W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2007 rok

 

Sesja IV - 08.02.2007

III/IV/33/07 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej.

III/IV/34/07 - Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości.

III/IV/35/07 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego - Okręg w Gdańsku i nadania jej regulaminu

III/IV/36/07 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z powiatami: bytowskim, kościerskim i kartuskim w celu wspólnej realizacji projektu Zrównoważony rozwój gospodarki leśnej „aszub poprzez opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu

III/IV/37/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski

III/IV/38/07 - Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi i likwidacji Szkolnego Schroniska Nłodzieżowego w Rumi

III/IV/39/07 - Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie i likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wejherowie

III/IV/40/07 - Uchwała w sprawie zawarcia z Miastem Zielona Góra porozumienia dotyczącego organizacji w 2007 roku szkoleń w formie kursów i konsultacji dla uczniów oddziałów wielozawodowych.

III/IV/41/07 - Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Uagrody Starosty Wejherowskiego "Bursztynowy Gryf"

III/IV/42/07 - Uchwała w sprawie powołania „ omisji do spraw opiniowania ofert o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

III/IV/43/07 - Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego.

III/IV/44/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2007 r.

III/IV/45/07 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

 


Sesja V - 30.03.2007

III/V/46/07 - Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na 2007 rok.

III/V/47/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności „ omendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

III/V/48/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji „ omendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

III/V/49/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie

III/V/50/07 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2006 roku

III/V/51/07 - Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2006

III/V/52/07 - Uchwała w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Cktywizacji Aokalnego Rynku Pracy na lata 2007 - 2010

III/V/53/07 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży lokali użytkowych, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, wykorzystywanych na celem prowadzenia usług medycznych, w obiektach przychodni zdrowia położonych w Wejherowie, Rumi i Redzie

III/V/54/07 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Uiepełnosprawnych w roku 2007

III/V/55/07 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych

III/V/56/07 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych

III/V/57/07 - Uchwała w sprawie utworzenia czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum w Rumi

III/V/58/07 - Uchwała w sprawie przystąpienia powiatu wejherowskiego do programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

III/V/59/07 - Uchwała w sprawie zawarcia z Gminą Gdynia porozumienia o współfinansowaniu Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni

III/V/60/07 - Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


Sesja VI - 20.04.2007

III/VI/61/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania „ omisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno ” Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za rok 2006.

III/VI/62/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z realizacji powiatowej strategii polityki społecznej za rok 2006.

III/VI/63/07 - Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok

III/VI/64/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określajacego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski w 2007 roku.

 

Sesja VII - 01.06.2007

III/VII/65/07 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok

III/VII/66/07 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży lokali użytkowych w obiektach przychodni zdrowia stanowiących własnośE Powiatu Wejherowskiego

III/VII/67/07 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni zdrowia

III/VII/68/07 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

III/VII/69/07 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za 2006 rok

III/VII/70/07 - Uchwała w sprawie oddania w użyczenie na rzecz „ aszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie nieruchomości stanowiącej własnośE Powiatu Wejherowskiego

III/VII/71/07 - Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 


Sesja VIII - 29.06.2007

III/VIII/72/07 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia

III/VIII/73/07 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szemud

III/VIII/74/07 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

III/VIII/75/07 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok 

III/VIII/75/07 - załącznik nr 1

III/VIII/75/07 - załącznik nr 2

III/VIII/75/07 - załącznik nr 3

III/VIII/75/07 - załącznik nr 4

III/VIII/75/07 - załacznik nr 5

III/VIII/76/07 - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

III/VIII/77/07 - Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

III/VIII/78/07 - Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie

 


Sesja IX - 27.07.2007

III/IX/79/07 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

III/IX/80/07 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

III/IX/81/07 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

III/IX/82/07 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 


Sesja X - 30.08.2007

III/X/83/07 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

III/X/84/07 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok.

III/X/85/07 - Uchwała zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.

III/X/86/07 - Uchwała w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Przebendowskiego 1.

III/X/87/07 - Uchwała w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej w Redzie imienia Zasłużonych dla Ziemi Kaszubskiej.

III/X/88/07 - Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczniów oddziałów wielozawodowych.

III/X/89/07 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.

III/X/90/07 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

 


Sesja XI - 28.09.2007

III/XI/91/07 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok.

III/XI/92/07 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych.

III/XI/93/07 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych.

III/XI/94/07 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych.

III/XI/95/07 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych.

III/XI/96/07 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

III/XI/97/07 - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

III/XI/98/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski.

III/XI/99/07 - Uchwała zmieniająca statut Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi.

III/XI/100/07 - Uchwała w sprawie nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu Stanisławowi Janke)

III/XI/101/07 - Uchwała w sprawie nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu Cezaremu Paciorkowi)

III/XI/102/07 - Uchwała w sprawie nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu Edmundowi Szymikowskiemu)

III/XI/103/07 - Uchwała w sprawie nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu Kazimierzowi Lewandowskiemu)

III/XI/104/07 - Uchwała w sprawie nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (panu Brunonowi Dzięcielskiemu)

III/XI/105/07 - Uchwała w sprawie nadania medalu Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego (pani Janinie Borchmann)

 


Sesja XIII - 26.10.2007

III/XIII/106/07 - Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III/XIII/107/07 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok.

III/XIII/108/07 - Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

III/XIII/109/07 - Uchwała w sprawie udzielenia zgody na umorzenie zadłużenia z tytułu pożyczki ze środków Funduszu Pracy.

 


Sesja XIV - 30.11.2007

III/XIV/110/07 - Uchwała w sprawie udzielenia zgody na umorzenie zadłużenia z tytułu pożyczki ze środków Funduszu Pracy

III/XIV/111/07 - Uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu - p. Wacław Seweryn

III/XIV/112/07 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok

III/XIV/112/07 - załącznik 1

III/XIV/112/07 - załącznik 2

III/XIV/112/07 - załącznik 3

III/XIV/113/07 - Uchwała w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania ofert o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

III/XIV/114/07 - Uchwała w sprawie zmiany regulaminu przyznawania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.

III/XIV/115/07 - Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

III/XIV/116/07 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Wejherowskiego - skarga p. B. Brezy

 


Sesja XV - 21.12.2007

III/XV/117/07 - Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

III/XV/118/07 - Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

III/XV/119/07 - Uchwała w sprawie odwołania radnego Wacława Seweryna z funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

III/XV/120/07 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

III/XV/121/07 - Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie

III/XV/122/07 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok

III/XV/123/07 - Uchwała w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

III/XV/124/07 - Uchwała w sprawie przekazania Gminie Choczewo spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

III/XV/125/07 - Uchwała w sprawie przekazania Gminie Luzino spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

III/XV/126/07 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia powiatowej strategii polityki społecznej oraz w sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2013

III/XV/127/07 - Uchwała zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007

III/XV/128/07 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2008 rok 

III/XV/128/07 - załącznik nr 1

III/XV/128/07 - załącznik nr 2

III/XV/128/07 - załącznik nr 3

III/XV/128/07 - załącznik nr 4

III/XV/128/07 - załącznik nr 5

III/XV/128/07 - załącznik nr 6

III/XV/128/07 - załącznik nr 7

III/XV/128/07 - załącznik nr 8

III/XV/128/07 - załącznik nr 9

III/XV/128/07 - załącznik nr 10

III/XV/128/07 - załącznik nr 11

III/XV/128/07 - załącznik nr 12

III/XV/128/07 - załącznik nr 13

III/XV/129/07 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2008 r.

III/XV/130/07 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

Powiadom znajomego