W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych.

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


II.1.2) Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego:
Kategoria usług: nr: T-05 (Zob. kategorie usług w załączniku B)


Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
pasazerski transport drogowy, przewozy autobusowe

Kod NUTS: PL633


II.1.3) Krótki opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia będzie świadzcenie usług w zakresie powiatowych przwozów pasażerskich
użyteczności publicznej. Przewozy te nakierowane są na zaspokajanie potzreb mieszkańców Powiatu
Wejherowskiego i Puckiego

Szczegóły ogłoszenia


Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) Starosta Wejherowski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora

Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) lub udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 113, z późn. zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe.
Określenie sieci komunikacyjnej: powiatowe przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Wejherowskiego i Puckiego dla której Powiat Wejherowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, określonej w „Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatów Wejherowskiego i Puckiego”.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania

1 października 2016 r.

Niniejszym ogłoszeniem dokonuje się zmiany dotychczasowego o ogłoszenia zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13, z późn. zm.).


Starosta Wejherowski


szczegóły ogłoszenia


Powiadom znajomego