W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2003 rok


Sesja IV - 31.01.2003

II/IV/41/03 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/II/27/02 rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

II/IV/42/03 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/II/21/02 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji

II/IV/43/03 - Uchwała w sprawie określenia wykazu radnych Rady Powiatu Wejherowskiego, w stosunku do których należy przeprowadzić postępowanie sprawdzające w celu dostępu do informacji niejawnych

II/IV/44/03 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

II/IV/45/03 - Uchwała w sprawie wyboru delegata Powiatu Wejherowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

II/IV/46/03 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

II/IV/47/03 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok

II/IV/48/03 - Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

II/IV/49/03 - Uchwała w sprawie zmiany Porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 1 września 2000 roku w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Rumia

II/IV/50/03 - Uchwała w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni zdrowia

II/IV/51/03 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie 

II/IV/52/03 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

II/IV/53/03 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP \" Orzeł\" w Wejherowie

II/IV/54/03 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu

 
Sesja V - 21.02.2003

II/V/55/03 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy rady Powiatu Wejherowskiego na 2003 rok 

II/V/56/03 - Uchwała w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Powiatu

II/V/57/03 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika  Konsumentów za 2002 rok

II/V/58/03 - Uchwała w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

II/V/59/03 - Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie powierzenia zarządzania Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie Instytutowi Kaszubskiemu w Gdańsku

II/V/60/03 - Uchwała w sprawie uchwalenia  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

II/V/61/03 - Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych

II/V/62/03 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Miasta Wejherowa dotyczącego przejęcia przez gminę spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych

II/V/63/03 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Miasta Rumia dotyczącego przejęcia przez gminę spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych

II/V/64/03 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Miasta Reda dotyczącego przejęcia przez Gminę spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych

II/V/65/03 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Redzie

II/V/66/03 - Uchwała w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na rzecz Gminy Miasta Rumi 

II/V/67/03 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Powiatu Wejherowskiego położonej w Wejherowie przy ul. Sobieskiego

 
Sesja VI - 21.03.2003

II/VI/68/03 - Uchwała w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. 

II/VI/69/03 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok 

II/VI/70/03 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za 2002 rok

II/VI/71/03 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

II/VI/72/03 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

II/VI/73/03 - Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wejherowskiego 

Sesja VII - 25.04.2003

II/VII/74/03 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji d.s.monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego

II/VII/75/03 - Uchwała w sprawie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2002 r.i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wejherowskiego

II/VII/76/03 - Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu wejherowskiego z tytułu należności oraz określenia organów uprawnionych do umorzenia

II/VII/77/03 - Uchwała w sprawie zmiana budżetu powiatu na 2003 r. 

II/VII/78/03 - Uchwała w sprawie podpisanie porozumienia z Gminą Miasta Wejherowa dotyczącego przejęcia przez Gminę spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych

II/VII/79/03 - Uchwała w sprawie podpisanie porozumienia z Gminą Miasta Rumia dotyczącego przejęcia przez Gminę spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych

II/VII/80/03 - Uchwała w sprawie podpisanie porozumienia z Gminą Miasta Reda dotyczącego przejęcia przez Gminę spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych

II/VII/81/03 - Uchwała w sprawie podpisanie porozumienia z Gminą Łęczyce dotyczącego wspólnej realizacji zadania \"modernizacje drogi Łęczyce-Godętowo

II/VII/82/03 - Uchwała w sprawie podpisanie porozumienia z Gminą Linia dotyczącego wspólnej realizacji zadania \" budowa drogi Niepoczołowice - Kamienica Królewska\"

II/VII/83/03 - Uchwała w sprawie podpisanie porozumienia z Gminą Choczewo dotyczącego wspólnej realizacji zadania \"powierzchniowe utrwalenie nawierzchni\" 

II/VII/84/03 - Uchwała w sprawie podpisanie porozumienia z Gminą Wejherowo dotyczącego wspólnej realizacji zadania \"Budowa Kanalizacji deszczowej w Bolszewie\"

II/VII/85/03 - Uchwała w sprawie zawarcie z Powiatem Puckim porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych

II/VII/86/03 - Uchwała w sprawie utworzenie jednorocznej szkoły policealnej na podbudowie liceum technicznego w Wejherowie

II/VII/87/03 - Uchwała w sprawie likwidacja Liceum Ogólnokształcącego w Bojanie 

II/VII/88/03 - Uchwała w sprawie zawarcie z Gminą Gniewino porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez tę Gminę Liceum Ogólnokształcącego w Kostkowie 

Sesja VIII - 30.05.2003

II/VIII/89/03 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie

II/VIII/90/03 - Uchwała w sprawie zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wejherowskim

II/VIII/91/03 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/331/02 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia powiatowego strategii polityki społecznej 

II/VIII/92/03 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, Powiatem Puckim, Miastem Gdynia, Miastem Hel,  Miastem Jastarnia, Miastem Puck, Miastem Reda, Miastem Rumia, Miastem Wejherowo, Miastem Władysławowo, Gminą Kosakowo, Gminą Puck i Gminą Wejherowo na rzecz budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej 

Sesja IX - 27.06.2003

II/IX/93/03 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2003 rok

II/IX/94/03 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

II/IX/95/03 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych powiatu

II/IX/96/03 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003r.

