W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2008 rok

 

 

Sesja XVI - 01.02.2008

III/XVI/131/08 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych

III/XVI/132/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2007 - 2013

III/XVI/133/08 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

III/XVI/134/08 - Uchwala w sprawie zawarcia z Miastem Zielona Góra porozumienia dotyczącego organizacji i zasad funkcjonowania w 2008 roku teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych szkół powiatu wejherowskiego

III/XVI/135/08 - Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w rozstrzygnięciu skargi na działanie Zarządu Powiatu Wejherowskiego

 


Sesja XVII - 10.03.2008

III/XVII/136/08 - Uchwała w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasta Gdynia dotyczącej udzielenia pomocy finansowej

III/XVII/137/08 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

III/XVII/138/08 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

III/XVII/139/08 - Uchwała w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej

III/XVII/140/08 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008

III/XVII/141/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski w 2008 roku

III/XVII/142/08 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, z jakich mogą korzystać dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz nauczyciele pełniący inne funkcje kierownicze

 


Sesja XVIII - 21.04.2008

III/XVIII/143/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

III/XVIII/143/08 - załącznik nr 1

III/XVIII/144/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

III/XVIII/144/08 - załącznik

III/XVIII/145/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie

III/XVIII/145/08 - załącznik

III/XVIII/146/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2007

III/XVIII/146/08 - załącznik

III/XVIII/147/08 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku

III/XVIII/148/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Powiatu Wejherowskiego za rok 2007

III/XVIII/149/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z realizacji powiatowej strategii polityki społecznej za rok 2007

III/XVIII/150/08 - Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok

III/XVIII/151/08 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Miastem Rumia oraz Gminą Miastem Reda w zakresie wspólnej realizacji projektu „Przebudowa ciągu ulic Drogowców i Leśnej w Redzie oraz ulic Cegielnianej i Towarowej w Rumi wraz z połączeniami z drogą krajową nr 6”

III/XVIII/152/08 - Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Przodkowo oraz Gminą Szemud w zakresie wspólnej realizacji projektu „Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatów: Kartuskiego i Wejherowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1415G oraz 1416G o przebiegu Czeczewo – Kłosówko – Kielno”

III/XVIII/153/08 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

III/XVIII/153/08 - załącznik nr 1

III/XVIII/153/08 - załącznik nr 2

III/XVIII/153/08 - załącznik nr 3

III/XVIII/153/08 - załącznik nr 4

III/XVIII/153/08 - załącznik nr 5

III/XVIII/154/08 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Powiatu Wejherowskiego

III/XVIII/155/08 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za rok 2007

III/XVIII/155/08 - załącznik

III/XVIII/156/08 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji projektu – „Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”

III/XVIII/157/08 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

III/XVIII/158/08 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

III/XVIII/159/08 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

III/XVIII/160/08 - Uchwała w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości odpłatności za posiłki w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wejherowski

III/XVIII/161/08 - Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

III/XVIII/162/08 - Uchwała w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Wejherowskiego

 


Sesja XIX - 30.05.2008

III/XIX/163/08 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

III/XIX/164/08 - Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu

III/XIX/165/08 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rumi

III/XIX/166/08 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Gniewino w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Gniewino poprzez przebudowę drogi powiatowej nr1439G na odcinku Gniewino - Czymanowo wraz z budową rond w miejscowości Gniewino i Czymanowo"

III/XIX/167/08 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Luzino w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Modernizacja drogi powiatowej Kniewo - Łebno jako lokalnego układu drogowego zwiększającego atrakcyjność gospodarczą Gminy Luzino poprzez przebu dowę ul. Wilczka w Luzinie"

III/XIX/168/08 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Wejherowo w zakresie wspólnej realizacji
projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 6 dla północnej części Powiatu Wejherowskiego w miejscowości Bolszewo"

III/XIX/169/08 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Choczewo w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Zwiększenie atrakcyjności turystyczno - gospodarczej Pobrzeża Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi
powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino - do granicy z powiatem lęborskim"

III/XIX/170/08 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości

III/XIX/171/08 - Uchwała w sprawie wspólnego prowadzenia przez samorządy Powiatu Wejherowskiego i Województwa Pomorskiego instytucji kultury pod nazwą "Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie"

III/XIX/172/08 - Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę przyjmującą regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski

III/XIX/173/08 - Uchwała w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Zasłużonych dla Ziemi Kaszubskiej w Redzie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

III/XIX/174/08 - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

III/XIX/175/08 - Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wejherowskiego

 


Sesja XX - 27.06.2008

III/XX/176/08 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Gniewino w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Gniewino poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1439G na odcinku Gniewino - Czymanowo wraz z budową rond w miejscowości Gniewino i Czymanowo"

III/XX/177/08 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji projektu – „Przywrócenie walorów historyczno – przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”

III/XX/178/08 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

III/XX/178/08 - załącznik nr 1

III/XX/178/08 - załącznik nr 2

III/XX/178/08 - załącznik nr 3

III/XX/178/08 - załącznik nr 4

III/XX/178/08 - załącznik nr 5

III/XX/178/08 - załącznik nr 6

III/XX/179/08 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości

III/XX/180/08 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu uchwalenia budżetu powiatu

