W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2014 rok


XXXII Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego - 7.02.2014r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/368/14 w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2014, (29.1 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/369/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2014-2018. (35.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/370/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu, (23.4 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/371/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo, (23.5 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/372/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewino, (23.7 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/373/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia, (23.8 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/374/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Luzino, (23.5 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/375/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęczyce, (23.5 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/376/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Reda, (23.7 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/377/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Rumia, (23.7 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/378/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szemud, (23.6 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/379/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo, (23.5 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/380/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewino, (23.1 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/381/14 w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Wejherowo na realizację projektu pod nazwą "Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie”, (26.9 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/382/14 o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży w Wejherowie, (30.8 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXII/383/14 o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla Dorosłych  w Wejherowie, (23.3 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXVII/384/14 o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla Dorosłych  w Wejherowie, (23.4 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXVII/385/14 o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego  dla Dorosłych  w Redzie , (23.5 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXVII/386/14 o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego  dla Dorosłych  w Rumi, (30.2 KB)


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXVII/387/14 o zamiarze przekształcenia szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych  w Wejherowie w trzyletnią  szkołę ponadgimnazjalną - II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie.  (24.4 KB)Sesja XXXIII – 28.03.2014r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/388/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, (24.8 KB)

załącznik do uchwały Nr IV/XXXIII/388/14 (1.6 MB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/389/14 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu, (23.3 KB)

załącznik do uchwały Nr IV/XXXIII/389/14 (2.1 MB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/390/14 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie, (22.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/391/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013, (24.2 KB)

załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/XXXIII/391/14 (1 MB)

załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/XXXIII/391/14

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/392/14 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2014 rok, (28.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/393/14 w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2014-2018, (34.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/394/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego, (38 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/395/14 w sprawie zawarcia z Miastem Gdynia porozumienia dotyczącego organizacji i zasad finansowania w 2014r. teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat wejherowski, (24.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/396/14 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (23.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/397/14 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (23.6 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/398/14 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (24.6 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/399/14 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (24.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/400/14 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (24.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/401/14 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (24.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/402/14 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, (25 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/403/14 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej, działającej w  "Obwodzie rybackim Jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica nr 2" i nadania jej regulaminu, (64.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/404/14 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumień z Gminą Luzino dotyczących przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, (25.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/405/14 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumień z Gminą Choczewo dotyczących przekazania Gminie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, (25.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/406/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, (32.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/407/14 w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014, (48.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/408/14 w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, (74.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIII/409/14 w sprawie podwyższenia wysokości pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pełnoletnie osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, całodobowe młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze. (36 KB)

Sesja XXXIV – 06.06.2014r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/410/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds.. Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011-2020 za rok 2013 (110.6 KB),

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/411/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok (20.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/412/14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, (29.9 KB)

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/413/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za 2013 rok; (106.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/414/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Linia, (33.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/415/14 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2014, (28.5 KB)

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/416/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2014-2018. (29.7 KB)

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/417/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, (24.3 KB)

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/418/14 w sprawie zmiany "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych", (27.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/419/14 w sprawie określenia przystanków na terenie powiatu wejherowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wejherowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (32.6 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/420/14w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego, (67.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/421/14w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego, (55.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXIV/422/14w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego, (55.4 KB)


Sesja XXXV – 29.08.2014r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/423/14 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. F. Ceynowy Sp.zo.o. w Wejherowie, (23.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/424/14 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (23.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/425/14 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2014, (28.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/426/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2014-2018. (35.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/427/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Wniebowstąpienia i ul. Reformatów w Wejherowie, (26 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/428/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. 12 Marca w Wejherowie, (26.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/429/14 w sprawie współdziałania z samorządami województwa pomorskiego w celu podjęcia skoordynowanych działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka, (26.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/430/14 w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie i nadania statutu, (44.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/431/14w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego, (32.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/432/14 w sprawie określenia przystanków na terenie powiatu wejherowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wejherowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (25.6 KB)

załącznik nr 1 cz. I (86.4 KB)

załącznik nr 1 cz. II (49.2 KB)

załącznik nr 2 (27.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/433/14 o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży w Wejherowie, (24.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/434/14 o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla Dorosłych  w Wejherowie, (30.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/435/14 o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla Dorosłych w Wejherowie

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/436/14 o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Redzie

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/437/14 o  likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  w Rumi, (29.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/438/14 o przekształceniu szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Wejherowie w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, (23.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/439/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wejherowie, (25.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/440/14 w sprawie uchwalenia Statutu II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie, (103.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/441/14 w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumień dotyczących teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie, (25.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/442/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wejherowski, (109.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/443/14 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (106.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/444/14 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (110.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/445/14 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (108.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/446/14 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego", (107.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/447/14 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego". (105.5 KB)

Sesja XXXVI – 26.09.2014r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVI/448/14 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok, (25.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVI/449/14 w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii drogi powiatowej, (24 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVI/450/14 w sprawie, przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój" (26.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVI/451/14 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Choczewo, Gminą Gniewino, Gminą Linia, Gminą Łęczyce, Gminą Szemud, Gminą Wejherowo oraz Eko – Doliną Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach dotyczącej realizacji projektu „Przebudowa , rozbudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie wejherowskim". (31.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVI/452/14 w sprawie przekazania Gminie Wejherowo zarządzania drogą powiatową, (33 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVI/453/14 w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Wejherowo na realizację projektu pn. "Budowa drogi gminnej Gowino - Ustarbowo", (26.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVI/454/14 w sprawie współdziałania i udzielenia dotacji dla Gminy Miejskiej Rumi na realizację projektu pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rumi", (27.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVI/455/14 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Wejherowskiego za 2014 rok, (25 KB)


Sesja XXXVI – 31.10.2014r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVII/456/14 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2014, (27.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVII/457/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2014-2018. (42.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVII/458/14 w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, a także terminów zgłaszania kandydatów na członków tej Rady, (39.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVII/459/14 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, (88 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVII/460/14 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu, (22.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXVII/461/14 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. (23 KB)

Powiadom znajomego