W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Zewnętrzna

2014

Wystąpienie pokontrolne PWINB w Gdańsku z zakresu obsługi zgłoszeń budowy tymczasowych obiektów budowlanych (4.4 MB)

Kontrola archiwum zakładowego (176.8 KB)

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce – skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km” (1.1 MB)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego dotyczące oceny realizacji zadań z zakresu KPA i Prawa Budowlanego w latach 2011 i 2012 w Wydziale Architektury i Budownictwa (2.5 MB)

2013

Wystąpienie pokontrolne dot. funkcjonowania systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych  (394.7 KB)

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu "Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 2013 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej - Etap I" (1.5 MB)

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu "Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia podziemnego dla pieszych wraz z budową wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Reda - Etap II"  (1.5 MB)

Informacja pokontrolna z przeprowadzenia kontroli trwałości projektu "Remont-odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki, odcinek Kamień-Kielno" 

 

2012

Wystąpienie pokontrolne z kontroli wykonanej w dniu 12 kwietnia 2012r dot. prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Wejherowskiego  (144.1 KB)

Wystąpienie pokontrolne dot. ocenę pod względem formalno-prawnym realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie: prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, prowadzenia rejestru przedsiebiorców prowadzacych osrodki szkolenia kierowców, organizację i prawadzenie spraw zwiazanych z zarzadzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.  (531.3 KB)

Protokół z kontroli kompleksowej powiatu wejherowskiego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie  w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku. (1.3 MB)

Załączniki do protokołu z kontroli kompleksowej powiatu wejherowskiego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie  w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Gdańsku. (1.9 MB)

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzenia kontroli finansowej w Powiecie Wejherowskim dotyczącej realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011r. w wybranych rozdziałach i paragrafach. (1.5 MB)

Protokół UKS z czynności przeprowadzonych w zakresie projektu "Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej - Etap I" 

 

2011

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 6 dla północnej części Powiatu Wejherowskiego w miejscowości Bolszewo" 

 

2010

Protokół UKS z czynności przeprowadzonych w zakresie projektu "Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie"  

2009

Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pubilicznymi za 2009r. (3.7 MB)

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2009 r.  (5.1 MB)

  Protokół kontroli z zakresu organizacji i prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym. (342.5 KB)

 Zastrzeżenie do protokołu z kontroli z zakresu organizacji i prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym. (67.4 KB)

 Przyjęcie wyjaśnienia przez Wojewodę Pomorskiego zastrzeżeń do protokołu z kontroli z zakresu organizacji i prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym. (46.9 KB)

Informacja pokontrolna z przeprowadzenia kontroli trwałości projektu "Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice - Kamienica Krolewska"  

 Protokół kontroli prowadzenia spraw z zakresu transportu drogowego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie (1.9 MB)

Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu "Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki, odcinek Kamień-Kielno" 

Informacja pokontrolna z kontroli projektu "Rozwój partnerstwa na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej w Powiecie Wejherowskim" 

Wystąpinienie pokontrolne dotyczące dotyczące prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2009 roku na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. (80.4 KB)

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w terminie od 22 do 26 stycznia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w sprawie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2009 roku na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (309.2 KB).

Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu "Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w Powiecie Wejherowskim - I Etap - Budowa Hali Sportowej" 

Protokół z kontroli problemowej, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie dotyczacej realizowania przez Starostę zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo wodne. (466 KB)

Wynik kontroli UKS z przeprowadzonego postępowania kontrolnego dotyczącego projektu "Modernizacja drogi Nr 1318G łączącej gminę Łęczyce z drogą krajowa Nr 6 w Powiecie Wejherowskim"

Protokół z kontroli "Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008 roku oraz prawidłowośc wydatkowania dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, komisje poborowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze". (10.1 MB)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli "Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008 roku oraz prawidłowośc wydatkowania dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, komisje poborowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze". (1.5 MB)

 

RIO - Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.02.2009 do protokołu z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego oraz jego wybranych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w okeresie od dnia 11.08.2008 - 12.12.2008(518.8 KB)

RIO - Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego oraz jego wybranych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w okeresie od dnia 11.08.2008 - 12.12.2008 (17.4 MB)

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Protokół kontroli NIK w zakresie zadłużenia Powiatu Wejherowskiego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prefinansowania i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Unii Europejskiej w latach 2005 - 2007 (do 30.06)

Wystąpienie pokontrolne NIK w zwiazku z kontrolą której wyniki zostały podane w protokole z dnia 23 listopada 2007

Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu "E-Powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego" 

Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim" 

  Kontrola Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego

Protokół pokontrolny z kontroli Projektu "Stypendium Wyrównywania Szans Edukacyjnych Studentów w Powiecie Wejherowskim"

Zalecenia pokontrolne z kontroli archiwum

kontrola archiwum z dnia 29,05,2007r.

Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu "Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice - Kamienica Królewska" 

Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu "Modernizacja drogi nr 1318G łączącej gminę Łęczyce z drogą krajowa Nr 6 w Powiecie Wejherowskim" 

Raport pokontrolny z kontroli doraźnej przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu "Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice - Kamienica Królewska"

Raport pokontrolny z kontroli doraźnej przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu "Modernizacja drogi nr 1318G łączącej Gminę Łęczyce z drogą krajową Nr 6 w Powiecie Wejherowskim"

Informacja o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku.

Postanowienie NIK w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych przez Starostę Wejherowskiego do wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia Starosty Wejherowskiego do wystąpienia pokontrolnego NIK.

Wystąpienie pokontrolne NIK z dn. 26.10.2005r.

Protokół kontroli NIK w zakresie budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Protokół kontroli Starosty Wejherowskiego Wydziału Architektury i Budownictwa na podstawie rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - część I
Wyjaśnienia do Protokołu kontroli - część I


Protokół kontroli Starosty Wejherowskiego Wydziału Architektury i Budownictwa na podstawie rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - część II
Wyjaśnienia do Protokołu kontroli - część II

Kontrola NIK z zakresu prowadzenia przez Starostę zadań organu administracji geologicznej

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wejherowskiego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wejherowskiego w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2.

RIO - wystąpienie pokontrolne

RIO - Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie cz.1

RIO - Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie cz.2

RIO - Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie cz.3

RIO - Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie cz.4

RIO - Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie cz.5

RIO - Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie cz.6

RIO - Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie cz.7

Kontrola NIK - zalecenia pokontrolne.

Kontrola NIk-u - wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003r.

Kontrola NIK dotycząca stanowienia aktów prawa miejscowego w latach 2002 - 2003

 NIK - wystąpienie pokontrolne


Protokół z kontroli w zakresie wykonywania zadań i kompetencji starosty z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. Prawo górnicze i geologiczne

Załączniki

Powiadom znajomego