W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2009 rok

 

Sesja XXVI - 10.02.2009

III/XXVI/229/09 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

III/XXVI/229/09 - załącznik nr 1

III/XXVI/229/09 - załącznik nr 2

III/XXVI/229/09 - załącznik nr 3

III/XXVI/229/09 - załącznik nr 4

III/XXVI/230/09 - Uchwała w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni zdrowia

III/XXVI/231/09 - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

III/XXVI/232/09 - Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


 

Sesja XXVII - 06.03.2009

III/XXVII/233/09 - Uchwała w sprawie wstąpienia pana Zygmunta Tredera na miejsce radnego Kazimierza Grubby w związku z wygaśnięciem mandatu

III/XXVII/234/09 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

III/XXVII/234/09 - załącznik nr 1

III/XXVII/234/09 - załącznik nr 2

III/XXVII/234/09 - załącznik nr 3

III/XXVII/234/09 - załącznik nr 4

III/XXVII/234/09 - załącznik nr 5

III/XXVII/234/09 - załącznik nr 6

III/XXVII/234/09 - załącznik nr 7

III/XXVII/234/09 - załącznik nr 8

III/XXVII/234/09 - załącznik nr 9

III/XXVII/235/09 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu "Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki, odcinek Kamień-Kielno" oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco

III/XXVII/236/09 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009

III/XXVII/237/09 - Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi

III/XXVII/238/09 - Uchwala w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumi

III/XXVII/239/09 - Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno - Wychowawczych w Rumi

III/XXVII/240/09 - Uchwała w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rumi

III/XXVII/241/09 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały przyjmującej regulamin oraz zmianie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski

III/XXVII/242/09 - Uchwała w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie pomorskim w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Działanie 2.2 Poddziałanie 2.2.1, zatwierdzenia projektu „EUROSTYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym 2008/2009”, regulaminu przyznawania i przekazywania osobom uprawnionym stypendium oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco

III/XXVII/243/09 - Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2009-2011


 

Sesja XXVII - 27.03.2009

 

III/XXVIII/244/09 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r

III/XXVIII/244/09 - załącznik nr 1

III/XXVIII/244/09 - załącznik nr 2

III/XXVIII/244/09 - załącznik nr 3

III/XXVIII/244/09 - załącznik nr 4

III/XXVII/245/09 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

III/XXVII/246/09 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

III/XXVII/246/09 - załącznik

III/XXVII/247/09 - Uchwala w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie

III/XXVII/247/09 - załącznik

III/XXVII/248/09 - Uchwala w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2008

III/XXVII/248/09 - załącznik

III/XXVII/249/09 - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

III/XXVII/250/09 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski

III/XXVII/251/09 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia w Brzeźnie Lęborskim

III/XXVII/252/09 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - parafia w Strzepczu

III/XXVII/253/09 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Braci Franciszkanów w Wejherowie

III/XXVII/254/09 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia w Górze

III/XXVII/255/09 - Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

III/XXVII/256/09 - Uchwala w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


 

Sesja XXIX - 24.04.2009

III/XXIX/257/09 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Powiatu Wejherowskiego za rok 2008

III/XXIX/258/09 - Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok

III/XXIX/259/09 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/XXVII/242/09 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 marca 2009 r. o przystąpieniu do programu stypendialnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie pomorskim w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.2 Poddziałanie 2.2.1, zatwierdzenia projektu "EUROSTYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia średniego w roku szkolnym 2008/2009", regulaminu przyznawania i przekazywania osobom uprawnionym stypendium oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu i zabezpieczenia prawidłowego wydawania tych środków w formie weksla in blanco

III/XXIX/260/09 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r

III/XXIX/260/09 - załącznik nr 1

III/XXIX/260/09 - załącznik nr 2

III/XXIX/260/09 - załącznik nr 3

III/XXIX/260/09 - załącznik nr 4

III/XXIX/260/09 - załącznik nr 5

III/XXIX/260/09 - załącznik nr 6

III/XXIX/261/09 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za 2008 rok

III/XXIX/262/09 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

III/XXIX/263/09 - Uchwała w sprawie zmiany Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2007-2013

III/XXIX/264/09 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

III/XXIX/265/09 - Uchwała w sprawie określenia zasad dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu


 

Sesja XXX - 20.05.2009

III/XXX/266/09 - Uchwała w sprawie - współdziałania z Gminą Miasta Rumia oraz Gminą Miasta Reda w zakresie wspólnej realizacji etapów I i II projektu "Przebudowa systemu drogowego w Rumi i w Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastrukturydrogowej"

III/XXX/267/09 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r.

