W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2010 rok

 

Sesja XXXVIII - 29.01.2010

 

III/XXXVIII/341/10 - Uchwała w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań Gminie Łęczyce

III/XXXVIII/342/10 - Uchwała w sprawie o zwiększeniu zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej

III/XXXVIII/343/10 - Uchwała w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego

III/XXXVIII/344/10 - Uchwała w sprawie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej w Wejherowie

III/XXXVIII/345/10 - Uchwała w sprawie nadania statutu całodobowej wielofunkcyjnej całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Wejherowie

III/XXXVIII/346/10 - Uchwała w sprawie o ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego

III/XXXVIII/347/10 - Uchwała w sprawie utworzenia czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum w Strzepczu

III/XXXVIII/348/10 - Uchwała w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku

III/XXXVIII/349/10 - Uchwała w sprawie o zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

III/XXXVIII/350/10 - Uchwała w sprawie o rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego dot. p. Rówińskiego


 

Sesja XL - 05.03.2010

III/XL/351/10 - Uchwała w sprawie o udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

III/XL/352/10 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Choszczno

III/XL/353/10 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

III/XL/354/10 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

III/XL/354/10 - załącznik

III/XL/355/10 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

III/XL/356/10 - Uchwała w sprawie utworzenia dwuletniej szkoły ponadgimnazjalnej - III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Wejherowie


 

Sesja XLI - 26.03.2010

III/XLI/357/10 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010r

III/XLI/357/10 - załącznik nr 1

III/XLI/357/10 - załącznik nr 2

III/XLI/357/10 - załącznik nr 3

III/XLI/357/10 - załącznik nr 4

III/XLI/358/10 - Uchwała w sprawie zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego

III/XLI/359/10 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

III/XLI/360/10 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

III/XLI/360/10 - załącznik

III/XLI/361/10 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie

III/XLI/362/10 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2009


 

Sesja XLIII - 16.04.2010

III/XLII/363/10 - Uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku

III/XLII/364/10 - przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za 2009 rok

III/XLII/365/10 - Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009

III/XLII/366/10 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010r

III/XLII/367/10 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości - na zatokę autobusową Wejherowo ul. Przemysłowa

III/XLII/368/10 - Wniosek w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Wejherowie

III/XLII/369/10 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Mateusza Ap. w Górze

III/XLII/370/10 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie

III/XLII/371/10 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymskokatolickiej p.w.św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim


 

Sesja XLIII - 28.05.2010

III/XLIII/372/10 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010r.

III/XLIII/372/10 - załącznik 1

III/XLIII/372/10 - załącznik 2

III/XLIII/372/10 - załącznik 3

III/XLIII/372/10 - załącznik 4

III/XLIII/372/10 - załącznik 5

III/XLIII/372/10 - załącznik 6

III/XLIII/372/10 - załącznik 7

III/XLIII/373/10 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo

III/XLIII/374/10 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia

III/XLIII/375/10 - Uchwała w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii drogi powiatowej

III/XLIII/376/10 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości

III/XLIII/377/10 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości

III/XLIII/378/10 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z innymi powiatami w realizacji programu pod nazwą "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"

III/XLIII/379/10 - Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom z Powiatu
Wejherowskiego

III/XLIII/380/10 - Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Wejherowskiego

III/XLIII/381/10 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za 2009 rok


 

Sesja XLIV - 25.06.2010

III/XLIV/382/10 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Luzino

III/XLIV/383/10 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia

III/XLIV/384/10 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego

III/XLIV/385/10 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

III/XLIV/386/10 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem usytuowanej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda
Roszczynialskiego w Wejherowie oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

III/XLIV/387/10 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, której współwłaścicielem jest Powiat Wejherowski

III/XLIV/388/10 - Uchwała w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatela Powiatu Wejherowskiego"

III/XLIV/389/10 - Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego


 

Sesja XLIV - 27.08.2010

III/XLV/390/10 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010r.

