02 - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wejherowskiego

XXXIV/300/02 - Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

XXXIV/301/02 - Uchwała w sprawie określenia zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji 

XXXIV/302/02 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/296/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim

XXXIV/303/02 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

XXXIV/304/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej - Szkoły Zasadniczej im.Hipolta Roszczynialskiego, w szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową im.Hipolta Roszczynialskiego w Rumi

XXXIV/305/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej - Szkoły Zasadniczej Rzemiosł Różnych w Redzie, w szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową w Redzie

XXXIV/306/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej - Zasadniczej SzkołyZawodowej Nr 3 Specjalnej w Wejherowie, w szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 Specjalną w Wejherowie 

XXXIV/307/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej - Zasadniczej SzkołyZawodowej Nr 4 dla Niesłyszących w Wejherowie, w szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4 dla Niesłyszących w Wejherowie

XXXIV/308/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej - Zasadniczej Szkoły Elektrycznej im.Bohaterskiej Załogi ORP \"Orzeł\" w Wejherowie, w szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 im.Bohaterskiej Załogi ORP \"Orzeł\" w Wejherowie

XXXIV/309/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej - Zasadniczej Szkoły Samochodowej w Wejherowie, w szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 w Wejherowie

XXXIV/310/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej - Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wejherowie, w szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Wejherowie

XXXIV/311/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia pięcioletniej szkoły ponadpodstawowej - Technikum Samochodowego w Wejherowie, w czteroletnią szkołę ponadgimnazjalną - Technikum nr 3 w Wejherowie

XXXIV/312/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletnich i pięcioletnich szkół ponadpodstawowych - Liceum Ekonomicznego i Liceum Handlowego w Wejherowie, w czteroletnią szkołę ponadgimnazjalną - Technikum nr 2 w Wejherowie 

XXXIV/313/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia pięcioletniej szkoły ponadpodstawowej - Technikum Elektrycznego im.Bohaterskiej Załogi ORP \"Orzeł\" w Wejherowie, w czteroletnią szkołę ponadgimnazjalną - Technikum nr 1 im.Bohaterskiej Załogi ORP \"Orzeł\" w Wejherowie

XXXIV/314/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletniej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Technicznego w Strzepczu, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Liceum Ogólnokształcące w Strzepczu

XXXIV/315/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletniej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcącego w Redzie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Liceum Ogólnokształcące w Redzie 

XXXIV/316/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletniej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Zawodowego w Wejherowie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - IV Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie

XXXIV/317/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletniej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Technicznego w Wejherowie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - III Liceum Profilowane w Wejherowie

XXXIV/318/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletniej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - III Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie

XXXIV/319/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletniej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Technicznego w Wejherowie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - II Liceum Profilowane w Wejherowie

XXXIV/320/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletniej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcące im.Książąt Pomorskich w Rumi, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - I Liceum Ogólnokształcące im.Książąt Pomorskich w Rumi

XXXIV/321/02 - Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletniej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcące im.Jana III Sobieskiego w Wejherowie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - I Liceum Ogólnokształcące im.Jana III Sobieskiego w Wejherowie

XXXIV/322/02 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - I Liceum Profilowane w Wejherowie

XXXIV/323/02 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - IV Liceum Profilowanego dla Niesłyszących w Wejherowie

XXXIV/324/02 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Profilowanego w Rumi

XXXIV/325/02 - Uchwała w sprawie utworzenia czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Nr 4 dla Niesłyszących w Wejherowie

XXXIV/326/02 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - V LiceumOgólnokształcące w Wejherowie

XXXIV/327/02 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Bojanie

XXXIV/328/02 - Uchwała w sprawie określenia zasad wspólnego prowadzenia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przez Powiat Wejherowski i Województwo Pomorskie

XXXIV/329/02 - Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej

 


 

 

Sesja XXXV - 01.03.2002

XXXV/330/02 - Uchwała w sprawie przyjęcia Matki Bożej Wejherowskiej za Patronkę Powiatu Wejherowskiego

XXXV/331/02 - Uchwała w sprawie przyjęcia powiatowej strategii polityki społecznej

XXXV/332/02 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2001 rok

XXXV/333/02 - Uchwała w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Wejherowskiego

XXXV/334/02 - Uchwała w sprawie stosowania nazwy Powiatu Wejherowskiego w języku kaszubskim oraz dopuszczenia użycia języka kaszubskiego w promocji powiatu

XXXV/335/02 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Wejherowski do sieci \"W kierunku administracji glokalnej\"

XXXV/336/02 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/328/02 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie określenia zasad wspólnego prowadzenia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przez Powiat Wejherowski i Województwo Pomorskie

XXXV/337/02 - Uchwała w sprawie zawarcia umowy o współpracy w zakresie tworzenia warunków na rzecz aktywizacji zawodowej i pozyskiwania nowych miejsc pracy dla mieszkańców osiedli popegerowskich Powiatu Wejherowskiego