III/XXX/267/09 - załącznik nr 1

III/XXX/267/09 - załącznik nr 2

III/XXX/267/09 - załącznik nr 3

III/XXX/267/09 - załącznik nr 4

III/XXX/267/09 - załącznik nr 5

III/XXX/268/09 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości


 

Sesja XXXI - 26.06.2009

III/XXXI/269/09 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Kamień Pomorski

III/XXXI/270/09 - Uchwała w sprawie sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2009

III/XXXI/270/09 - załącznik nr 1

III/XXXI/270/09 - załącznik nr 2

III/XXXI/270/09 - załącznik nr 3

III/XXXI/271/09 - Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Spraw Socjalnych

III/XXXI/272/09 - Uchwala w sprawie wspólnej realizacji z Fundacją „Szczęśliwa Rodzina” projektu p.t. „Razem można więcej – CIS w Bojanie dla Powiatu”

III/XXXI/273/09 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały przyjmującej regulamin oraz zmianie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przez Powiatu Wejherowski

III/XXXI/274/09 - Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego dotyczącej utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczych w Rumi

III/XXXI/275/09 - Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi

III/XXXI/276/09 - Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczych w Rumi

III/XXXI/277/09 - Uchwała w sprawie zmiany regulaminu przyznawania medalu „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”


 

Sesja XXXII - 28.08.2009

III/XXXII/278/09 - Uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2009

III/XXXII/278/09 - załącznik nr 1

III/XXXII/278/09 - załącznik nr 2

III/XXXII/278/09 - załącznik nr 3

III/XXXII/278/09 - załącznik nr 4

III/XXXII/278/09 - załącznik nr 5

III/XXXII/278/09 - załącznik nr 6

III/XXXII/279/09 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji projektu " Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A.Majkowskiego w Wejherowie"

III/XXXII/280/09 - Uchwała w sprawie współdziałania ze Szpitalem Specjalistycznym im. F.Ceynowy w Wejherowie w realizacji projektu - "Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie poprzez zakup specjalistycznej innowacyjnej aparatury medycznej"

III/XXXII/281/09 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

III/XXXII/282/09 - Uchwała w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

III/XXXII/283/09 - Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

III/XXXII/284/09 - Uchwała w sprawie przekazania Gminie Szemud spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

III/XXXII/285/09 - Uchwała w sprawie zmiany porozumienia z Gminą Luzino dotyczącego przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

III/XXXII/286/09 - Uchwała w sprawie przekazania Gminie Linia spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

III/XXXII/287/09 - Uchwała w sprawie przekazania Gminie Wejherowo spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

III/XXXII/288/09 - Uchwała w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Wejherowskiego

III/XXXII/289/09 - Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wejherowskim na lata 2009-2019

III/XXXII/290/09 - Uchwała w sprawie zmiany siedziby powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej

III/XXXII/291/09 - Uchwała w sprawie zmiany statutu Rodzinnego Domu Dziecka

III/XXXII/292/09 - Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

III/XXXII/293/09 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały o zbyciu nieruchomości

III/XXXII/294/09 - Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy

III/XXXII/295/09 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(K. Baranowska)

III/XXXII/296/09 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(W.W. Frankowska)

III/XXXII/297/09 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"(R. Urbanik-Siwiec)

III/XXXII/298/09 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (E. Łysakowska - Sobiczewska)

III/XXXII/299/09 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (prof. J. Drwal)

III/XXXII/300/09 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Z. Klotzke)

III/XXXII/301/09 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (ks. D. Nowak)

III/XXXII/302/09 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (Twoja Telewizja Morska)

III/XXXII/303/09 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" (dr J. Szelągowski)


 

Sesja XXXIII - 22.09.2009

III/XXXIII/304/09 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r rok

III/XXXIII/304/09 - załącznik nr 1

III/XXXIII/304/09 - załącznik nr 2

III/XXXIII/304/09 - załącznik nr 3

III/XXXIII/304/09 - załącznik nr 4

III/XXXIII/305/09 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – edycja 2010

III/XXXIII/306/09 - Uchwała w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Gniewino w zakresie przyjęcia pomocy finansowej na realizację projektu "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino - Czymanowo - Rybno oraz nr 1443G Kolkowo - Rybno (etap I)"

III/XXXIII/307/09 - Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Szemud na realizację projektu "Odnowa nawierzchni drogi nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień od km 0+000 do km 3+581 w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie"

III/XXXIII/308/09 - Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Luzino na realizację projektu "Remont drogi powiatowej nr 1453G (Kębłowo - DK nr 6 - ul. Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo - Zelewo wraz z budowa ciągów pieszo - rowerowych"

III/XXXIII/309/09 - Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Linia na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Linia - Tłuczewo ETAP 3 od km 7+687 do km 8+645 (958m)"

III/XXXIII/310/09 - Uchwala w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii drogi powiatowej

III/XXXIII/311/09 - Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Miasta Rumia na realizację projektu „Budowa ulicy Częstochowskiej (132039G) wraz z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi tj. ulicami Pomorską (1471G) i Gdańską (1470G) oraz wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka”

III/XXXIII/312/09 - Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Wejherowa w realizacji projektu - "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa"

III/XXXIII/313/09 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczeń w budynku będącym własnością Powiatu Wejherowskiego Edukacji Regionalnej Spółce z o.o.

III/XXXIII/314/09 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej

III/XXXIII/315/09 - Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego o likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

III/XXXIII/316/09 - Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego


 

Sesja XXXV - 30.10.2009

III/XXXV/317/09 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r rok

III/XXXV/317/09 - załącznik nr 1

III/XXXV/317/09 - załącznik nr 2

III/XXXV/317/09 - załącznik nr 3

III/XXXV/317/09 - załącznik nr 4

III/XXXV/317/09 - załącznik nr 5

III/XXXV/317/09 - załącznik nr 6

III/XXXV/317/09 - załącznik nr 7

III/XXXV/318/09 - Uchwała w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

III/XXXV/319/09 - Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok

III/XXXV/320/09 - Uchwala zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

III/XXXV/321/09 - Uchwała w sprawie zmiany statutu Rodzinnego Domu Dziecka

III/XXXV/322/09 - Uchwała w sprawiwe upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do reprezentowania Rady przed sądami administracyjnymi

III/XXXV/323/09 - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Lęborskim


 

Sesja XXXVI - 27.11.2009

III/XXXVI/324/09 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

III/XXXVI/324/09 - załącznik nr 1

III/XXXVI/324/09 - załącznik nr 2

III/XXXVI/324/09 - załącznik nr 3

III/XXXVI/324/09 - załącznik nr 4

III/XXXVI/324/09 - załącznik nr 5

III/XXXVI/325/09 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością

III/XXXVI/326/09 - Uchwała w sprawie zmiany regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Wejherowskiego

III/XXXVI/327/09 - Uchwała w sprawie zapewnienia środków finansowych na przebudowę szybu windowego oraz montażu windy osobowo - towarowej w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

III/XXXVI/328/09 - Uchwała zmieniająca uchwałę określającą zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2009

III/XXXVI/329/09 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego o udzieleniu dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie


 

Sesja XXXVII - 18.12.2009

III/XXXVII/330/09 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

III/XXXVII/331/09 - Uchwała w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

III/XXXVII/332/09 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/XXVII/292/05 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 marca 2005 r. o gromadzeniu dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu

III/XXXVII/333/09 - Uchwala w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

III/XXXVII/334/09- uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku

III/XXXVII/335/09 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

III/XXXVII/336/09 - Uchwała w sprawie zawarcia z Miastem Gdynia porozumienia dotyczącego organizacji i zasad finansowania w 2010 r. teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski.

III/XXXVII/337/09 - Uchwała o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania ofert o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

III/XXXVII/338/09 - Uchwała w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowaczej w Wejherowie.

III/XXXVII/339/09 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2010 r.

III/XXXVII/340/09 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

Powiadom znajomego