Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

2011 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Uchwała nr IV/141/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/138/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr IV/137/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie i jego zastępcy do składania oświadczeń woli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr IV/136/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/134/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu.

Uchwała Nr IV/132/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Wejherowo dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych.

Uchwała Nr IV/131/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Wejherowo oraz Gminą Miasta Wejherowa dotyczącej przyjęcia pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania w ciągu drogi powiatowej.

Uchwała Nr IV/130/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie”. 

Uchwała nr IV/129/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/128/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/127/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/126/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/125/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/124/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/123/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/122/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała  nr IV/117/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji powiatowego programu  rozwoju pieczy zastępczej.

Uchwała Nr IV/116/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu.

Uchwała nr IV/115/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/112/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Nr 3 do umowy użyczenia Nr 1/2007 z dnia 01.08.2007 r.

Uchwała Nr IV/110/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie”.

Uchwała Nr IV/109/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie”.

Uchwała Nr IV/106/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 października 2011 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

chwała Nr IV/105/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność, współwłasność (z wyłączeniem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na rzecz osób prawnych lub fizycznych) oraz będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Wejherowskiego.

Uchwała nr IV/104/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pana Janusza Nowaka do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych oraz postanowień w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawach wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Uchwała  nr IV/103/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/101/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr IV/100/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania dotacji przyznanych Powiatowi Wejherowskiemu oraz procedury przekazywania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu  Wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/99/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie”.

Uchwała nr IV/98/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Uchwała nr IV/96/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Piotrowi Janickiemu.

Uchwała Nr IV/94/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2012 rok.

Uchwała Nr IV/91/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w Powiecie Wejherowskim w 2011 roku.

Uchwała Nr IV/90/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu.

Uchwała Nr IV/88/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Długotrwale bezrobotni - REAKTYWACJA” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie i jego zastępcy do składania oświadczeń woli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr IV/87/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr IV/84/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w Powiecie Wejherowskim w 2011 roku.

Uchwała Nr IV/82/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 7 200 000,00 zł.

Uchwała Nr IV/81/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wniosku o nabycie mienia Skarbu Państwa na własność powiatu.

Uchwała nr IV/80/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Ewie Rogowskiej.

Uchwała Nr IV/79/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Iwonie Romanowskiej.

Uchwała Nr IV/77/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr IV/75/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/74/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nieobecni poprzez pracę” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie i jego zastępcy do składania oświadczeń woli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr IV/72/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr IV/71/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/69/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Łęczyce dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych.

Uchwała Nr IV/68/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Uchwała Nr IV/66/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr IV/65/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.  Schemat (189.5 KB)

Uchwała Nr IV/63/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała  Nr IV/62/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr IV/60/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu „Impuls do zmian- partnerstwo dla rozwoju gospodarczego w Powiecie Wejherowskim” oraz zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego na jego dofinansowanie.

Uchwała Nr IV/59/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Nr IV/58/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/57/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie planowania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez jednostki organizacyjne Powiatu Wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/56/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Szemud dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych.

Uchwała Nr IV/55/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Wejherowo dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych.

Uchwała Nr IV/54/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/53/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/52/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała  Nr  IV/51/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr IV/50/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 7 200 000,00 zł.

Uchwała Nr IV/48/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/47/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wejherowskiego i jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr IV/46/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwał dotyczących otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr IV/44/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.   Załączniki Nr 2 i 3 (166.9 KB)

Uchwała  Nr  IV/42/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Uchwała Nr IV/41/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/39/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wejherowskiego i jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IV/38/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/37/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Uchwała Nr  IV/35/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Wejherowskiego do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”.

Uchwała Nr IV/34/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania strategii.

Uchwała nr IV/31/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Nr IV/28/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania strategii.

Uchwała Nr IV/27/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/24/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli.

Uchwała Nr IV/22/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/21/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Uchwała Nr IV/20/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Uchwała Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Hannie Janiak.

Uchwała Nr IV/18/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Hannie Janiak.

Uchwała Nr IV/17/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Uchwała Nr IV/16/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Załączniki

pdf, 38 kB metryczka
pdf, 26 kB metryczka
pdf, 35 kB metryczka
pdf, 61 kB metryczka
pdf, 61 kB metryczka
pdf, 26 kB metryczka
pdf, 38 kB metryczka
pdf, 35 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij