W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2006 rok

 

Sesja XXXVII - 24.02.2006

II/XXXVII/384/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

II/XXXVII/385/06 - Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych w obiektach przychodni zdrowia stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego.

II/XXXVII/386/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

II/XXXVII/387/06 - Uchwała w sprawie zniesienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół oczyszczalni ścieków „Nadole” położonej na działkach nr nr 33/2, 35/1, 37/3 obr. Nadole, gm. Gniewino.

II/XXXVII/388/06 - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

II/XXXVII/389/06 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej –Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Redzie.

II/XXXVII/390/06 - Uchwała w sprawie zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim.

II/XXXVII/391/06 - Uchwała w sprawie zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Powiecie Wejherowskim.

II/XXXVII/392/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Młodzieży w Wejherowie.

II/XXXVII/393/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XXXVII/394/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XXXVII/395/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Wejherowie.

II/XXXVII/396/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rumi.

II/XXXVII/397/06 - Uchwała w sprawie zmieniająca Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim, Projektów stypendialnych oraz określenia regulaminów przyznawania EURO -STYPENDIUM.

II/XXXVII/398/06 - Uchwała w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 


Sesja XXXVIII - 31.03.2006

II/XXXVIII/399/06 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

II/XXXVIII/400/06 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

II/XXXVIII/401/06 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie

II/XXXVIII/402/06 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2005 roku.

II/XXXVIII/403/06 - Uchwała w sprawie ustalenia podziału Powiatu na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

II/XXXVIII/404/06 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok.

II/XXXVIII/405/06 - Uchwała w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

II/XXXVIII/406/06 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”

II/XXXVIII/407/06 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006

II/XXXVIII/408/06 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2005

 


Sesja XXXIX - 28.04.2006

II/XXXIX/409/06 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds.. Monitorowania Strategii Społeczno-Gospodarczej Powiatu Wejherowskiego za rok 2005

II/XXXIX/410/06 - Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z realizacji powiatowej strategii polityki społecznej za rok 2005

II/XXXIX/411/06 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wejherowskiego

II/XXXIX/412/06 - Uchwała w sprawie zawarcia umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej

II/XXXIX/413/06 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości

II/XXXIX/414/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

II/XXXIX/415/06 - Uchwała w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Gminy Miasta Rumi nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego

II/XXXIX/416/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Przyznawania Stypendium Starosty Wejherowskiego

II/XXXIX/417/06 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2005/2006” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco i notarialnego oświadczenia

II/XXXIX/418/06 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym 2005/2006” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco i notarialnego oświadczenia.

II/XXXIX/419/06 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały określającej jednolite teksty regulaminów przyznawania „EURO-STYPENDIUM”.

II/XXXIX/420/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 


Sesja XL - 02.06.2006

II/XL/421/06 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

II/XL/422/06 - Uchwała zmieniająca uchwałę określającą jednolite teksty regulaminów przyznawania „EURO-STYPENDIUM”

II/XL/423/06 - Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze

II/XL/424/06 - Uchwała w sprawie określenia trybu uchwalenia budżetu powiatu

II/XL/425/06 - Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

II/XL/426/06 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie  za 2005 rok

II/XL/427/06 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II/XL/428/06 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II/XL/429/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

II/XL/430/06 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gdańsk

II/XL/431/06 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo

II/XL/432/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wejherowskiego

 


Sesja XLI - 30.06.2006

II/XLI/433/06 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

II/XLI/434/06 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu uchwalenia budżetu powiatu

II/XLI/435/06 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego

II/XLI/436/06 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia

II/XLI/437/06 - Uchwała w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wejherowie

II/XLI/438/06 - Uchwała w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

II/XLI/439/06 - Uchwała w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Strzebielinku

II/XLI/440/06 - Uchwała w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wejherowie

II/XLI/441/06 - Uchwała w sprawie nadania statutu Ognisku Wychowawczemu im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi

II/XLI/442/06 - Uchwała w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Górze

II/XLI/443/06 - Uchwała w sprawie nadania statutu Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego

II/XLI/444/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli likwidacji szkolnych schronisk młodzieżowych

II/XLI/445/06 - Uchwała w sprawie zawarcia z Miastem Zielona Góra porozumienia dotyczącego organizacji szkoleń w formie konsultacji i egzaminów klasyfikacyjnych

II/XLI/446/06 - Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczniów oddziałów wielozawodowych

II/XLI/447/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

II/XLI/448/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

II/XLI/449/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

II/XLI/450/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

II/XLI/451/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

II/XLI/452/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

II/XLI/453/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

II/XLI/454/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

II/XLI/455/06 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

II/XLI/456/06 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku

 


Sesja XLII - 30.08.2006

II/XLII/457/06 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

II/XLII/458/06 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Reda

II/XLII/459/06 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości

II/XLII/460/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia” usytuowanej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

II/XLII/461/06 - Uchwała w sprawie wniesienia udziału własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym

II/XLII/462/06 - Uchwała w sprawie wniesienia udziału własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2006/2007”.

II/XLII/463/06 - Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim, zatwierdzenia Projektów stypendialnych oraz określenia regulaminów przyznawania i przekazywania osobom uprawnionym EURO-STYPENDIUM na rok szkolny/akademicki 2006/2007

II/XLII/464/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym 2006/2007” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco”.

II/XLII/465/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2006/2007” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco”.

II/XLII/466/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego

II/XLII/467/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego

II/XLII/468/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego

II/XLII/469/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego

II/XLII/470/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego

II/XLII/471/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego

II/XLII/472/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego

 


Sesja XLIII - 26.09.2006

II/XLIII/473/06 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

II/XLIII/474/06 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rumia.

II/XLIII/475/06 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych

II/XLIII/476/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

II/XLIII/477/06 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim, zatwierdzenia Projektów stypendialnych oraz określenia regulaminów przyznawania i przekazywania osobom uprawnionym EURO-STYPENDIUM na rok szkolny/akademicki 2006/2007

II/XLIII/478/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie

II/XLIII/479/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie

II/XLIII/480/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie

II/XLIII/481/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie

II/XLIII/482/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rumi

II/XLIII/483/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzepczu

II/XLIII/484/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie

II/XLIII/485/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie

II/XLIII/486/06 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzepczu

 


Sesja XLV - 27.10.2006

II/XLV/487/06 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok

II/XLV/488/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

II/XLV/489/06 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

II/XLV/490/06 - Uchwała w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań Gminie Gniewino

II/XLV/491/06 - Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku

II/XLV/492/06 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego

Powiadom znajomego