W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2004 rok

 

Sesja XV - 30.01.2004

II/XV/147/04 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

 


Sesja XVI - 26.03.2004

II/XVI/148/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Choczewo dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/149/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gniewino dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/150/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Szemud dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/151/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łęczyce dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/152/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Luzino dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/153/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Linia dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/154/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Reda dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/155/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Rumia dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/156/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Wejherowo dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/157/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wejherowo dot. wspólnej realizacji projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego".

II/XVI/158/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Wejherowo dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/159/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Rumia dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/160/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Reda dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/161/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wejherowo dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/162/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Szemud dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/163/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Luzino dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/164/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Linia dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/165/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łęczyce dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/166/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Choczewo dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/167/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gniewino dot. wspólnej realizacji projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim".

II/XVI/168/04 - Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wejherowskiego na lata 2004-2011" wraz z "Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wejherowskiego na lata 2004-2011".

II/XVI/169/04 - Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wejherowskim na lata 2004-2008.

II/XVI/169/04 - załącznik do uchwały

II/XVI/170/04 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004.

II/XVI/171/04 - Uchwała w sprawie włączenia Przyszpitalnego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie.

II/XVI/172/04 - Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Powiecie Wejherowskim.

II/XVI/173/04 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego zmieniajacych ustalony plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim.

II/XVI/174/04 - Uchwała w sprawie uchwalenia na 2004 r. Programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami porządkowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

II/XVI/175/04 - Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania, kontrolowania wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zlecone z zakresu zadań publicznych należących do powiatu.

II/XVI/176/04 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za 2003 r.

II/XVI/177/04 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

II/XVI/178/04 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

II/XVI/179/04 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.

II/XVI/180/04 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnosci powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 r.

 


Sesja XVII - 30.04.2004

II/XVII/181/04Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za rok 2003.

II/XVII/182/04Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z realizacji powiatowej strategii polityki społecznej za rok 2003.

II/XVII/183/04 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2003 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

II/XVII/184/04 - Uchwała uchylająca uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego dotyczące dofinansowania do ulgowych biletów miesięcznych na przejazdy środkami komunikacji dla młodzieży.

II/XVII/185/04 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

II/XVII/185/04 - załącznik nr 1 do uchwały

II/XVII/186/04 - Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

II/XVII/187/04 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Wejherowo dotyczącego wspólnej realizacji zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie'.

II/XVII/188/04 - Uchwała w sprawie programów operacyjnych dla programu rozwoju Powiatu Wejherowskiego zawartego w dokumencie „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego'.

II/XVII/189/04 - Uchwała w sprawie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie Samorządowi Województwa Pomorskiego.

II/XVII/190/04 -Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Wejherowskiego.

II/XVII/191/04 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Handlowego dla Dorosłych w Wejherowie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XVII/192/04 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej – Technikum Elektrycznego w Wejherowie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Technikum Uzupełniające nr 1 dla Młodzieży w Wejherowie.

II/XVII/193/04 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie, w dwuletnią szkołę ponadgimnazjalną – I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XVII/194/04 - Uchwała w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych – trzyletniego Technikum Budowlanego dla Niesłyszących w Wejherowie oraz trzyletniego Technikum Ogrodniczego dla Niesłyszących w Wejherowie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Technikum Uzupełniające nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.

II/XVII/195/04 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzepczu.

II/XVII/196/04 - Uchwała w sprawie trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rumi.

II/XVII/197/04 - Uchwała w sprawie trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Rumi.

II/XVII/198/04 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie.

II/XVII/199/04 - Uchwała w sprawie utworzenia dwuletniej szkoły ponadgimnazjalnej –Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Redzie.

II/XVII/200/04 - Uchwała w sprawie utworzenia dwuletniej szkoły Ponadgimnazjalnej – II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XVII/201/04 - Uchwała w sprawie utworzenia czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XVII/202/04 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XVII/203/04 - Uchwała w sprawie utworzenia dwu / trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XVII/204/04 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XVII/205/04 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XVII/206/04 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzepczu, w dwuletnią szkołę ponadgimnazjalną – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzepczu.

II/XVII/207/04 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rumi, w dwuletnią szkołę ponadgimnazjalną – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rumi.

II/XVII/208/04 -Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie, w dwuletnią szkołę ponadgimnazjalną – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Redzie.

II/XVII/209/04 - Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniej szkoły ponadpodstawowej – Technikum Samochodowego dla Dorosłych w Wejherowie, w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XVII/210/04 - Uchwała w sprawie zawarcia z Miastem Bydgoszcz porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym.

 


Sesje XVIII - 02.07.2004

II/XVIII/211/04 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok.

II/XVIII/212/04 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi' oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco'.

II/XVIII/213/04 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie.

II/XVIII/214/04 - Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego.

II/XVIII/215/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącego dofinansowania zakupu mammografu i innego sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.

II/XVIII/216/04 - Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Miasta Wejherowo dotyczącego dofinansowania zakupu sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych przeznaczonego dla Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

II/XVIII/217/04 - Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

II/XVIII/218/04 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego'.

II/XVIII/219/04 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego'.

 


Sesja XIX - 05.08.2004

II/XIX/220/04 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

II/XIX/221/04 - Uchwała w sprawie podpisania z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice oraz Gminą Linia dotyczącego wspólnej realizacji budowy odcinka drogi powiatowej Niepoczołowice-Kamienica Królewska.

 

Sesja XX - 26.08.2004

II/XX/222/04 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2004r.

