W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały

Sesja XIV  18 .12. 2015

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/140/15 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/141/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2015-2018,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/142/15 w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/143/15 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2016-2019,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/144/15 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/145/15 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/146/15 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/147/15 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/148/15 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Wejherowskiego na lata 2016-2019",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/149/15 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Miasta Wejherowo w sprawie realizacji projektu pt. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/150/15 w sprawie zawarcia z Miastem Zielona Góra porozumień dotyczących organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/151/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wejherowskiego,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/152/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2016 r.,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIV/153/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

Sesja XIII  27 .11. 2015

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIII/137/15 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2015 rok

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIII/138/15 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2025 dla Powiatów Wejherowskiego i Puckiego

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XIII/139/15 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Sesja XII – 29.10.2015r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/127/15 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2015,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/128/15 w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/129/15 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Wejherowo dotyczącej realizacji projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku Bolszewo – Góra”,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/130/15 w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Rumia na realizację projektu pod nazwą „Alternatywne połączenie drogi powiatowej nr 1472G z drogą wojewódzką nr 100 ulicami Rodziewiczówny, Targową i Derdowskiego w Rumi”,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/131/15 w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wejherowo na realizację projektu pod nazwą „Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego miasto Wejherowo”,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/132/15 w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szemud na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsiach Dobrzewino i Warzno jako nowego połączenia drogowego”,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/133/15 w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/134/15 w sprawie zbycia nieruchomości,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/135/15 w sprawie zbycia nieruchomości,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XII/136/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wejherowskiego.

 Sesja X – 25.09.2015r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/112/15 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2015,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/113/15 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Wejherowskiego za 2015 roku,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/114/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współrealizacji projektu partnerskiego "Zdolni z Pomorza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/115/15 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/116/15 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/117/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/118/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/119/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/120/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/121/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/122/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/123/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/124/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/125/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/X/126/15 w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego".

 Sesja IX – 28.08.2015r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/98/15 w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2015 rok,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/99/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2015-2018,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/100/15 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/91/15 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków na terenie powiatu wejherowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wejherowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/101/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu określającej zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/102/15 w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/103/15 o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Wejherowie,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/104/15 o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Wejherowie,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/105/15 w sprawie o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Rumi,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/106/15 o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum dla Dorosłych w Wejherowie,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/107/15 w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/108/15 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wejherowskim,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/109/15 w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przez Powiat Wejherowski,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/110/15 w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IX/111/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

Sesja VIII – 19.06.2015r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/83/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011-2020 za rok 2014,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/84/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/85/15 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok wraz z wyciągiem z sesji,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/86/15 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2015

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/87/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2015-2018

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/88/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/89/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Zamkowej w Wejherowie,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/90/15 w sprawie porozumienia z Powiatem Puckim dotyczącego przyjęcia realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/91/15 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXXV/432/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków na terenie powiatu wejherowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wejherowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/92/15 w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie,

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/93/15 w sprawie założenia Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Kaszubia",

 Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/94/15 w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu rodzinnego "Młyn" w Wejherowie ul. Pokoju 4a,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/95/15 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wejherowskiego,

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/96/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych;

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VIII/97/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.


Sesja VII – 24.04.2015r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VII/74/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za 2014 rok, (477.6 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VII/75/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie za 2014 rok, (1.3 MB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VII/76/15 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2015 rok, (2 MB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VII/77/15 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca MNP w Zwartowie), (53.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VII/78/15 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  (dla Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów  w Wejherowie),(53.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VII/79/15 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie), (53.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VII/80/15 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach), (56.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VII/81/15 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Ap. w Górze), (52.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VII/82/15 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Wejherowie), (53.3 KB)

Sesja VI – 27.03.2015r. 

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/64/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, (1.7 MB)

zał. do V/VI/64/15 (1.1 MB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/65/15 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu (23.3 KB)

zał. do VI/65/15 (1.2 MB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/66/15 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie, (22.7 KB)

zał. do VI/66/15 (648.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/67/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014, (1.3 MB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/68/15 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2015r., (28.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/69/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2015-2018, (34.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/70/15 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie, (23.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/71/15 w sprawie uchylenia uchwał określających tryb  udzielania i rozliczania oraz kontroli  wydatkowania dotacji dla  niepublicznych szkół i placówek, (24.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/72/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych, (99.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/VI/73/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wejherowskiego, (35.6 KB)


Sesja V – 27.02.2015r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/41/15 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2015 (30.2 KB),

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/42/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2015-2018 (35 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/43/15 w sprawie zawarcia z Powiatem Puckim porozumienia w sprawie podjęcia działań na rzecz realizacji zadania polegającego na budowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo, (23.4 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/44/ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, (30.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/45/15 w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015, (32.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/46/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Reda, (23.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/47/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Rumia, (23.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/48/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo, (23.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/49/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu, (23.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/50/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęczyce, (23.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/51/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Luzino, (23.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/52/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia, (23.6 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/53/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewino, (23.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/54/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szemud (23.6 KB),

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/55/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo (23.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/56/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Gniewino, (30.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/57/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Łęczyce, (30.3 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/58/15 o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Wejherowie, (29 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/59/15 o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Rumi, (40.8 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/60/15 o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum dla Dorosłych w Wejherowie (29 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/61/15 o zamiarze likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej - Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Wejherowie (29 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/62/15 w sprawie zawarcia z Miastem Gdynia porozumień dotyczących organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski, (24.9 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/V/63/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych. (36.9 KB)


Sesja IV – 23.01.2015r.

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IV/34/15 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, (24 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IV/35/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, (30.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IV/36/15 w sprawie wyboru delegata Powiatu Wejherowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, (22.1 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IV/37/15 w sprawie reprezentowania Powiatu Wejherowskiego w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny, (23.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IV/38/15 w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, (23.7 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IV/39/15 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Wejherowskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, (24.2 KB)

Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/IV/40/15 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2015-2017. (23.1 KB)

Powiadom znajomego