III/XX/181/08 - Uchwała w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

III/XX/182/08 - Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do reprezentowania Rady przed sądami administracyjnymi

 


Sesja XXI - 29.08.2008

III/XXI/183/08 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

III/XXI/184/08 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości

III/XXI/185/08 - Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczniów oddziałów wielozawodowych

III/XXI/186/08 - Uchwała w sprawie zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego

III/XXI/187/08 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty i powiatowego Urzędu Pracy

III/XXI/188/08 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Miecznikowski)

III/XXI/189/08 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (ZKP w Rumi)

III/XXI/190/08 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Hinz)

III/XXI/191/08 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Langa)

III/XXI/192/08 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Natzke)

III/XXI/193/08 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (KUL)

III/XXI/194/08 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Szandrach)

III/XXI/195/08 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Rudnik)

 


Sesja XXII - 26.09.2008

III/XXII/196/08 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości

III/XXII/197/08 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008r.

III/XXII/197/08 - załącznik nr 1

III/XXII/197/08 - załącznik nr 2

III/XXII/197/08 - załącznik nr 3

III/XXII/197/08 - załącznik nr 4

III/XXII/197/08 - załącznik nr 5

III/XXII/198/08 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (Gmina Gniewino)

III/XXII/199/08 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (Gmina Miasta Rumia)

III/XXII/200/08 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (Gmian Choczewo)

III/XXII/201/08 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (GminaLuzino)

III/XXII/202/08 - Uchwała w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych (Gmina Wejherowo)

III/XXII/203/08 - Uchwała w sprawie wskazania kandydatów Rady Powiatu Wejherowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie (pan S. Wicki i pan S. Mazur)

III/XXII/204/08 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty (konkurs na naczelnika ZK)

 


Sesja XXIII - 24.10.2008

III/XXIII/205/08 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

III/XXIII/206/08 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.

III/XXIII/207/08 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w Powiecie Wejherowskim – I Etap – Budowa Hali Sportowej” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco

III/XXIII/208/08 - Uchwała zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008

III/XXIII/209/08 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”

III/XXIII/210/08 - Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany granicy Gminy Miasta Reda

 


Sesja XXIV - 18.11.2008

III/XXIV/211/08 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

III/XXIV/211/08 - załącznik nr 1

III/XXIV/211/08 - załącznik nr 2

III/XXIV/211/08 - załącznik nr 3

III/XXIV/211/08 - załącznik nr 4

III/XXIV/211/08 - załącznik nr 5

III/XXIV/212/08 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

III/XXIV/213/08 - Uchwała w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Wejherowo w zakresie przyjęcia
pomocy finansowej na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Długą w miejscowości Bolszewo"

III/XXIV/214/08 - Uchwała w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Miasta Rumia w zakresie dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Remont i połączenie drogi powiatowej nr 1471G (ul. Pomorska) z drogą powiatową nr 1469G (ul. Dębogórska) wraz z przebudową skrzyżowań tych ulic”

III/XXIV/215/08 - Uchwała w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Gniewino w zakresie dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Gniewino poprzez remont odcinków dróg powiatowych nr 1439G oraz 1446G”

III/XXIV/216/08 - Uchwała zmieniająca § 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu "Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w Powiecie Wejherowskim - I Etap - Budowa Hali Sportowej" oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco

III/XXIV/217/08 - Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości odpłatności za posiłki w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wejherowski

III/XXIV/218/08 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

III/XXIV/218/08 - załącznik nr 1

III/XXIV/218/08 - załącznik nr 2

III/XXIV/218/08 - załącznik nr 3

III/XXIV/218/08 - załącznik nr 4

 


Sesja XXV - 19.12.2008

III/XXV/219/08 - Uchwała w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

III/XXV/219/08 - załącznik nr 1

III/XXV/219/08 - załącznik nr 2

III/XXV/220/08 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2009 rok

III/XXV/220/08 - załącznik nr 1

III/XXV/220/08 - załącznik nr 2

III/XXV/220/08 - załącznik nr 3

III/XXV/220/08 - załącznik nr 4

III/XXV/220/08 - załącznik nr 5

III/XXV/220/08 - załącznik nr 6

III/XXV/220/08 - załacznik nr 7

III/XXV/220/08 - załącznik nr 8

III/XXV/220/08 - załącznik nr 9

III/XXV/220/08 - załącznik nr 10

III/XXV/220/08 - załącznik nr 11

III/XXV/220/08 - załącznik nr 12

III/XXV/221/08 - Uchwała opiniująca zawarcie ugody pomiędzy Tebodin-Sap Projekt sp. z o.o w Warszawie a Powiatem Wejherowskim w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu sygn. akt IX GC 493/08

III/XXV/222/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski w 2009 roku

III/XXV/223/08 - Uchwała w sprawie zawarcia z Miastem Gdynia porozumienia dotyczącego organizacji i zasad finansowania w 2009r. teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski

III/XXV/224/08 - Uchwała w sprawie zawarcia z Miastem Zielona Góra porozumienia dotyczącego organizacji i zasad finansowania w 2009r. teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski

III/XXV/225/08 - Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

III/XXV/226/08 - Uchwała w sprawie wystawienia weksla in blanco.

III/XXV/227/08 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2009 r.

III/XXV/228/08 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

Powiadom znajomego