III/XLV/391/10 - Uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

III/XLV/392/10 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości

III/XLV/393/10 - Uchwała w sprawei ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

III/XLV/394/10 - Uchwała w sprawie przekazania Gminie Linia spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

III/XLV/395/10 - Uchwała w sprawie w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii drogi powiatowej

III/XLV/396/10 - Uchwała w sprawie przekazania Gminie Choczewo spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową

III/XLV/397/10 - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

III/XLV/398/10 - Uchwała w sprawie likwidacji Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wejherowie oraz wyraŜenia zgody na utworzenie filii Ogniska Wychowawczego w Rumi

III/XLV/399/10 - Uchwała w sprawei zmiany statutu Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi

III/XLV/400/10 - Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczniów oddziałów wielozawodowych

III/XLV/401/10 - Uchwała w sprawei zmiany Regulaminu nadania Tytułu "Honorowy Obywatel Powiatu Wejherowskiego"

III/XLV/402/10 - Uchwała w sprawei nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (Jan Kozłowski)

III/XLV/403/10 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (s.Domisława Chmielewska)

III/XLV/404/10 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (Eugeniusz Lademann)

III/XLV/405/10 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (Henryk Kornacki)

III/XLV/406/10 - Uchwała w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (Ewa Rocławska)


 

Sesja XLVI - 27.09.2010

III/XLVI/407/10 - Uchwała w sprawie zmiany zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

III/XLVI/408/10 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – edycja 2011

III/XLVI/409/10 - Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Redy na realizację projektu pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1465G w Redzie na odcinku od ul. Karłowicza (do granicy z lasem) – Etap II”

III/XLVI/410/10 - Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Szemud na realizację projektu pn. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Kamień na odcinku od km 0+000 do 0+100 i nawierzchni na drodze powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień od km 2+100 do km 3+581, w tym dwóch skrzyŜowań: z drogą gminna i powiatową - w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie”

III/XLVI/411/10 - Uchwała w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Choczewo oraz Gminą Gniewino w zakresie przyjęcia pomocy finansowej na realizację projektu „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno (etap II) łącznie z przebudowa i remontem wybranych odcinków na drodze nr 1438G śelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo”

III/XLVI/412/10 - Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Luzino na realizację projektu pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Luzino – Wyszecino wraz z remontem i budową ciągów pieszych oraz remont
nawierzchni drogi gminnej (ulicy Ks. Jana Twardowskiego) w miejscowości Barłomino wraz z budową chodnika”

III/XLVI/413/10 - Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Choczewo na realizację projektu pod nazwą „Inwestycja infrastrukturalna polegająca na remoncie drogi gminnej w miejscowości Borkowo oraz na odcinku Borkowo – Zwartowo wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 213, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Choczewo

III/XLVI/414/10 - Uchwała w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii drogi powiatowej i wyłączenia drogi z użytkowania

III/XLVI/415/10 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego o udzieleniu dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

III/XLVI/416/10 - Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

III/XLVI/417/10 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie - skarga zasadna p. M. Miszewskiej


 

Sesja XLVII - 29.10.2010

III/XLVII/418/10 - Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego– Powiatu Wejherowskiego za 2010 rok

III/XLVII/419/10 - Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020

III/XLVII/420/10 - Uchwała w sprawie współdziałania z gminami w opracowaniu Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Powiatu Wejherowskiego”

III/XLVII/421/10 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości

III/XLVII/422/10 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały o zagospodarowaniu nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Wejherowskiego

III/XLVII/423/10 - Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kwot pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym o charakterze pogotowia rodzinnego oraz wysokości pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych

III/XLVII/424/10 - Uchwała w sprawei określenia warunków i zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej i w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej

III/XLVII/425/10 - Uchwała w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2010- 2020''

III/XLVII/426/10 - Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

III/XLVII/427/10 - Uchwała w sprawie zawarcia z Miastem Gdynia porozumienia dotyczącego organizacji i zasad finansowania w 2011 r. teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski

III/XLVII/428/10 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

III/XLVIII/429/10 - Uchwała w sprawei zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

III/XLVIII/429/10 - załącznik nr 1

III/XLVIII/429/10 - załącznik nr 2

III/XLVIII/429/10 - załącznik nr 3

III/XLVIII/430/10 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji spółce wodnej

 


Powiadom znajomego