W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2005 rok


Sesja XXVI - 28.01.2005

II/XXVI/285/05 - Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu

II/XXVI/286/05 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na rzecz Województwa Pomorskiego

II/XXVI/287/05 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok

II/XXVI/288/05 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji zadania – „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie”

II/XXVI/289/05 - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wejherowskiego

II/XXVI/290/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski w 2005 roku

II/XXVI/291/05 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Stypendialny Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim oraz określenia regulaminów przyznawania stypendiówSesja XXVII- 18.03.2005

II/XXVII/292/05 - w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych  Powiatu.

II/XXVII/293/05 - w sprawie podpisania aneksu nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Gminą Luzino dotyczącego wspólnej realizacji zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1411G Luzino - Barłomino”.

II/XXVII/294/05 - Uchwała w sprawie pozbawienia  drogi na terenie powiatu wejherowskiego kategorii drogi  powiatowej.

II/XXVII/295/05 - Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

II/XXVII/296/05 - Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych.

II/XXVII/297/05 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Zielona Góra o powierzeniu zadania.

II/XXVII/298/05 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia powiatowej strategii polityki społecznej.

II/XXVII/299/05 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005.

II/XXVII/300/05 - Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawarcia porozumień z Miastem  Słupsk, Miastem Gdynia, Miastem Sopot i Miastem Gdańsk dotyczących wykonania zadań z zakresu zapewnienia opieki i wychowania  dzieciom w rodzinach zastępczych oraz określenia sposobu rozliczania wydatków na realizację zadań.

II/XXVII/301/05 - Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

II/XXVII/302/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2004.

II/XXVII/303/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

II/XXVII/304/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

II/XXVII/305/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.

II/XXVII/306/05 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 roku.

II/XXVII/307/05 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.Sesja XXVIII - 22.04.2005

II/XXVIII/308/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Społeczno – Gospodarczej Powiatu Wejherowskiego za rok 2004

II/XXVIII/309/05 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu programów operacyjnych oraz uchwały o przyjęciu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wejherowskiego na lata 2004-2006

II/XXVIII/310/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z realizacji powiatowej strategii polityki społecznej za rok 2004

II/XXVIII/311/05 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wejherowskiego

II/XXVIII/312/05 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

II/XXVIII/313/05 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

II/XXVIII/314/05 - Uchwała w sprawie przekazania Gminie Choczewo zadania zarządzania drogą powiatową nr 1429 na odcinku Biebrowo - Lubiatowo

II/XXVIII/315/05 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem pod drogę powiatową

II/XXVIII/316/05 - Uchwała w sprawie zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Powiecie Wejherowskim

II/XXVIII/317/05 - Uchwała w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Redzie

II/XXVIII/318/05 - Uchwała w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rumi

II/XXVIII/319/05 - Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych na podbudowie Liceum Technicznego w Wejherowie, w szkołę ponadgimnazjalną – Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Wejherowie

II/XXVIII/320/05 - Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych na podbudowie Liceum Technicznego w Wejherowie, w szkołę ponadgimnazjalną – Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych w Wejherowie

II/XXVIII/321/05 - Uchwała w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Wejherowie

II/XXVIII/322/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim, Projektów stypendialnych oraz określenia regulaminów przyznawania EURO-STYPENDIUM

II/XXVIII/323/05 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji zadania – “Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie”Sesja XXIX - 29.06.2005

II/XXIX/324/05 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

II/XXIX/325/05 - Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

II/XXIX/326/05 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

II/XXX/327/05 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim, projektów stypendialnych oraz określenia regulaminu przyznawania EURO-STYPENDIUM

II/XXX/328/05 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco”

II/XXX/329/05 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2005 rok

II/XXX/329/05 - załącznik nr1 do uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2005

II/XXX/330/05 - Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

II/XXX/331/05 - Uchwała w sprawie przeprowadzenia postępowania na wybór banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu WejherowskiegoSesja XXXI - 26.08.2005

II/XXXI/332/05 - Uchwała zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

II/XXXI/333/05 - Uchwała w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu

II/XXXI/334/05 - Uchwała w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie

II/XXXI/335/05 - Uchwała w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na nieruchomości stanowiącą własność Gminy Linia

II/XXXI/336/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXI/337/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXI/338/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXI/339/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXI/340/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXI/341/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXI/342/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXI/343/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXI/344/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXI/345/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"Sesja XXXII - 27.09.2005

II/XXXII/346/05 - Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym.

II/XXXII/347/05 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XXXII/348/05 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XXXII/349/05 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Wejherowie

II/XXXII/350/05 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Redzie.

II/XXXII/351/05 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rumi.

II/XXXII/352/05 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do konkursu pn. „PRO-TUR” na Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego.

II/XXXII/353/05 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do realizacji projektu  pn. „Promocja transgraniczna szlaków kulturowych  oraz rewitalizacja zabytków południowego Bałtyku” w latach 2006-2007.

II/XXXII/354/05 - Uchwała w sprawie zawarcia z Miastem Reda i Miastem Rumia porozumienia na rzecz budowy układu drogowego na terenie miast Redy i Rumi jako alternatywy dla drogi krajowej nr 6.

II/XXXII/355/05 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych.

II/XXXII/356/05 - Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego, położonych na terenie miasta Wejherowa.

II/XXXII/357/05 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie nieruchomości w najem.

II/XXXII/358/05 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

II/XXXII/359/05 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. I Brygady Pancernej WP 32.Sesja XXXIV - 27.10.2005

II/XXXIV/360/05 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r.

II/XXXIV/361/05 - Uchwała w sprawie projektu "Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej szkół.

II/XXXIV/362/05 - Uchwała w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

II/XXXIV/363/05 - Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.

II/XXXIV/364/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXIV/365/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXIV/366/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXIV/367/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

II/XXXIV/368/05 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"Sesja XXXV - 02.12.2005

 II/XXXV/369/05 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

II/XXXV/370/05 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu.

II/XXXV/371/05 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

II/XXXV/372/05 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2005/2006” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco i notarialnego oświadczenia.

II/XXXV/373/05 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym 2005/2006” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco i notarialnego oświadczenia.

II/XXXV/374/05 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

II/XXXV/375/05 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim dotyczącego przyjęcia zadania pn. „Europejskie debaty publiczne na temat przyszłości Unii Europejskiej”.

II/XXXV/376/05 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Wejherowskiego.Sesja XXXVI - 23.12.2005

II/XXXVI/377/05 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

II/XXXVI/378/05 - Uchwała w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

II/XXXVI/379/05 - Uchwała w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok

II/XXXVI/380/05 - Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości.

II/XXXVI/381/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski w 2006 roku.

II/XXXVI/382/05 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2006 r.

II/XXXVI/383/05 - Uchwała w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

Powiadom znajomego