W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Oświadczenia majątkowe

OŚWIADCZENIA

   
Na podstawie art. 25 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym“. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:


1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.


Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.


1. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
2. starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,
3. wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty - staroście,
4. radny - przewodniczącemu rady powiatu.


Wzór oświadczenia majątkowego do pobrania

Obowiązek informacyjny dla osób składających oświadczenie majątkowe

Tożsamość składającego: Abramowicz Wacław
Tożsamość składającego Abramowicz Wacław
Grupa Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Tożsamość składającego: Ambroziak Katarzyna
Tożsamość składającego Ambroziak Katarzyna
Grupa Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Tożsamość składającego: Bach Ludwik
Tożsamość składającego Bach Ludwik
Grupa Radni Powiatowi
Tożsamość składającego: Bereżańska Joanna
Tożsamość składającego Bereżańska Joanna
Grupa Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Tożsamość składającego: Berman Barbara
Tożsamość składającego Berman Barbara
Grupa Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Tożsamość składającego: Bernacka Małgorzata
Tożsamość składającego Bernacka Małgorzata
Grupa Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Tożsamość składającego: Bigot Mirosław
Tożsamość składającego Bigot Mirosław
Grupa Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Tożsamość składającego: Bistroń Kazimierz
Tożsamość składającego Bistroń Kazimierz
Grupa Radni Powiatowi
Tożsamość składającego: Block-Drewczyńska Magdalena
Tożsamość składającego Block-Drewczyńska Magdalena
Grupa Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Tożsamość składającego: Bober Krzysztof
Tożsamość składającego Bober Krzysztof
Grupa Radni Powiatowi