II/XX/222/04 - załącznik do uchwały

II/XX/223/04 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podpisania porozumienia z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice oraz Gminą Linia dotyczącego wspólnej realizacji budowy odcinka drogi powiatowej Niepoczołowice-Kamienica Królewska

II/XX/224/04 - Uchwała w sprawie modyfikacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wejherowskiego na lata 2004-2006

II/XX/225/04 - Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do wystawienia weksli "in blanco", celem zabezpieczenia przyznanego Powiatowi przez PEFRON dofinansowania na realizację zadań w ramach programu "wyrównania różnic między regionami"

II/XX/226/04 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ZSP w Redzie oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco".

II/XX/227/04 - Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Samochodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Wejherowie.

II/XX/228/04 - Uchwała w sprawie utworzenia ponadgimnazjalnej trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposobiającej do Pracy w Wejherowie.

II/XX/229/04 - Uchwała w sprawie zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkł ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim

II/XX/230/04 - Uchwała w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski.

 


Sesja XXI - 14.09.2004

II/XXI/231/04 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Powiat Wejherowski spółki pod firmą "Pomorski Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

II/XXI/232/04 - Uchwała w sprawie wskazania kandydatów Rady Powiatu Wejherowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie

II/XXI/233/04 - Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wejherowskiego na lata 2004 - 2006

II/XXI/234/04 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Luzino dotyczącego wspólnej realizacji zadania "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1411 G Luzino - Barłomino"

II/XXI/235/04 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXI/236/04 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXI/237/04 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXI/238/04 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXI/239/04 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXI/240/04 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXI/241/04 - Uchwała w sprawienadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXI/242/04 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

 

Sesja XXII - 24.09.2004

II/ XXII/243/04 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

II/XXII/243/04 - Uchwała w sprawie załącznik do uchwały

II/XXII/244/05 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

II/XXII/245/06 - Uchwała w sprawie zmiany regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Wejherowskiego

II/XXII/246/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim oraz określenia regulaminów przyznawania stypendiów

II/XXII/247/08 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Reda dotyczącego dofinansowania zakupu sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych przeznaczonego dla Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

 


Sesja XXIII - 29.10.2004

II/XXIII/248/04 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Rumia dotyczącego przekazania środków na zakup sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

II/XXIII/249/04 - Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie powiatu wejherowskiego

II/XXIII/250/04 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej Nr 1431G Niepoczołowice-Kamienica Królewska

II/XXIII/251/04 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

II/XXIII/252/04 - Uchwała w sprawie uchwalenia na 2005 rok programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

II/XXIII/253/04 - Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego.

II/XXIII/254/04 - Uchwała w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

II/XXIII/255/04 - Uchwała w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na rzecz Województwa Pomorskiego

II/XXIII/256/04 - Uchwała w sprawie nadania statutu Zespołu Placówek OświatowoWychowawczych w Wejherowie

II/XXIII/257/04 - Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym

 


Sesja XXIV - 03.12.2004

II/XXIV/258/4  - Uchwała w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wejherowskiego

II/XXIV/259/4 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Szemud dotyczącego przyjęcia przez Gminę spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

II/XXIV/260/4 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Linia dotyczącego przyjęcia przez Gminę spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

II/XXIV/261/4 - Uchwała w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Gniewino dotyczącego przyjęcia przez Gminę spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych

II/XXIV/262/4 - Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Sierakowice

II/XXIV/263/4 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem pod drogę powiatową

II/XXIV/264/4 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

II/XXIV/265/4 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia Powiatowi Wejherowskiemu wykonania zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Słupsk w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wejherowskiego oraz określenia sposobu rozliczania wydatków wynikających z realizacji powierzonego zadania

II/XXIV/266/4 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Miastem Gdynia dotyczącego powierzenia Powiatowi Wejherowskiemu wykonania zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gdynia w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wejherowskiego oraz określenia sposobu rozliczania wydatków wynikających z realizacji powierzonego zadania

II/XXIV/267/4 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Miastem Sopot dotyczącego powierzenia Powiatowi Wejherowskiemu wykonania zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Sopot w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wejherowskiego oraz określenia sposobu rozliczania wydatków wynikających z realizacji powierzonego zadania

II/XXIV/268/4 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Miastem Gdańsk dotyczącego powierzenia Powiatowi Wejherowskiemu wykonania zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gdańsk w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wejherowskiego oraz określenia sposobu rozliczania wydatków wynikających z realizacji powierzonego zadania

II/XXIV/269/4 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Stypendialny Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim oraz określenia regulaminów przyznawania stypendiów

II/XXIV/270/4 - Uchwała w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym

II/XXIV/271/4 - Uchwała w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski

II/XXIV/272/4 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu "Stypendium Wyrównywania Szans Edukacyjnych Studentów w Powiecie Wejherowskim" oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco i notarialnego oświadczenia

II/XXIV/273/4 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu "Stypendium Wyrównywania Szans Edukacyjnych Uczniów w Powiecie Wejherowskim" oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco i notarialnego oświadczenia

II/XXIV/274/4 - Uchwała w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi

 


Sesja XXV - 29.12.2004

II/XXV/275/04 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok.

II/XXV/276/04 - Uchwała w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

II/XXV/277/04 - Uchwała w sprawie zmianiy uchwały w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni zdrowia.

II/XXV/278/04 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

II/XXV/279/04 - Uchwała w sprawie przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Linia na rzecz Powiatu Wejherowskiego.

II/XXV/280/04 - Uchwała o zmianie Statutu Powiatu Wejherowskiego.

II/XXV/281/04 - Uchwała w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby dorosłej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

II/XXV/282/04 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do realizacji projektu „Podniesienie wiedzy i zainteresowania pracodawców o warunkach zatrudniania osób niepełnosprawnych' w ramach Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz przystąpienia Powiatu do ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu o dofinansowanie projektu.

II/XXV/283/04 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego.

II/XXV/284/04 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2005 r.

Powiadom znajomego