XXXV/338/02 - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

XXXV/339/02 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/96/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 pa?dziernika 1999 roku dotyczącej dofinansowania z dochodów własnych powiatu ulgowych biletów miesięcznych na przejazdy środkami komunikacji publicznej dla młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu wejherowskiego uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, ogólnokształcących, zawodowych i wyższych dziennych, a pochodzącej z rodzin wielodzietnych lub niepełnych oraz w sprawie określenia kryteriów i zasad dofinansowania

XXXV/340/02 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok

XXXV/341/02 - Uchwała w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na rzecz Gminy Miasta Redy

XXXV/342/02 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, będącej własnością Powiatu Wejherowskiego, położonej w Redzie przy ul. Łąkowej 1 

XXXV/343/02 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Powiatu Wejherowskiego położonej w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 344

XXXV/344/02 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr XIII/152/2000 z dnia 18 kwietnia 2000 roku w sprawie zagospodarowania nieruchomości po zlikwidowanych Warsztatach Szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych im. J.Wejhera w Wejherowie

XXXV/345/02 - Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Redzie

XXXV/346/02 - Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wejherowie

XXXV/347/02 - Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rumi

XXXV/348/02 - Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Elektrycznych w Wejherowie

XXXV/349/02 - Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie

XXXV/350/02 - Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi

XXXV/351/02 - Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samochodowych im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

 


 

 

Sesja XXXVI - 19.04.2002

XXXVI/352/02 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

XXXVI/353/02 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

XXXVI/354/02 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu

XXXVI/355/02 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2001 r. 

XXXVI/356/02 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

XXXVI/357/02 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 r.

XXXVI/358/02 - Uchwała w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi imienia Hipolita Roszczynialskiego

 


 

 

Sesja XXXVII - 29.05.2002

XXXVII/359/02 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie rezygnacji Starosty

 


 

 

Sesja XXXVIII - 07.06.2002

XXXVIII/360/02 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie

XXXVIII/361/02 - Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia

XXXVIII/362/02 - Uchwała w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie imienia Bohaterskiej Załogi ORP \"Orzeł\"

XXXVIII/363/02 - Uchwała w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie Szkoły Zasadniczej w systemie wieczorowym w Strzepczu

XXXVIII/364/02 - Uchwała w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Strzepczu określenia Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Strzepczu 

XXXVIII/365/02 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002 roku 

XXXVIII/366/02 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli sprzedaży wydzierżawionego ruchomego majątku trwałego - Ultrasonografu Aloka SSD 1100, po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Wejherowie, stanowiącego własność Powiatu Wejherowskiego

XXXVIII/367/02 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli sprzedaży wydzierżawionego ruchomego majątku trwałego, po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Wejherowie, stanowiącego własność Powiatu Wejherowskiego 

XXXVIII/368/02 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok

XXXVIII/369/02 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

XXXVIII/370/02 - Uchwała w sprawie powierzenia prowadzenia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie Instytutowi Kaszubskiemu w Gdańsku

 


 

 

Sesja XXXIX - 05.07.2002

XXXIX/371/02 - Uchwała w sprawie odwołania Zarządu Powiatu

XXXIX/372/02 - Uchwała w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

XXXIX/373/02 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 r.

XXXIX/374/02 - Uchwała w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu powiatu wykonywanego przez Starostwo Powiatowe

XXXIX/375/02 - Uchwała w sprawie nawiązania współpracy z Obwodem Iwano - Frankowskim na Ukrainie

XXXIX/376/02 - Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wejherowskiego do prowadzeni negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Wejherowie od Zakładów Mechanicznych \"ZAMEK\" Spółdzielnia Pracy

XXXIX/377/02 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku

 


 

 

Sesja XL - 30.08.2002

XL/378/02 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 r.

XL/379/02 - Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reda

XL/380/02 - Uchwała w sprawie podjęcia współpracy z Wojewodą Pomorskim, Marwszałkiem Województwa Pomorskiego, Powiatem Puckim, Gminą Miasta Gdynia, Gminą Miasta Rumia, Gminą Miasta Reda, Gminą Puck i Gminą Kosakowo pod nazwą \"Budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej\"

XL/381/02 - Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, placówki opiekuńczo- wychowawczej w Górze Pomorskiej \"Rodzinny Dom Dziecka\"

XL/382/02 - Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu

XL/383/02 - Uchwała w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty

XL/384/02 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

XL/385/02 - Uchwała w sprawie rozpatrzenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 


 

 

Sesja XLI - 27.09.2002

XLI/386/02 - Uchwała w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Pomorskiego Instytutu Demokratycznego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego

XLI/387/02 - Uchwała w sprawie powierzenia zarządzania Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie Instytutowi Kaszubskiemu w Gdańsku

XLI/388/02 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu

XLI/389/02 -Uchwała w sprawieUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie linii kolejowej Wejherowo- Garczegorze przez Gminę Gni9ewino i Gminę Choczewo

XLI/390/02 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/168/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni zdrowia

 


 

 

Sesja XLI i XLII - 10.10.2002

XLI/391/02 - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wejherowskiego

XLI/392/02 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie\

XLI/393/02 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

XLI/394/02 - Uchwała w sprawie pozbawienia drog ne terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych

XLI/395/02 - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu 

XLII/396/02 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok

 


 

 

Powiadom znajomego