W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2012 rokSesja XIII - 24.02.2012r.

IV/XIII/136/12 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, (22.7 KB)

IV/XIII/137/12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego, (29.7 KB)

IV/XIII/138/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2012r, (31 KB)

IV/XIII/139/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo, (28 KB)

IV/XIII/140/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewino, (28.8 KB)

IV/XIII/141/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia, (27.5 KB)

IV/XIII/142/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Luzino, (28.4 KB)

IV/XIII/143/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęczyce, (27.5 KB)

IV/XIII/144/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Reda, (28.5 KB)

IV/XIII/145/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rumia, (28.5 KB)

IV/XIII/146/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szemud, (28.4 KB)

IV/XIII/147/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo, (27.5 KB)

IV/XIII/148/12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu, (27.3 KB)

IV/XIII/149/12 Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do Stowarzyszenia Rozwoju Kaszub Północnych "Norda" - Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Pucku, (22 KB)

IV/XIII/150/12 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, (23.5 KB)

IV/XIII/151/12 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości, (24 KB)

IV/XIII/152/12 Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, (511.9 KB)

IV/XIII/153/12 Uchwała w sprawie określenia warunków i zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej i w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, (60.3 KB)

IV/XIII/154/12 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej – I Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, z dnia 24 lutego 2012r.,  (23.2 KB)

IV/XIII/155/12 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej – II Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (23.1 KB)

IV/XIII/156/12 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej – III Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (23.6 KB)

IV/XIII/157/12 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Rumi, (23.1 KB)

IV/XIII/158/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Wejherowie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Wejherowie, (31.6 KB)

IV/XIII/159/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Wejherowie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 Specjalną w Wejherowie, (31.8 KB)

IV/XIII/160/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Redzie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową w Redzie, (31.5 KB)

IV/XIII/161/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rumi w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rumi, (24.7 KB)

IV/XIII/162/12 Uchwała o zamiarze przekształcenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Wejherowie w II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Specjalne w Wejherowie, (24.7 KB)

IV/XIII/163/12 Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2012 – 2014, (24.2 KB)

IV/XIV/164/12  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu (159.6 KB)

IV/XIV/165/12  Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu (23.3 KB)

IV/XIV/165/12  zał (3.1 MB)

IV/XIV/166/12  Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie (224.5 KB)

IV/XIV/167/12  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2011 (892 KB)

IV/XIV/168/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo (22.9 KB)

IV/XIV/169/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Choczewo (30.5 KB)

IV/XIV/170/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Luzino (30.5 KB)

IV/XIV/171/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia (22.8 KB)

 

Sesja XIV - 30.03.2012r.

IV/XIV/172/12  Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok (25.6 KB)

IV/XIV/173/12  Uchwała w sprawie oddania w użyczenia na rzecz Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego (28 KB)

IV/XIV/174/12  Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 (26.1 KB)

IV/XIV/174/12   zał (21.9 KB)

IV/XIV/175/12  Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie (25.1 KB)

IV/XIV/176/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (36 KB)

IV/XIV/177/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (24.3 KB)

V/XIV/178/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (24.3 KB)

IV/XIV/179/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (23.6 KB)

IV/XIV/180/12  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (23.8 KB)

IV/XIV/181/12  Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu i likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu (24.6 KB)

 

Sesja XV – 26.04.2012r.

 IV/XV/182/12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego, (21.6 KB)

IV/XV/183/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2012r., (29.4 KB)

IV/XV/184/12 Uchwała w sprawie ustanowienia na terenie jeziora Choczewo (gmina Choczewo) zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, (25.5 KB)

IV/XV/185/12 Uchwała w sprawie zmiany porozumienia z Gminą Luzino dotyczącego przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, (24.4 KB)

IV/XV/186/12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, (50.4 KB)

 

Sesja XVI – 25.05.2012r.

IV/XVI/187/12  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie za 2011 rok (87.4 KB)

Bilans muzeum (16.5 KB)

IV/XVI/188/12  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego (28.4 KB)

IV/XVI/189/12  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi (49.8 KB)

 

Sesja XVII – 27.06.2012r.

IV/XVII/190/12 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za rok 2011, (82.5 KB)

załącznik do sprawozdania (108.4 KB)

IV/XVII/191/12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, (27.8 KB)

IV/XVII/192/12 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok, (29.8 KB)

IV/XVII/193/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2012, (25.7 KB)

IV/XVII/194/12 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, (30.8 KB)

IV/XVII/195/12 Uchwała w sprawie przekazania Gminie Luzino zarządzania drogami powiatowymi, (24.4 KB)

IV/XVII/196/12 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (24 KB)

IV/XVII/197/12 Uchwała w sprawie przyłączenia Powiatu Wejherowskiego do Strefy Małego Ruchu Przygranicznego z Obwodem Kaliningradzkim, (31.1 KB)

IV/XVII/198/12 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wejherowskiego, (51.7 KB)

 

Sesja XVIII- 31.08.2012r.