II/IX/97/03 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

II/IX/98/03 - Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

II/IX/99/03 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli przeniesienia własności nieruchomości na darczyńcę

II/IX/100/03 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Gdyni porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gdyni

II/IX/101/03 - Uchwała w sprawie nadania medalu \"Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego\"

 
Sesja X - 29.08.2003

II/X/102/03 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

II/X/103/03 - Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, wykorzystywanych na cele prowadzenia usług medycznych, w obiektach przychodni zdrowia położonych w Wejherowie, Rumi i Redzie

II/X/104/03 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 'Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi' oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla  'in blanco'

II/X/105/03 - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie 

II/X/106/03 - Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Augustowskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym

II/X/107/03 - Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 12 Przyszpitalnej w Wejherowie

II/X/108/03 - Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie

II/X/109/03 - Uchwała w sprawie przystąpienia do utworzenia przez Powiat Wejherowski lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszenia Turystycznego ?ZIEMIA WEJHEROWSKA'

II/X/110/03 - Uchwała w sprawie wskazania kandydatów do Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko ? Pomorskiej w Wejherowie

II/X/111/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia z dnia 12.05.2003r. zawartego pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Gminą Linia dotyczącego wspólnej realizacji zadania ?budowa drogi Niepoczołowice ? Kamienica Królewska'

II/X/112/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia  Starosty  Wejherowskiego oraz  Gminy Choczewo  w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do  prowadzenia  przez  organy  Gminy Choczewo

II/X/113/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia  Powiatu  Wejherowskiego oraz  Gminy Wejherowo w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu zadań publicznych należących do powiatu, do prowadzenia przez organy Gminy Wejherowo

II/X/114/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Gminy Szemud w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Szemud

II/X/115/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Gminy Miasta Redy w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Reda

II/X/116/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Gminy Linia w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Linia 

II/X/117/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Gminy Luzino w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Luzino

II/X/118/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Gminy Łęczyce w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Łęczyce

II/X/119/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Miejskiej Rumi w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Rumia

II/X/120/03 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 
Sesja XI - 26.09.2003

II/XI/121/03 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Wejherowo dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu gaśniczego, ciężkiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

II/XI/122/03 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Miasta Rumia dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu gaśniczego, ekologicznego, ciężkiego GCBA do działań ratowniczo-gaśniczych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

II/XI/123/03 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok 

II/XI/124/03 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego położonej w Wejherowie przy ul. Puckiej

II/XI/125/03 - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wejherowskiego 

II/XI/126/03 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącego dofinansowania zakupu defibrylatora dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie 

II/XI/127/03 - Uchwała w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie budowy autostrady A-1

 
Sesja XII - 31.10.2003

II/XII/128/03 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju powiatu wejherowskiego zawartego w dokumencie \"Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego\"

II/XII/129/03 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

II/XII/130/03 - Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

II/XII/131/03 - Uchwała dotycząca zmiany uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia zasad udzielenia, kontrolowania, wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone z zakresu zadań publicznych należących do powiatu 

II/XII/132/03 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia zawartego z Powiatem Puckim dotyczącego wspólnej realizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych

II/XII/133/03 - Uchwała w sprawie przystąpienia powiatu wejherowskiego do programu \"Wyrównanie różnic między regionami\" w latach 2003-2008 

II/XII/134/03 - Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

II/XIII/135/03 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczące zadań powiatu, na które przeznacza się środki PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003

 
Sesja XIV - 19.12.2003

II/XIV/136/03 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

II/XIV/137/03 - Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reda

II/XIV/138/03 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami

II/XIV/139/03 - Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych z jakich mogą korzystać dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oraz nauczyciele pełniący inne funkcje kierownicze 

II/XIV/140/03 - Uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

II/XIV/141/03 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do Stowarzyszenia \"Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli\" 

II/XIV/142/03 - Uchwała w sprawie wypowiedzenia Porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego

II/XIV/143/03 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II/XIV/144/03 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy rady Powiatu Wejherowskiego na 2004 rok 

II/XIV/145/03 - Uchwała w sprawie zmiany planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

II/XIV/146/03 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej


Powiadom znajomego