Nr IV/XVIII/199/12 Uchwała w sprawie wstąpienia pani Anny Jamróz do Rady Powiatu Wejherowskiego, (23.4 KB)

IV/XIII/200/12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego, (27.3 KB)

IV/XIII/201/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2012r, (24 KB)

Nr IV/XVIII/202/12 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, (24.4 KB)

Nr IV/XVIII/203/12 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości, (23.5 KB)

Nr IV/XVIII/204/12 Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wejherowo na realizację projektu pod nazwą „Budowa ulicy Południowej pomiędzy miejscowościami Wejherowo i Gościcino",, (26.5 KB)

Nr IV/XVIII/205/12 Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Rumi na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 132182 G ul. Podgórnej w Rumi”, (25.8 KB)

Nr IV/XVIII/206/12 Uchwała w sprawie zmiany porozumienia z Gminą Miasta Redy dotyczącego przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, (22.3 KB)

Nr IV/XVIII/207/12 Uchwała w sprawie zmiany porozumienia z Gminą Miejską Rumia dotyczącego przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, (22.4 KB)

Nr IV/XVIII/208/12  Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny Samorząd", (23.8 KB)

Nr IV/XVIII/209/12 Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Rumi, (56 KB)

Nr IV/XVIII/210/12 Uchwała o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - I Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (29.8 KB)

Nr IV/XVIII/211/12 Uchwała o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - II Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (29.8 KB)

Nr IV/XVIII/212/12 Uchwała o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - III Liceum Profilowanego dla Młodzieży w Wejherowie, (30.3 KB)

Nr IV/XVIII/213/12 Uchwała o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Profilowane dla Młodzieży w Rumi, (29.7 KB)

Nr IV/XVIII/214/12 Uchwała o przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Wejherowie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Wejherowie, (223 KB)

Nr IV/XVIII/215/12 Uchwała o przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Redzie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową w Redzie,  (139.3 KB)

Nr IV/XVIII/216/12 Uchwała o przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Wejherowie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 Specjalną w Wejherowie; (109.2 KB)

Nr IV/XVIII/217/12 Uchwała o przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rumi w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rumi, (155.6 KB)

Nr IV/XVIII/218/12 Uchwała w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Wejherowskiego, (95.9 KB)

Nr IV/XVIII/219/12 Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczni oddziałów wielozawodowych, (23.7 KB)

Nr IV/XVIII/220/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (187.7 KB)

Nr IV/XVIII/221/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (189.3 KB)

Nr IV/XVIII/222/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (188 KB)

Nr IV/XVIII/223/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (185.7 KB)

Nr IV/XVIII/224/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (188.5 KB)

Nr IV/XVIII/225/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (185.9 KB)

Nr IV/XVIII/226/12 Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (186.5 KB)

 

Sesja XIX - 28.09.2012r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/227/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego (26.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/228/12 w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2011 (25.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/229/12 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Wejherowskiego za 2012r. (25 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/230/12  w sprawie zbycia nieruchomości (23.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/231/12 w sprawie zmiany uchwały Nr II/XXIV/260/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Linia dotyczącego przejęcia przez Gminę spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych (39.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/232/12 w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (26.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/233/12  w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Linia oraz Gminą Wejherowo w zakresie przyjęcia pomocy finansowej na realizację projektu „Remont drogi powiatowej 1336G Zakrzewo- Linia- Strzepcz- Częstkowo – Gowino – Wejherowo na odcinkach Strzepcz – Pobłocie, skrzyżowanie z DP 1410G – Gowino oraz w ciągu ul .Strzeleckiej w Wejherowie (27.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/234/12  w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (24.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/235/12 w sprawie zmiany składu Komisji Sportu i Turystyki (21.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XIX/236/12 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej  (21.3 KB)

 

Sesja XX - 26.10.2012

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/237/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Gminą Miasta Redy (32 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/238/12 w sprawie zbycia nieruchomości (34.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/239/12 w sprawie nabycia nieruchomości, (26.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/240/12 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego, położonych na terenie miasta Wejherowa, (44.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/241/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego, (48.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XX/242/12 w sprawie wskazanie kandydatów Rady Powiatu Wejherowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie. (54.2 KB)

 

Sesja XXI - 30.11.2012

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/243/12 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2012rok (25.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/244/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finanansowej powiatu wejherowskiego (25.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/245/12 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, (27.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/246/12 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, (87.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXI/247/12 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie (33.8 KB)

 

Sesja XXII - 28.12.2012 

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/248/12 w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, (26 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/249/12 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2012, (31.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/250/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, (25.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/251/12 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, (26.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/252/12 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2013, (79 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/253/12 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, (27.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/254/12 w sprawie współdziałania z Gminą Łęczyce w zakresie wspólnej realizacji projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo – Brzeźno Lęborskie o długości 5,3 km”, (27 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/255/12 w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań i kompetencji Gminie Miasta Redy, (32 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/256/12 w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego powierzenia zadań Gminie Szemud, (24 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/257/12 w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej, (46.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/258/12 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2013 r., (35 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXII/259/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej, (30.5 KB)Załączniki

Powiadom znajomego